Mukjizat Al-Qur’an

20 Nov

·  Sujud tilawah

 • Ayat-ayat sujud tilawah: 7:206, 13:15, 16:49, 17:107, 19:58, 22:18, 22:77, 25:60, 27:25, 32:15, 38:24, 41:37, 53:62, 84:21, 96:19

·  Mukjizat Al Quran

 • Tantangan Al Quran: 2:1, 2:23, 3:1, 7:1, 10:1, 10:38, 11:1, 11:13, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 17:88, 19:1, 20:1, 26:1, 28:49, 31:1, 31:11, 32:1, 36:1, 37:157, 38:1, 40:1, 41:1, 42:1, 42:2, 43:1, 44:1, 45:1, 46:1, 46:4, 52:34, 52:37, 52:38, 68:1
 • Mukjizat bahasa: 2:1, 2:23, 3:1, 4:82, 7:1, 10:1, 10:38, 11:1, 11:13, 12:1, 13:1, 14:1, 15:1, 16:103, 19:1, 20:1, 26:1, 27:1, 28:1, 28:7, 29:1, 30:1, 31:1, 32:1, 36:1, 38:1, 40:1, 41:1, 42:1, 42:2, 43:1, 44:1, 45:1, 46:1, 50:1, 68:1
 • Mukjizat ilmu pengetahuan
  • Ilmu janin menurut Al Quran
   • Tahap dalam pembentukan janin: 16:4, 22:5, 23:13, 23:14, 35:11, 36:77, 39:6, 40:67, 71:14, 75:37, 75:38, 76:2, 77:20, 80:19, 86:6, 86:7, 96:2
   • Pemeliharaan janin dalam rahim: 23:13, 39:6, 77:21
   • Penentuan kelamin bayi: 3:6, 13:8
   • Perkembangan indra bayi: 16:78, 23:78, 32:9, 67:23, 76:2
   • Masa kandungan: 46:15
  • Ilmu tumbuh-tumbuhan dalam Al Quran
   • Penyebutan tumbuh-tumbuhan: 2:61, 2:261, 6:99, 10:24, 15:19, 16:11, 18:45, 20:53, 22:5, 23:19, 23:20, 26:7, 27:60, 31:10, 36:34, 36:36, 37:146, 50:7, 50:9, 78:15, 80:27
   • Kebutuhan tumbuhan akan air: 2:164, 6:99, 7:57, 10:24, 13:4, 13:17, 14:32, 15:22, 16:10, 16:11, 16:65, 18:45, 20:53, 22:5, 22:63, 23:19, 25:49, 27:60, 30:24, 30:50, 31:10, 32:27, 35:9, 35:27, 39:21, 41:39, 43:11, 45:5, 50:9, 50:11, 78:15, 80:25
   • Pengaruh angin dalam pembuahan tumbuh-tumbuhan: 15:22
   • Pentingnya akar pada tumbuhan: 14:24, 14:26
   • Pengaruh tanah pada tumbuhan: 2:265, 7:58, 13:4, 16:65
   • Pengaruh gerak bumi tumbuhan: 22:5, 41:39
   • Zat klorofil (hijau daun) pada tumbuhan: 6:99, 12:43, 12:46, 22:63, 36:80
   • Aneka ragam tumbuhan: 2:22, 2:61, 6:99, 6:141, 7:57, 13:4, 15:19, 16:10, 16:11, 16:13, 16:67, 35:27, 55:11, 55:12, 78:15, 80:28, 80:29, 80:30, 80:31, 87:4
   • Berkembang biak dengan penyemaian: 2:261, 6:99, 31:16, 80:27
   • Cara terbaik menyimpan biji-bijian: 12:47
  • Ilmu hewan dalam Al Quran
   • Bahasa hewan: 6:38, 27:16, 27:18, 34:10
   • Penyebutan hewan dalam Al Quran: 2:65, 2:67, 2:68, 2:69, 2:71, 2:164, 2:173, 2:259, 3:14, 4:119, 4:153, 5:1, 5:3, 5:4, 5:60, 6:38, 6:136, 6:138, 6:139, 6:142, 6:143, 6:144, 6:145, 6:146, 7:40, 7:73, 7:77, 7:166, 7:176, 7:179, 8:60, 10:24, 11:64, 11:69, 12:13, 12:14, 12:17, 12:43, 12:46, 12:94, 16:5, 16:8, 16:66, 16:80, 16:115, 17:59, 18:18, 18:22, 20:18, 20:54, 21:78, 22:18, 22:28, 22:30, 22:34, 23:21, 24:45, 25:44, 25:49, 26:133, 26:155, 31:19, 34:10, 35:28, 36:71, 37:142, 38:19, 38:23, 38:24, 38:31, 39:6, 40:79, 42:11, 42:29, 43:12, 45:4, 47:12, 51:26, 54:27, 59:6, 62:5, 67:19, 74:50, 74:51, 79:33, 80:32, 105:1
  • Burung dalam Al Quran
   • Teori terbang dalam Al Quran: 67:19
   • Burung-burungan yang disebut dalam Al Quran: 2:57, 5:4, 5:31, 7:160, 12:41, 20:80, 27:20
  • Hewan melata dalam Al Quran: 7:107, 20:20, 24:45, 26:32
  • Binatang air dalam Al Quran: 5:96, 7:133, 7:163, 16:14, 18:61, 18:63, 35:12, 37:142, 68:48
  • Serangga dalam Al Quran
   • Sarang laba-laba: 29:41
   • Kerajaan lebah: 16:68, 16:69
   • Kerajaan semut: 27:18
   • Penyebutan lalat: 22:73
   • Penyebutan nyamuk: 2:26
   • Penyebutan kutu: 7:133
   • Penyebutan belalang: 7:133, 54:7
  • Kepekaan kulit: 4:56
  • Pohon hijau sumber energi: 24:35, 36:80, 56:72
  • Pembentukan air susu: 16:66, 23:21
  • Setiap makhluk berpasangan: 4:1, 6:143, 13:3, 16:72, 20:53, 22:5, 26:7, 26:166, 30:21, 31:10, 35:11, 36:36, 39:6, 42:11, 42:50, 43:12, 50:7, 51:49, 53:45, 55:52, 75:39, 78:8, 92:3
  • Keistimewaan sidik jari manusia: 75:4
  • Faedah kurma bagi wanita bersalin: 19:23, 19:25, 19:26
  • Pentingnya keseimbagan gizi: 6:141, 7:31
  • Energi angin: 10:22, 17:69, 21:81, 25:48, 30:46, 35:9, 42:33, 77:3
  • Air sebagai sumber kehidupan: 2:164, 2:265, 6:99, 10:24, 14:32, 16:10, 16:11, 16:65, 20:53, 21:30, 22:5, 22:63, 23:19, 24:45, 25:49, 25:54, 27:60, 29:63, 30:24, 30:50, 31:10, 32:27, 35:9, 35:27, 39:21, 41:39, 43:11, 45:5, 50:9, 50:11, 78:14, 80:25
  • Bahaya alkohol bagi manusia: 2:219
  • Bahaya senggama ketika haid: 2:222
 • Fenomena geografis dalam Al Quran
  • Peredaran air dalam alam: 2:74, 7:57, 10:24, 15:22, 23:18, 79:31, 86:11
  • Fenomena ketegangan permukaan bumi: 2:164, 10:22, 14:32, 16:14, 17:66, 22:65, 25:53, 27:61, 31:31, 35:12, 36:41, 40:80, 42:32, 43:12, 45:12, 55:19, 55:20
  • Fenomena gelombang jauh dan pendek: 11:42, 24:40, 31:32
  • Batas pemisah antara air laut dan air sungai: 25:53, 27:61, 55:19, 55:20
  • Awan-awan yang menggumpal: 24:43, 52:44
  • Antara tekanan udara dan ketinggian saling berlawanan: 6:125
  • Pembentukan hujan dan angin: 2:164, 7:57, 13:12, 16:10, 24:43, 25:48, 30:48, 35:9, 78:14, 86:11
  • Bulat bumi dan perputarannya: 3:27, 22:61, 31:29, 35:13, 39:5, 50:7, 79:30
  • Gaya tarik bumi (grafitasi): 6:59, 19:25
 • Fenomena alam dalam Al Quran
  • Perintah untuk berfikir dan menghayati: 2:44, 2:118, 2:219, 2:266, 3:65, 3:118, 4:82, 6:32, 6:50, 6:80, 6:151, 7:3, 7:26, 7:169, 7:176, 7:179, 7:184, 7:185, 8:57, 10:3, 10:5, 10:16, 10:101, 11:24, 11:30, 11:51, 12:2, 12:109, 13:19, 14:5, 14:52, 16:17, 16:44, 16:48, 16:69, 16:79, 16:90, 21:10, 21:30, 21:67, 23:68, 23:85, 24:43, 26:7, 27:60, 27:61, 27:62, 27:63, 27:64, 27:86, 28:60, 28:71, 28:72, 29:19, 29:20, 30:8, 30:21, 30:28, 30:42, 30:50, 31:29, 32:26, 32:27, 33:9, 34:9, 35:3, 35:27, 35:44, 36:62, 36:68, 36:73, 36:77, 37:73, 37:138, 37:155, 39:21, 39:42, 43:3, 45:4, 45:20, 45:23, 47:24, 51:21, 52:36, 54:15, 54:17, 54:22, 54:32, 54:40, 56:58, 56:62, 56:68, 59:2, 59:21, 67:3, 67:4, 67:19, 80:24, 86:5, 88:17
  • Merenungi ciptaan Allah: 2:164, 3:190, 3:191, 6:11, 6:75, 6:76, 6:77, 6:78, 6:99, 7:57, 10:6, 10:24, 10:67, 12:105, 13:2, 13:3, 13:4, 15:19, 15:22, 16:11, 16:12, 16:13, 16:15, 16:65, 16:66, 16:67, 16:68, 16:69, 16:78, 17:12, 20:54, 21:16, 21:31, 21:32, 21:33, 23:84, 23:86, 23:88, 24:44, 25:61, 25:62, 26:24, 26:28, 28:73, 29:44, 29:61, 30:21, 30:22, 30:23, 30:48, 35:9, 35:12, 35:28, 36:33, 36:34, 36:37, 36:41, 37:6, 37:88, 39:5, 39:42, 40:13, 40:57, 40:61, 41:10, 41:37, 41:39, 41:53, 42:29, 42:32, 45:3, 45:4, 45:5, 45:12, 45:13, 50:6, 50:7, 50:9, 50:10, 51:20, 80:25, 80:26, 80:27, 80:28, 80:29, 80:30, 80:31, 80:32, 88:18, 88:19, 88:20
  • Asal mula jagad raya: 21:30, 41:11
  • Cahaya matahari: 25:61, 71:16, 78:13
  • Cahaya bulan: 10:5, 25:61, 71:16
  • Keseimbangan jagad raya
   • Keseimbangan bumi: 2:22, 13:3, 15:19, 16:15, 20:53, 21:31, 27:61, 31:10, 35:41, 41:10, 43:10, 50:7, 51:48, 55:10, 71:19, 77:27, 78:6, 78:7, 79:32, 91:6
   • Keseimbangan benda-benda langit: 13:2, 21:33, 25:61, 31:29, 35:13, 35:41, 36:40
   • Rusaknya keseimbangan pada hari kiamat: 25:25, 27:88, 50:44, 52:9, 52:10, 55:37, 56:4, 56:5, 56:6, 69:14, 69:16, 70:8, 70:9, 75:9, 77:9, 77:10, 78:19, 78:20, 79:6, 79:7, 81:1, 81:2, 81:3, 81:6, 81:11, 82:1, 82:2, 82:3, 84:1, 84:3, 89:21, 99:1, 99:2, 101:5
  • Tahun syamsyiah dan qamariyah: 13:2, 14:33, 16:12, 17:12, 18:25
  • Pergantian malam dan siang: 2:164, 3:27, 3:190, 6:96, 10:6, 13:2, 13:3, 14:33, 16:12, 17:12, 21:33, 22:61, 23:80, 24:44, 25:62, 27:86, 31:29, 35:13, 36:37, 36:40, 39:5, 41:37, 45:5, 57:6, 79:29, 91:3, 91:4, 92:2, 93:2
  • Perputaran matahari dan bulan: 2:164, 2:189, 2:258, 3:27, 3:190, 6:96, 10:5, 13:2, 14:33, 16:12, 21:33, 22:61, 35:13, 36:38, 36:40, 39:5, 40:61, 41:37, 45:5, 55:5, 91:2, 91:3, 91:4
  • Pengaruh gunung pada keseimbangan bumi: 27:61, 31:10, 50:7, 77:27
  • Petir dan kilat dalam Al Quran: 2:19, 2:20, 13:12, 13:13
  • Fenomena bayangan dalam Al Quran: 13:15, 16:48, 16:81, 25:45, 25:46
  • Fenomena fatamorgana dalam Al Quran: 24:39
  • Fenomena pembiasan sinar: 2:17
  • Pemuaian alam: 51:47
  • Kehancuran jagad raya: 2:210, 14:48, 18:47, 20:105, 20:106, 20:107, 21:104, 25:25, 27:87, 39:68, 44:10, 50:44, 55:26, 55:37, 56:1, 56:3, 56:4, 56:5, 56:6, 69:14, 69:16, 70:8, 70:9, 73:14, 73:18, 75:7, 75:8, 75:9, 77:8, 77:9, 77:10, 78:19, 78:20, 81:1, 81:2, 81:3, 81:4, 81:5, 81:6, 81:7, 81:8, 81:9, 81:10, 81:11, 81:12, 82:1, 82:2, 82:3, 84:1, 84:2, 84:3, 84:5, 101:4, 101:5
  • Langit yang biru
   • Pembentukan langit dalam Al Quran: 2:29, 11:7, 13:2, 15:14, 15:17, 17:44, 21:30, 22:65, 23:17, 23:86, 25:59, 31:10, 32:4, 37:6, 40:64, 41:11, 41:12, 50:6, 50:38, 51:7, 52:5, 55:7, 57:4, 65:12, 67:3, 71:15, 78:12, 79:28, 85:1, 91:5
   • Bintang-gemintang dalam Al Quran: 6:76, 6:97, 10:5, 13:2, 14:33, 15:16, 16:12, 16:16, 25:61, 37:6, 41:12, 50:6, 56:75, 67:5, 71:16, 78:13, 86:1, 86:2, 86:3
   • Meteor dalam Al Quran: 15:18, 37:8, 37:10, 41:12, 67:5, 72:8, 72:9, 86:1, 86:2
  • Hikmah pemaparan ayat penciptaan jagad raya: 86:3, 10:24, 10:67, 11:7, 12:105, 13:3, 13:4, 16:11, 16:12, 16:13, 16:14, 16:15, 16:79, 25:62, 26:8, 26:24, 29:44, 30:21, 30:22, 30:23, 30:24, 30:46, 31:31, 32:4, 32:27, 35:12, 36:35, 39:21, 40:13, 42:33, 43:10, 45:3, 45:4, 45:5, 45:12, 45:13, 50:8, 51:49, 56:73, 57:25
 • Ilmu bumi dalam Al Quran
  • Penyebutan gunung: 7:74, 7:171, 11:42, 11:43, 13:31, 14:46, 15:82, 16:68, 16:81, 17:37, 18:47, 19:90, 20:105, 21:79, 22:18, 26:149, 27:88, 33:72, 34:10, 35:27, 38:18, 52:10, 56:5, 59:21, 69:14, 70:9, 72:14, 73:14, 77:10, 78:7, 78:20, 79:32, 81:3, 88:19, 101:5
  • Macam-macam tanah: 35:27
  • Macam-macam batu besar: 2:74
  • Barang tambang dan batu mulia: 3:14, 3:91, 7:148, 9:34, 13:17, 16:14, 17:50, 18:96, 34:10, 34:12, 35:12, 35:33, 43:33, 43:53, 55:22, 57:25, 76:19, 76:21
 • Isyarat sejarah dalam Al Quran
  • Masa kepongahan bangsa Yahudi di muka bumi: 17:4, 17:5, 17:6
  • Kemenagan bangsa Romawi atas bangsa Persi: 30:2, 30:3, 30:4
  • Hubungan orang Yahudi dan orang Nasrani: 5:14

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: