Siwak dan Kebersihan badan

31 Mei

Riyadhush Shalihin; Imam Nawawi; hadits

Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: “Seandainya aku tidak khawatir untuk mempersulit umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak [bersugi] setiap akan mengerjakan shalat.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Hudzaifah ra. ia berkata: “Apabila Nabi saw. bangun dan tidurnya, beliau selalu bersiwak [menggosok gigi] dengan siwak [sikat gigi].” (HR Bukhari dan Muslim)

Dari ‘Aisyah ra. ia berkata: Kami selalu menyediakan siwak dan air wudlu untuk Rasulullah saw. Maka apabila Allah membangunkan beliau kapan saja pada waktu malam, niscaya beliau bersugi, wudlu dan mengerjakan shalat.” (HR Muslim)

Dari Anas ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Aku sudah sering kali menganjurkan kepada kalian untuk bersiwak.” (HR Bukhari)

Dari Syuraih bin Hani’ ia berkata: Saya pernah bertanya kepada ‘Aisyah ra. tentang perbuatan apakah yang mula pertama dikerjakan oleh Nabi saw. apabila masuk rumahnya?” ‘Aisyah menjawab: “Beliau bersiwak.” (HR Muslim)

Dari Abu Musa al-Asy’ariy ra. ia berkata: “Saya masuk ke rumah Nabi saw. sedangkan ujung siwaknya masih berada pada mulutnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dari ‘Aisyah ra. bahwasannya Nabi saw. bersabda: “Bersiwak [bersugi] itu dapat membersihkan mulut dan mendapat ridla dari Rabb.” (HR Nasa-i dan Ibnu Huzaimah)

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Fitrah [kebersihan badan] itu ada lima: khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dari ‘Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sepuluh macam daripada fitrah adalah: mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan dan bersuci apabila buang air.” Perawi hadits ini berkata: “Untuk yang kesepuluh saya lupa, tetapi kalau tidak salah berkumur.” Sedangkan Waki’ salah seorang yang juga meriwayatkan hadits ini berkata: “[yang kesepuluh] adalah istinja.” (HR Muslim)

Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: “Potonglah kumis dan peliharalah jenggot.” (HR Bukhari dan Muslim)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: