Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Hasyr (11)

11 Nov

Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Hasyr (Pengusiran)
Surah Madaniyyah; surah ke 59: 24 ayat

Dan telah dikemukakan dalam hadits riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, juga dari Abu Hurairah ra. dan setelah sabda beliau: “Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil.” Menurut redaksi at-Tirmidzi terdapat tambahan-tambahan (dikatakan bahwa riwayat Asma-ul husna seperti ini dalam Musnad hadits adalah mudraj [perkataan rawi yang bersambung dengan bagian hadits sehingga seolah-olah itu bagian dari hadits, padahal bukan]):

“Dia menyukai yang ganjil, (ia menambahkan): dialah Allah, yang tidak ada ilah [yang berhak diibadahi] melainkan hanya Dia semata, ar-Rahmaan ar-Rahiim [Yang Mahapemurah, lagi Mahapenyayang], al-Malik [Raja], al-Quddus [Yang Mahasuci], as-Salaam [Yang Mahamemberi keselamatan], al-Mu’min [Yang Mahamemberi keamanan], al-Muhaimin [Yang Mahamemelihara], al-‘Aziiz [Yang Mahamulia], al-Jabbar [Yang Mahakuasa untuk memaksakan kehendak-Nya terhadap seluruh makhluk], al-Mutakabbir [Yang Mempunyai segala kebesaran dan keagungan], al-Khaaliq [Yang Menciptakan], al-Baari’ [Yang Mengadakan], al-Mushawwir [Yang Memberi bentuk dan rupa], al-Ghaffar [Yang Mahapengampun], al-QaHHar [Yang Mahaperkasa], al-WaHHab [Yang Mahapemberi], ar-Razzaaq [Yang Mahapemberi rizky], al-Fattaah [Yang Mahapemberi keputusan], al-‘Aliim [Yang Mahamengetahui], al-Qaabidh [yang menyempitkan rizky], al-Baasith [Yang Melapangkan rizky], al-Khaafidh [Yang merendahkan], ar-Raafi’ [Yang Meninggikan], al-Mu’izz [Yang Memuliakan], al-Mudzill [Yang Menghinakan], as-Samii’ [Yang Mahamendengar], al-Bashiir [Yang Mahamelihat], al-Hakam [Yang Menetapkan keputusan atas segala ciptaan-Nya], al-‘Adl [Yang Mahaadil], al-Lathiif [Yang Mahalembut terhadap hamba-Nya], al-Khabiir [Yang Mahamengetahui], al-Haliim [Yang Mahapenyantun], al-‘Adhiim [Yang Mahaagung], al-Ghafuur [Yang Mahapengampun], asy-Syakuur [Yang Mahamensyukuri], al-‘Aliyy [Yang Mahatinggi], al-Kabiir [Yang Mahabesar], al-Hafidz [Yang Mahamemelihara], al-Muqiit [Yang berkuasa memberi setiap makhluk rizkynya, Yang Menjaga dan Melindungi], al-Hasiib [Yang Memberi kecukupan dengan kadar yang tepat], al-Jaliil [Yang Mahamulia, Yang Mahaagung], al-Kariim [Yang Mahapemurah], ar-Raqiib [Yang Mahamengawasi], al-Mujiib [Yang Mahamengabulkan, memperkenankan], al-Waasi’ [Yang Mahaluas], al-Hakiim [Yang Mahabijaksana], al-Waduud [Yang Mahapengasih], al-Majiid [Yang Mahamulia, Mahaterpuji], al-Baaits [Yang menghidupkan kembali, membangkitkan], asy-Syahiid [Yang Mahamenyaksikan], al-Haqq [Yang Mahabenar], al-Wakiil [Pemelihara, Pelindung], al-Qawiyy [Yang Mahakuat], al-Matiin [Yang Mahakokoh], al-Waliyy [Yang Melindungi], al-Hamiid [Yang Mahaterpuji], al-Muhshiyy [Yang Mengumpulkan/mencatat amal perbuatan], al-Mubdi’ [Yang Menciptakan [makhluk] dari permulaan], al-Mu’iid [Yang Menghidupkan kembali], al-Muhyiy [Yang Menghidupkan], al-Mumiit [Yang Mematikan], al-Hayy [Yang Mahahidup], al-Qayyum [Yang terus-menerus mengurus [makhluk-Nya]], al-Waajid [Yang Mengadakan], al-Majiid [Yang Mahaagung], al-Waahid [Yang satu, tunggal], al-Ahad [Yang Mahaesa], al-Fard [Yang Tunggal], ash-Shamad [Yang Mahasempurna, bergantung kepada-Nya segala sesuatu], al-Qaadir [Yang Berkuasa], al-Muqtadir [Yang Mahaberkuasa], al-Muqaddim [Yang Mendahulukan], al-Mu-akhkhir [Yang Mengakhirkan], al-Awwal [Yang awal, yang telah ada sebelum segala sesuatu], al-Akhir [Yang Akhir, Yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah], adh-Dhahir [Yang tidak ada sesuatu pun di atas-Nya], al-Baathin [Yang tidak ada sesuatupun menghalangi-Nya], al-Waaliy [Penolong], al-Muta’aaliy [Yang Mahatinggi], al-Barr [Yang Melimpahkan kebaikan], at-Tawwab [Yang Mahamenerima taubat], al-Muntaqim [Yang Mahabelas kasihan], Maalikul Mulk [Raja segala raja], Dzul Jalaali wal Ikraam [Yang Mempunyai keagungan dan kemuliaan], al-Muqsith [Yang Mahaadil], al-Jamii’ [Yang Menghimpun Manusia pada hari kiamat], al-Ghaniyy [Yang Mahakaya], al-Mughni [Yang Menjadikan kaya], al-Maani’ [Yang Menahan], adh-Dharr [Yang Mencelakakan], an-Naafi’ [Yang Memberikan manfaat], an-Nuur [Yang Menerangi], al-Haadi [Yang memberi petunjuk], al-Badii’ [Yang Menciptakan], al-Baaqi [Yang Kekal], al-Waarits [Yang Mewariskan], ar-Rasyiid [Yang Memberi Petunjuk], ash-Shabuur [Yang Mahasabar].”

Sedangkan menurut redaksi Ibnu Majah, terdapat penambahan dan pengurangan, juga ada perbedaan dalam penyusunannya. Dan hal itu telah dikemukakan secara panjang lebar pada pembahasan surah al-A’raaf ayat 180.

Dan firman Allah: yusabbihu laHuu maa fis samaawaati wal ardli (“Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi.”) sebagaimana firman-Nya pula: wa im ming syai-in illaa yusabbihu bihamdiHi (“Dan sesungguhnya tidak ada sesutupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya.”)(al-Israa’: 44)

Dan firman-Nya : wa Huwal ‘aziiz (“dan Dialah Yang Mahaperkasa”) artinya tidak ada yang dapat melawan dan mengalahkan-Nya. Alhakiim (“Lagi Mahabijaksana”) yakni, dalam syariat dan ketetapan-Nya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Mu’qil bin Yasar, Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa ketika bangun pagi mengucapkan tiga kali: a’uudzubillaaHis samii’il ‘aliimi minasy syaithaanir rajiim [Aku berlindung kepada Allah Yang Mahamendengar lagi Mahamengetahui dari syaitan yang terkutuk], lalu membaca tiga ayat dari akhir surah al-Hasyr, maka Allah menugaskan kepadanya tujuh puluh ribu malaikat untuk mendoakannya hingga sore hari. Dan jika ia meninggal pada hari itu, maka ia wafat sebagai syahid. Dan barangsiapa mengucapkannya pada sore hari, maka ia juga mendapatkan kedudukan yang sama.”

Demikian hadits riwayat at-Tirmidzi. Ia mengatakan: “Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini.”

Selesai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: