Awal Kejadian Makhluk

21 Nov

Awal kejadian makhluk

 • Penciptaan selain manusia
  • Penciptaan Arsy: 7:54, 13:2, 25:59
  • Kursi Allah (Kekuasaan Dan Ilmunya): 2:255
  • Penciptaan Lauhhil Mahfuzh: 13:39, 17:58, 20:52, 85:22
  • Penciptaan langit dan bumi: 2:22, 2:29, 2:164, 6:1, 6:14, 6:73, 6:79, 6:101, 7:54, 10:3, 11:7, 13:2, 14:10, 14:19, 15:19, 15:85, 16:3, 17:99, 18:51, 20:4, 21:16, 25:59, 27:60, 29:44, 29:61, 40:57, 41:9, 41:11, 44:38, 44:39, 45:22, 46:33, 50:6, 50:7, 50:38, 51:7, 51:47, 51:48, 52:36, 55:7, 55:10, 57:4, 71:15, 78:6, 78:12, 79:27, 79:28, 88:18, 88:20, 91:5, 91:6
  • Penciptaan gunung: 13:3, 16:15, 77:27, 78:7, 79:32, 88:19
  • Penciptaan laut dan sungai: 13:3, 16:14, 16:15, 25:53, 27:61, 45:12, 55:22
  • Penciptaan hewan: 2:164, 2:259, 3:14, 16:5, 22:18, 24:45, 35:28, 40:79, 42:11, 42:29, 43:12, 47:12
  • Penciptaan serangga: 16:68, 22:73, 34:14
  • Penciptaan makhluk yang hidup di air: 16:14, 18:61, 18:63
  • Penciptaan hewan melata: 20:20, 24:45
  • Penciptaan tumbuh-tumbuhan: 2:261, 6:99, 6:141, 13:4, 16:11, 16:67, 17:91, 18:32, 34:16, 50:10, 55:11, 55:12, 86:12, 95:1
  • Penciptaan negeri-negeri
   • Keutamaan kota Mekah dan Masjidilharam: 3:96, 3:97, 14:35, 27:91, 28:57, 29:67, 90:1, 95:3
   • Keutamaan Baitul Maqdis dan tanah Syam: 17:1, 21:71, 21:81
   • Keutamaan Mesir: 10:87, 12:21, 12:99, 43:51
  • Ayat-ayat tentang bintang: 6:97, 7:54, 16:12, 16:16, 81:15, 81:16, 86:1, 86:2, 86:3
  • Ayat-ayat tentang angin: 2:164, 34:12, 45:5, 51:1, 51:41, 51:42, 77:1, 77:2
  • Penciptaan matahari dan bulan: 7:54, 16:12, 21:33, 36:39, 91:1, 91:2
  • Sifat matahari dan bulan: 6:96, 10:5, 13:2, 14:33, 16:12, 78:13
  • Ayat-ayat tentang awan dan hujan: 2:19, 2:20, 2:164, 7:57, 13:12, 24:43, 43:11, 51:2, 78:14
  • Penciptaan malam dan siang: 2:164, 3:27, 6:1, 6:96, 7:54, 13:3, 16:12, 17:12, 21:33, 24:44, 27:86, 28:71, 28:72, 28:73, 36:37, 78:10, 79:29, 81:17, 81:18, 89:4, 91:3, 91:4
 • Penciptaan jin
  • Jin diciptakan dari jilatan api: 7:12, 15:27, 38:76, 55:15
 • Pengusiran iblis dari rahmat Allah
  • Perintah sujudnya malaikat kepada Adam as.: 2:34, 7:11, 7:12, 15:29, 17:61, 38:72
  • Keangkuhan iblis dan perlawanannya: 2:34, 7:11, 7:12, 7:13, 7:14, 15:31, 15:32, 15:33, 15:39, 17:61, 17:62, 18:50, 20:116, 38:74, 38:75, 38:76
  • Pnegusiran iblis dan laknatnya hingga hari kiamat: 2:38, 4:118, 7:13, 7:14, 7:15, 7:18, 15:34, 15:35, 15:36, 15:37, 15:38, 17:63, 38:77, 38:78, 38:79, 38:80, 38:81
  • Ancaman syetan terhadap manusia: 4:118, 4:119, 7:16, 7:17, 15:39, 17:62, 17:64, 20:117, 38:82

·  Nabi-nabi

 • Pemilihan para nabi: 2:124, 3:33, 3:39, 3:45, 3:159, 3:161, 3:179, 6:83, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 6:89, 6:124, 7:61, 7:63, 7:67, 7:68, 7:69, 7:73, 7:85, 7:103, 7:105, 7:144, 12:6, 12:23, 12:24, 12:109, 14:11, 16:2, 16:121, 19:58, 20:41, 21:85, 21:86, 22:75, 26:13, 26:114, 28:14, 28:26, 38:47, 38:48, 40:15, 42:13, 62:2, 68:50, 81:24, 93:7
 • Allah menjadi saksi atas kebenaran para nabi: 4:79, 4:166, 13:43, 17:96, 48:28
 • Para nabi menjadi saksi atas kaumnya: 4:41, 4:159, 16:84, 16:89
 • Kekhususan para nabi
  • Allah selalu mengikuti Nabi: 6:52, 8:67, 8:68, 9:43, 9:113, 33:37, 66:1, 80:1
  • Setiap nabi memiliki pendukung dan pengikut: 3:52, 5:111, 20:29, 20:30, 20:31, 20:32, 57:27, 61:14
  • Pengikut terdekat para nabi: 20:29, 20:30, 20:31, 20:32
  • Sifat-sifat kenabian
   • Kesabaran para nabi: 3:21, 3:184, 5:41, 5:49, 5:70, 12:18, 12:32, 12:33, 12:42, 12:50, 12:83, 12:110, 13:32, 14:12, 17:47, 17:48, 17:74, 18:69, 20:56, 20:130, 21:84, 21:85, 25:20, 28:24, 68:49
   • Setiap nabi diutus dengan memakai bahasa kaumnya: 14:4, 20:28
  • Para pengikut nabi-nabi: 3:52, 3:53, 3:68, 3:146, 6:52, 10:83, 10:85, 35:18, 57:27, 60:4
  • Mimpi nabi adalah wahyu: 17:60, 37:102, 37:105, 48:27
  • Garis keturunan para rasul: 3:33, 3:34, 4:54, 6:84, 6:85, 6:86, 6:87, 12:6, 12:38, 19:58, 29:27, 38:30, 38:45, 57:26
  • Setiap nabi menerima ujian: 2:87, 2:91, 3:54, 5:49, 5:110, 6:10, 6:25, 6:33, 6:34, 6:112, 7:60, 7:61, 7:66, 7:67, 7:77, 7:82, 7:88, 7:90, 7:109, 7:127, 7:131, 8:30, 9:40, 9:61, 10:65, 10:71, 10:76, 10:78, 11:12, 11:27, 11:32, 11:53, 11:54, 11:55, 11:88, 12:23, 12:25, 12:26, 12:27, 12:28, 12:32, 12:33, 12:35, 12:42, 12:77, 12:110, 13:32, 14:9, 14:12, 14:13, 15:6, 15:11, 15:68, 15:71, 15:80, 15:90, 15:95, 15:97, 16:101, 16:126, 16:127, 17:47, 17:48, 17:59, 17:73, 17:76, 17:96, 17:101, 17:103, 18:106, 19:46, 20:45, 20:57, 20:58, 20:63, 20:64, 20:67, 20:130, 21:3, 21:5, 21:36, 21:41, 21:55, 21:61, 21:68, 21:74, 21:76, 21:87, 22:40, 22:42, 22:43, 22:44, 22:68, 23:24, 23:25, 23:33, 23:34, 23:38, 23:70, 25:4, 25:5, 25:7, 25:8, 25:9, 25:20, 25:31, 25:37, 25:41, 25:42, 25:52, 26:14, 26:27, 26:29, 26:34, 26:35, 26:111, 26:112, 26:116, 26:117, 26:141, 26:153, 26:154, 26:160, 26:167, 26:169, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187, 27:13, 27:47, 27:49, 27:56, 27:70, 28:24, 28:36, 28:48, 29:24, 29:29, 29:30, 33:69, 34:34, 34:43, 35:4, 35:25, 36:14, 36:15, 36:18, 36:30, 36:69, 37:36, 37:97, 37:106, 38:4, 38:6, 38:7, 38:8, 38:14, 40:5, 40:24, 40:25, 40:26, 40:28, 40:37, 43:7, 43:30, 43:52, 43:53, 44:14, 46:8, 46:22, 50:12, 50:13, 50:14, 51:39, 51:52, 52:30, 52:33, 54:2, 54:9, 54:18, 54:23, 54:24, 54:25, 54:33, 60:1, 61:5, 68:2, 68:51, 69:41, 69:42, 72:19, 81:22, 91:14, 96:9, 96:10, 96:11, 108:3, 111:4
  • Beberapa nabi dituduh tukang sihir atau gila: 5:110, 7:109, 11:54, 17:101, 23:25, 26:27, 26:34, 26:35, 26:49, 26:153, 26:185, 28:36, 28:48, 54:9, 61:6
  • Penjagaan Allah kepada para nabi: 7:105, 9:43, 12:23, 12:24, 17:74, 22:52, 38:86, 39:65, 53:2, 53:3, 53:4, 69:44, 80:1
  • Para nabi memiliki sifat-sifat manusia lainnya: 3:79, 3:144, 3:164, 4:171, 5:75, 6:50, 7:63, 7:69, 7:150, 7:154, 7:188, 9:43, 9:128, 10:2, 11:31, 11:50, 12:109, 13:38, 14:10, 14:11, 16:43, 17:93, 17:94, 17:95, 18:110, 20:67, 21:7, 21:8, 21:34, 23:24, 23:25, 23:33, 23:34, 23:47, 23:51, 25:7, 25:20, 26:154, 26:186, 27:10, 28:18, 28:33, 29:33, 36:15, 39:30, 41:6, 42:51, 43:59, 50:2, 54:24, 62:2, 64:6
  • Para nabi bekerja dan berdagang: 2:282, 25:47
 • Mukjizat para nabi
  • Pengukuhan kenabian dengan mukjizat: 2:60, 2:87, 2:92, 2:99, 3:49, 3:50, 3:55, 3:183, 3:184, 5:110, 5:115, 7:73, 7:85, 7:101, 7:103, 7:105, 7:106, 7:107, 7:108, 7:117, 7:160, 7:171, 9:70, 10:13, 10:74, 10:75, 11:64, 11:96, 12:93, 12:96, 14:5, 14:11, 15:81, 16:44, 17:59, 17:101, 20:17, 20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:47, 20:69, 20:77, 23:45, 26:15, 26:30, 26:32, 26:33, 26:45, 26:63, 26:155, 26:156, 27:10, 27:12, 27:36, 27:37, 28:32, 35:25, 40:22, 40:23, 40:28, 40:34, 40:50, 40:78, 40:83, 43:46, 43:48, 44:19, 44:33, 51:38, 54:27, 54:28, 57:25, 58:5, 61:6, 64:6, 72:27, 79:20, 91:13
  • Hikmah mukjizat: 2:118, 2:248, 3:49, 3:50, 14:5, 17:59, 26:67, 28:32, 44:19, 44:33, 54:5
  • Sikap kaumnya terhadap mukjizat: 2:87, 2:92, 2:99, 3:86, 3:184, 4:153, 5:110, 6:4, 6:5, 6:21, 6:25, 7:77, 7:103, 7:109, 7:111, 7:112, 7:123, 7:132, 7:136, 7:146, 9:70, 10:13, 10:38, 10:39, 10:74, 10:75, 10:76, 10:77, 13:27, 15:15, 15:81, 30:58, 43:47, 43:48, 58:5, 64:6, 78:28, 79:21, 79:22
  • Pertolongan Allah kepada para nabi: 6:84, 11:63, 19:49, 19:50, 19:53, 21:72, 21:90, 29:27, 38:30, 38:43
  • Allah memperkokoh para nabi: 11:36, 17:74, 26:15, 26:52, 26:62, 26:63, 28:35
 • Perbedaan tingkat keutamaan antara para nabi: 2:253, 3:33, 17:55
 • Perjanjian Allah atas para nabi: 2:253, 3:33, 17:55
 • Cara turun wahyu: 42:51, 53:4, 53:9
 • Perbedaan syariat diantara para nabi: 3:35, 3:50, 3:183, 6:146, 7:157, 19:26, 22:34, 22:67, 57:27
 • Ulul-‘azmi: 33:7, 46:35
 • Kisah-kisah para rasul
  • Nabi Adam as.
   • Bapak umat manusia: 2:30, 4:1, 6:98, 7:189, 15:29
   • Penciptaan Adam as. dan keturunannya: 2:28, 2:30, 4:1, 6:2, 6:98, 7:11, 7:12, 7:189, 15:26, 15:28, 15:29, 15:33, 19:67, 32:7, 39:6, 49:13, 55:3, 55:14, 67:23, 76:1, 80:18, 80:19, 80:20, 91:8, 92:3, 96:2
   • Adam as. berasal dari tanah: 3:59, 6:2, 11:61, 15:26, 15:28, 15:29, 15:33, 71:17
   • Mengajarkan Adam as. semua nama: 2:31, 2:33
   • Malaikat sujud kepada Adam as.: 2:34, 7:11, 15:30, 18:50, 20:116, 38:72, 38:73
   • Pohon yang buahnya dimakan oleh Adam as.: 2:35, 2:36, 7:19, 7:20, 7:22, 20:120, 20:121
   • Turunnya Adam as. ke bumi: 2:36, 2:38, 7:24, 7:25, 7:27, 20:123
   • Adam as. nabi pertama: 3:33, 20:122
   • Perjanjian antara Adam as. dan anak-anaknya: 2:27, 2:84, 7:172, 20:115, 33:72, 36:60
   • Tabiat-tabiat manusia: 2:30, 2:36, 4:28, 4:32, 4:128, 17:11, 20:115, 89:15, 89:16
  • Nabi Idris as.
   • Nabi Idris as. dalam Al Quran: 19:56, 19:57
   • Keutamaan nabi Idris as. dan sifatnya: 19:56, 19:57
  • Nabi Nuh as.
   • Rasul pertama yang diutus ke bumi: 4:163, 6:84, 11:25, 26:107, 29:14, 37:75, 57:26, 71:1, 71:2, 71:5
   • Dakwah nabi Nuh as.: 4:163, 7:59, 7:61, 7:62, 7:63, 7:64, 10:71, 10:72, 11:25, 11:26, 11:28, 11:29, 11:30, 11:31, 11:42, 23:23, 26:105, 26:106, 26:108, 26:110, 71:1, 71:2, 71:3, 71:8, 71:9, 71:10, 71:11, 71:12, 71:13, 71:14, 71:15, 71:16, 71:17, 71:18, 71:19, 71:20
   • Nabi Nuh menghadapi cobaan: 7:60, 7:61, 10:71, 11:27, 11:32, 14:9, 23:24, 23:25, 23:26, 25:37, 26:105, 26:111, 26:112, 26:113, 26:116, 26:117, 26:118, 38:12, 40:5, 50:12, 53:52, 54:9, 54:10, 66:10, 71:6, 71:7, 71:21, 71:22, 71:23, 71:24, 71:26, 71:27
   • Gelar Abdussyakur (hamba yang bersyukur): 17:3
   • Terkabulnya doa nabi Nuh as.: 21:76, 21:77, 26:119, 37:75, 54:11, 54:12
   • Allah menghancurkan kaum Nuh as.: 7:64, 9:70, 10:73, 11:37, 11:43, 11:44, 11:89, 23:27, 25:37, 26:120, 29:14, 37:82, 40:31, 51:46, 53:52, 54:11, 54:12, 71:25
   • Keselamatan Nuh as. di atas kapal: 7:64, 10:73, 11:37, 11:38, 11:40, 11:41, 11:42, 11:43, 11:44, 11:48, 23:27, 23:28, 23:29, 26:119, 29:15, 37:76, 54:13, 54:14, 54:15, 69:11
   • Pujian atas nabi Nuh as.: 17:3, 37:78, 37:79, 37:80, 37:81, 66:10
  • Nabi Hud as.
   • Bangsa ‘Aad membangun negeri mereka: 7:69, 26:128, 26:129, 26:133, 26:134, 41:15, 89:7, 89:8
   • Dakwah nabi Hud as.: 7:65, 7:66, 7:67, 7:68, 7:69, 7:70, 7:71, 7:72, 11:50, 11:51, 11:52, 11:53, 11:54, 11:55, 11:56, 11:57, 23:32, 26:124, 26:125, 26:126, 26:127, 26:131, 26:132, 26:135, 46:21, 46:23
   • Nabi Hud as. menghadapi cobaan: 7:66, 7:67, 11:53, 11:54, 11:55, 14:9, 26:123, 26:136, 26:137, 38:12, 46:22, 50:13, 54:18
   • Kehancuran bangsa ‘Aad: 7:72, 9:70, 11:58, 11:89, 23:41, 25:38, 26:139, 29:38, 29:40, 40:31, 41:13, 41:16, 46:24, 46:25, 51:41, 51:42, 53:50, 54:19, 54:20, 69:6, 69:7, 69:8, 89:6
  • Nabi Soleh as.
   • Pemberian nikmat kepada kaum Tsamud: 7:74, 15:82, 26:146, 26:147, 26:148, 26:149, 51:43, 89:9
   • Dakwah nabi Shaleh as.: 7:73, 7:74, 7:75, 7:76, 7:77, 7:78, 7:79, 11:61, 11:62, 11:63, 26:141, 26:142, 26:143, 26:144, 26:145, 26:146, 26:147, 26:148, 26:149, 26:150, 26:151, 26:152, 27:45, 27:46, 27:47
   • Unta nabi Shaleh as.: 7:73, 11:64, 11:65, 26:155, 26:156, 54:27, 54:28, 91:13
   • Penyembelihan unta nabi Shaleh as.: 7:77, 11:65, 17:59, 26:157, 54:29, 91:12, 91:14
   • Nabi Shaleh as. menghadapi cobaan: 7:75, 7:76, 7:77, 11:62, 14:9, 15:80, 15:81, 15:90, 26:141, 26:153, 27:45, 27:47, 27:48, 27:49, 38:13, 50:12, 54:23, 54:24, 54:25, 91:11, 91:14
   • Turunnya azab atas kaum Tsamud: 7:78, 9:70, 11:66, 11:67, 11:68, 11:89, 15:83, 15:84, 25:38, 26:158, 27:51, 27:52, 29:38, 40:31, 41:13, 41:17, 51:44, 51:45, 53:51, 54:31, 69:5, 85:17, 85:18, 91:14
  • Nabi Ibrahim as.
   • Sifat nabi Ibrahim as.: 2:124, 11:75, 16:120, 16:121, 16:123
   • Keutamaan nabi Ibrahim as.: 2:130, 2:131, 4:125, 6:83, 6:84, 6:161, 9:114, 11:73, 12:6, 16:120, 16:121, 16:122, 16:123, 19:41, 19:47, 21:51, 26:83, 26:84, 26:85, 29:27, 37:84, 37:88, 37:104, 37:105, 37:108, 37:109, 37:110, 37:111, 37:113, 38:45, 38:46, 38:47, 43:28, 53:37, 57:26, 60:4
   • Allah menguji nabi Ibrahim as.: 2:124, 37:102
   • Dakwah nabi Ibrahim as.: 2:130, 2:131, 2:135, 2:136, 2:140, 3:67, 3:68, 3:84, 3:95, 4:125, 4:163, 6:74, 6:76, 6:77, 6:78, 6:79, 6:80, 6:81, 6:83, 6:161, 14:35, 14:36, 14:37, 14:40, 21:52, 21:54, 21:56, 21:57, 21:67, 22:26, 22:78, 26:69, 26:70, 26:71, 26:72, 26:73, 26:75, 26:78, 26:79, 26:80, 26:87, 29:16, 29:17, 29:25, 37:83, 37:85, 37:86, 37:87, 37:89, 37:91, 37:92, 37:93, 37:94, 37:95, 37:96, 43:26, 43:27, 43:28, 60:4
   • Pembangunan Ka’bah: 2:127
   • Nabi Ibrahim as. menunaikan ibadah haji: 2:128, 22:27
   • Nabi Ibrahim as. kekasih Allah: 4:125
   • Turunnya azab kepada kaum nabi Ibrahim as.: 9:70
   • Hijrah ke Syam: 21:71, 29:26
   • Nabi Ibrahim-Siti Hajar-Ismail as.: 14:37, 37:101
   • Mimpi menghidupkan orang mati: 2:260
   • Berdebat dengan raja Namrud: 2:258
   • Nabi Ibrahim as. dan ayahnya
    • Dakwah nabi Ibrahim as. kepada ayahnya: 6:74, 19:42, 19:43, 19:44, 19:45, 21:52, 26:70, 37:85, 43:26
    • Kekufuran ayah nabi Ibrahim as.: 6:74, 19:46, 26:71
    • Permohonan ampun Ibrahim as. untuk ayahnya: 9:114, 19:47, 60:4
    • Berdebat dengan kaumnya: 21:62, 21:63, 21:65, 21:66
    • Nabi Ibrahim as. memisahkan diri dari kaumnya: 19:48, 19:49, 29:26, 37:99, 43:26, 60:4
    • Ancaman nabi Ibrahim as. kepada berhala-berhala kaumnya: 21:57, 21:58, 21:60, 37:93
    • Dilempar ke dalam api: 21:68, 29:24, 37:97
    • Selamat dari Api: 21:69, 21:70, 29:24, 37:98
    • Nabi Ibrahim as. meminta syafaat untuk ayahnya: 14:41
   • Berita gembira tentang Ishak dan Ya’kub as.: 6:84, 11:69, 11:71, 11:72, 11:74, 14:39, 15:53, 15:54, 15:55, 21:72, 29:27, 37:112, 51:28, 51:29, 51:30
   • Mimpi menyembelih anaknya (Ismail): 37:102, 37:103
  • Nabi Luth as.
   • Keburukan kaum Luth: 7:80, 7:81, 11:78, 11:79, 15:67, 15:68, 15:69, 15:70, 15:72, 21:74, 26:165, 26:166, 26:168, 27:54, 27:55, 29:28, 29:29, 54:37, 69:9
   • Keutamaan dan kemuliaan nabi Luth as.: 6:86, 21:74, 21:75, 26:162, 29:26, 37:133
   • Dakwah nabi Luth as. kepada kaumnya: 7:80, 7:81, 7:82, 26:160, 26:161, 26:162, 26:163, 26:164, 26:168, 27:54, 27:55, 29:28, 29:29, 54:36
   • Menghadapi cobaan: 7:82, 11:78, 26:160, 26:167, 26:169, 27:56, 29:30, 38:13, 50:13, 54:33, 54:37, 66:10
   • Mengungsi ke tempat terpencil: 11:80
   • Keselamatan nabi Luth as. dan keluarganya: 7:83, 11:81, 15:59, 15:65, 26:170, 27:57, 29:32, 29:33, 37:134, 51:35, 51:36, 54:34
   • Turunnya azab atas kaum Luth: 7:84, 9:70, 11:70, 11:74, 11:76, 11:77, 11:81, 11:82, 11:83, 11:89, 15:63, 15:64, 15:66, 15:73, 15:74, 25:40, 26:171, 26:172, 26:173, 27:58, 29:31, 29:34, 37:135, 37:136, 51:32, 51:33, 51:34, 51:36, 51:37, 53:53, 53:54, 54:34, 54:38, 69:10
  • Nabi Ismail as.
   • Sifat nabi Ismail as. dalam Al Quran: 19:54, 37:101, 37:102
   • Nabi Ismail as. yang disembelih: 37:102, 37:103, 37:107
   • Pengorbanan nabi Ismail as.: 37:107
   • Membangun Ka’bah bersama Ibrahim as.: 2:127
   • Dakwah nabi Ismail as. dan keutamaannya: 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 6:86, 19:55, 38:48
  • Nabi Ishak as.
   • Keutamaan nabi Ishak as.: 6:84, 12:6, 19:50, 21:72, 21:73, 37:113, 38:45, 38:46, 38:47
   • Kenabian Ishak as.: 2:133, 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 6:84, 12:6, 19:49, 21:73, 37:112
  • Nabi Ya’kub as.
   • Keutamaan nabi Ya’kub as.: 6:84, 19:50, 21:72, 21:73, 38:45, 38:46, 38:47
   • Kenabian Ya’kub as.: 4:163, 6:84, 12:6, 19:49, 21:73
   • Dakwah nabi Ya’kub as.: 2:132, 2:133, 2:136, 2:140, 3:84, 21:73
   • Gelar Israel untuk Ya’kub as.: 3:93
   • Menolak sebagian jenis makanan: 3:93
   • Cintanya pada nabi Yusuf as.: 12:8, 12:13, 12:84, 12:85, 12:87, 12:94, 12:95
   • Sifat-sifat nabi Ya’kub as.: 12:86, 12:96, 38:45
  • Keturunan nabi Ya’kub as.: 2:136, 2:140, 3:84, 4:163, 7:160
  • Nabi Yusuf as.
   • Mimpi nabi Yusuf as.: 12:4, 12:5, 12:100
   • Nabi Yusuf as. dan saudara-saudaranya: 12:7, 12:8, 12:9, 12:10, 12:11, 12:12, 12:13, 12:14, 12:15, 12:16, 12:17, 12:18, 12:58, 12:59, 12:60, 12:61, 12:65, 12:69, 12:70, 12:71, 12:77, 12:80, 12:89, 12:90, 12:91, 12:92, 12:93, 12:97
   • Dibuang ke dalam sumur: 12:15
   • Allah menyelamatkan Yusuf: 12:19
   • Yusuf dijual dengan harga murah: 12:20
   • Perjalanannya ke Mesir: 12:21
   • Fitnah isteri pembesar Mesir (Zulaikha): 12:23, 12:24, 12:25, 12:26, 12:27, 12:28, 12:29, 12:30, 12:32
   • Masuk penjara: 12:32, 12:33, 12:35, 12:36
   • Kenabian Yusuf as.: 6:84, 12:6, 12:22, 40:34
   • Menafsirkan mimpi: 12:6, 12:21, 12:36, 12:37, 12:41, 12:46, 12:47, 12:48, 12:49, 12:101
   • Dakwah nabi Yusuf as.: 12:37, 12:38, 12:39, 12:40
   • Raja Mesir dan nabi Yusuf as.
    • Mimpi raja Mesir: 12:43, 12:44, 12:45, 12:46
    • Posisi nabi Yusuf as. di sisi raja Mesir: 12:50, 12:54
    • Yusuf as. terbukti tidak bersalah: 12:28, 12:51, 12:52, 12:100
   • Mengurus baitul mal: 12:55, 12:56, 12:59, 12:60, 12:62, 12:88, 12:90, 12:101
   • Nabi Yusuf as. dan adiknya (Bunyamin)
    • Tuntutan menghadirkan adiknya: 12:59, 12:60, 12:61
    • Membujuk nabi Ya’kub as. agar rela mengutus Bunyamin: 12:63, 12:64, 12:65, 12:66
    • Siasat nabi Yusuf as.: 12:62, 12:63, 12:65, 12:69, 12:70, 12:72, 12:74, 12:75, 12:76, 12:77, 12:79, 12:80, 12:81, 12:82
   • Pertemuan anak-anak Israel (Ya’kub): 12:93, 12:99, 12:100
   • Yusuf as. manusia termulia: 12:59, 12:62, 12:65
   • Sifat nabi Yusuf as.: 12:22, 12:24, 12:27, 12:31, 12:36, 12:51, 12:54, 12:55, 12:59, 12:78
  • Nabi Syu’aib as.
   • Keburukan kaum Syu’aib as.: 7:85, 7:86, 11:84, 11:85, 11:87, 11:91, 11:92, 26:181, 26:182, 26:183
   • Diutus ke Ashabul-Aikah: 15:78, 26:178
   • Dakwah nabi Syu’aib as. kepada kaumnya: 7:85, 7:86, 7:87, 7:88, 7:89, 7:90, 7:93, 11:84, 11:86, 11:87, 11:89, 11:90, 11:92, 11:93, 26:176, 26:177, 26:178, 26:179, 26:180, 26:181, 26:182, 26:183, 26:184, 29:36
   • Cobaan nabi Syu’aib as.: 7:87, 7:88, 7:89, 7:90, 11:87, 11:88, 11:91, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187, 26:188, 38:13, 50:14
   • Azab atas kaum Syu’aib as.: 7:91, 7:92, 9:70, 11:94, 11:95, 15:79, 26:189, 29:37
  • Nabi Ayub as.
   • Kenabian Ayub as.: 4:163, 6:84
   • Mandi nabi Ayub as.: 38:42
   • Cobaan dan kesabarannya: 21:83, 21:84, 38:41, 38:42, 38:44
  • Nabi Zulkifli as.: 38:48
  • Nabi Musa as.
   • Keutamaan nabi Musa as.: 2:136, 4:164, 6:84, 6:154, 7:134, 7:142, 19:51, 19:52, 20:9, 20:13, 20:36, 20:37, 20:41, 25:35, 26:10, 26:21, 27:8, 27:9, 28:7, 28:14, 33:69, 37:114, 37:118, 37:119, 37:120, 37:122, 44:17
   • Sifat nabi Musa as.: 7:150, 20:94, 28:15, 28:19, 28:26
   • Awal kenabian Musa as.: 7:144, 20:10, 20:11, 20:12, 20:13, 20:14, 20:15, 20:16, 20:17, 20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:23, 20:24, 26:10, 26:21, 27:7, 27:8, 27:9, 27:10, 27:12, 28:29, 28:30, 28:31, 28:32, 28:34, 28:35, 28:46, 79:15, 79:16, 79:17, 79:18, 79:19
   • Nabi yang diajak berbicara oleh Allah: 2:253, 4:164, 7:143, 7:144, 19:52, 20:11, 20:12, 20:13, 20:14, 20:15, 20:16, 20:17, 20:18, 20:19, 20:21, 20:22, 20:23, 20:24, 20:83, 20:84, 26:10, 26:11, 26:12, 26:13, 26:14, 26:16, 27:8, 27:9, 27:11, 28:30, 28:31, 28:32, 28:34, 28:35, 28:46, 79:16, 79:17, 79:18, 79:19
   • Penyebutan Taurat: 3:3, 3:48, 3:50, 3:65, 3:93, 5:43, 5:44, 5:46, 5:66, 5:68, 5:110, 7:157, 9:111, 48:29, 61:6, 62:5
   • Lembah tempat Musa dipanggil: 20:12, 20:20, 28:30, 79:16
   • Turunnya Taurat untuk nabi Musa as.: 2:41, 2:44, 2:53, 2:87, 3:3, 6:91, 6:154, 6:157, 7:145, 7:154, 11:110, 17:2, 21:48, 23:49, 25:35, 28:43, 32:23, 37:117, 40:53, 41:45, 46:12, 53:36, 87:19
   • Mukjizat nabi Musa as.: 2:56, 2:60, 2:92, 2:211, 7:107, 7:108, 7:117, 7:120, 7:160, 11:96, 17:101, 20:17, 20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:69, 20:77, 26:30, 26:32, 26:33, 26:45, 26:63, 27:10, 27:12, 28:31, 28:32, 40:23, 40:28, 43:46, 44:19, 44:33, 51:38, 79:20
   • Nabi Musa as. dan Fir’aun
    • Pertumbuhan Musa as. dalam lingkungan Fir’aun: 20:38, 20:39, 26:18, 28:8, 28:9, 28:10, 28:11, 28:12
    • Kembali kepada ibunya: 20:40, 28:12, 28:13
    • Ilham Allah kepada Ibunya: 20:38, 20:39, 28:7, 28:10
    • Dakwah nabi Musa as.: 7:103, 7:104, 7:105, 7:106, 7:107, 7:108, 7:109, 7:110, 7:111, 7:112, 7:113, 7:117, 7:123, 7:128, 7:129, 10:84, 20:24, 20:42, 20:43, 20:44, 20:45, 20:46, 20:47, 20:49, 20:50, 20:51, 23:45, 26:10, 26:12, 26:16, 26:17, 26:22, 28:3, 43:46, 44:18, 51:38, 73:15, 79:17
    • Pertemuan Musa as. dan Fir’aun
     • Saat perjumpaan nabi Musa as. dengan Fir’aun: 20:58, 20:59, 20:64, 20:65, 20:66, 26:38, 26:39, 26:40, 26:43, 26:44
     • Fir’aun mendatangkan para ahli sihir: 7:111, 7:112, 7:113, 7:115, 7:116, 10:79, 10:80, 20:60, 20:63, 20:64, 26:37, 26:38, 26:40, 26:41, 26:42, 26:43, 26:44
     • Musa as. dan tukang sihir: 7:115, 7:116, 7:117, 7:118, 7:119, 7:120, 7:121, 7:122, 10:80, 10:81, 20:61, 20:62, 20:63, 20:64, 20:65, 20:66, 20:67, 20:68, 20:69, 20:70, 26:43, 26:44, 26:45, 26:46, 26:47, 26:48
     • Perselisihan di antara tukang-tukang sihir: 20:62
     • Peringatan Musa as. kepada para tukang sihir: 10:81, 20:61
     • Nabi Musa dan nabi Harun as. dituduh tukang sihir: 7:109, 7:132, 10:76, 10:77, 17:101, 20:63, 40:24, 43:49
     • Kebingungan dan keimanan para tukang sihir: 7:119, 7:120, 7:121, 7:123, 7:125, 7:126, 20:70, 20:72, 20:73, 26:46, 26:47, 26:50
    • Keutamaan dan keimanan Asiah: 66:11
    • Cobaan untuk keluarga Fir’aun: 7:130, 7:131, 7:133, 7:134, 7:135
    • Ketidak-berdayaan dan keingkaran Fir’aun: 7:103, 7:106, 7:110, 7:113, 7:114, 7:123, 7:126, 10:75, 11:97, 11:98, 17:102, 20:51, 20:56, 20:57, 20:58, 20:71, 23:46, 23:47, 25:36, 26:11, 26:23, 26:25, 26:27, 26:29, 26:31, 26:34, 26:35, 26:36, 26:49, 28:36, 28:38, 28:39, 29:39, 38:12, 40:24, 40:26, 40:29, 40:36, 40:37, 43:51, 43:52, 43:53, 43:54, 44:17, 44:20, 44:22, 50:13, 51:39, 54:41, 54:42, 69:9, 73:16, 79:21, 79:22, 79:23, 79:24
    • Pelarian Musa as. dan para pengikutnya: 20:77, 26:52, 26:53, 26:54, 26:55, 26:56, 26:60, 26:61, 26:62, 26:63, 44:23, 44:24
    • Nabi Musa as. dan para pengikutnya selamat: 2:50, 7:138, 10:90, 17:103, 20:78, 20:80, 26:65, 37:115, 37:116, 44:30, 44:31
    • Keimanan Fir’aun: 10:90, 10:91
    • Kehancuran Fir’aun dan pasukannya: 2:50, 3:11, 7:136, 7:137, 8:52, 8:54, 10:88, 10:90, 10:92, 17:103, 20:78, 20:79, 23:48, 25:36, 26:64, 26:66, 28:40, 29:40, 40:45, 43:55, 43:56, 44:24, 44:25, 44:26, 44:27, 44:28, 44:29, 51:40, 54:42, 69:10, 73:16, 79:25, 85:17, 85:18, 89:13
    • Orang beriman dari keluarga Fir’aun: 40:28, 40:29, 40:30, 40:31, 40:32, 40:38, 40:39, 40:41, 40:42, 40:43, 40:44, 40:45
    • Fir’aun menyiksa Bani Israel: 2:49, 7:124, 7:127, 7:129, 7:137, 7:141, 10:83, 14:6, 20:71, 26:22, 26:49, 28:4, 40:25
    • Kehinaan Fir’aun dan Haman: 10:83, 11:97, 28:4, 28:6, 28:8, 28:32, 28:42, 29:39, 40:36, 44:31
   • Musa membunuh seorang Mesir: 20:40, 26:19, 26:20, 26:21, 28:15, 28:16, 28:18, 28:19, 28:33
   • Perjalanann Musa as. ke Madyan
    • Nabi Musa dan nabi Syu’aib as. (sahib al madyan): 28:25, 28:26, 28:27, 28:28
    • Kisah nabi Musa as. dengan dua anak perempuan nabi Syu’aib as.: 28:23, 28:24, 28:25, 28:26, 28:27
   • Yahudi menuduh nabi Musa as. sebagai orang gila: 33:69
   • Nabi Musa as. keluar menuju Baitul Maqdis
    • Bani Israel memasuki Baitul Maqdis: 2:58, 5:21, 5:22, 5:23
    • Nabi Musa as. berdialog dengan Allah: 2:51, 7:142, 7:143, 7:155, 20:83, 20:84
    • Bani Israel menyembah anak sapi: 2:51, 2:54, 2:92, 2:93, 4:153, 7:148, 7:150, 7:152, 20:85, 20:87, 20:88, 20:89, 20:91, 20:92
    • Pertemuan segolongan Bani Israel dengan Allah: 7:155
    • Nabi Musa as. dan Samiri: 20:95, 20:96, 20:97
    • Musa as. melihat Allah: 7:143
   • Ketakutan Bani Israel: 2:246, 2:249, 3:111, 5:22, 5:24, 59:14
   • Perayaan Yahudi: 2:65, 7:163, 16:124
   • Watak-watak Yahudi: 2:41, 2:42, 2:44, 2:55, 2:59, 2:61, 2:65, 2:67, 2:68, 2:69, 2:70, 2:71, 2:74, 2:76, 2:83, 2:85, 2:86, 2:87, 2:89, 2:90, 2:93, 2:94, 2:95, 2:96, 2:100, 2:101, 2:104, 2:108, 2:140, 2:142, 2:246, 2:247, 2:248, 2:249, 3:24, 3:71, 3:75, 3:112, 3:181, 3:183, 4:44, 4:46, 4:47, 4:49, 4:51, 4:53, 4:54, 4:153, 4:155, 4:156, 4:161, 5:13, 5:20, 5:24, 5:42, 5:43, 5:57, 5:58, 5:62, 5:63, 5:64, 5:70, 5:79, 5:80, 5:81, 5:82, 7:134, 7:138, 7:139, 7:149, 7:160, 7:162, 7:163, 7:169, 9:30, 9:31, 9:34, 16:118, 17:4, 17:101, 20:85, 20:86, 20:87, 20:92, 58:8, 59:14
   • Nabi Musa as. dan nabi Khidir as.
    • Ikan sebagai tanda (tempat pertemuan) Musa as.: 18:61, 18:63
    • Kisah nabi Musa as. dan nabi Khidir as. dalam Al Quran: 18:60, 18:61, 18:62, 18:63, 18:64, 18:65, 18:66, 18:67, 18:68, 18:69, 18:70, 18:71, 18:72, 18:73, 18:74, 18:75, 18:76, 18:77, 18:78, 18:79, 18:80, 18:81, 18:82
    • Nabi Khidir as. merusak perahu: 18:71, 18:79
    • Nabi Khidir as. membunuh anak kecil: 18:74, 18:80
    • Nabi Khidir as. memperbaiki dinding rumah: 18:77, 18:82
    • Sebab kepergian Musa as. menemui nabi Khidir as.: 18:66
    • Ketinggian ilmu nabi Khidir as.: 18:66
   • Qarun
    • Kehinaan Qarun: 28:76, 28:78, 29:39
    • Harta kekayaaan Qarun: 28:76, 28:78, 28:79
    • Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi: 28:81, 28:82, 29:40
   • Bani Israel beubah bentuk: 2:65, 5:60, 7:166
   • Anjuran untuk tidak mengikuti Yahudi: 1:7, 2:104, 2:108, 2:120, 2:145, 3:105, 5:51, 57:16, 58:9
   • Memerangi Yahudi hingga hari Kiamat: 17:5
   • Orang-orang kafir melaknat Bani Israel: 2:88, 4:46, 4:47, 4:52, 5:13, 5:60, 5:64, 5:78, 9:30
   • Permusuhan antara Yahudi dan Kristen: 2:113, 2:145, 5:14
  • Nabi Harun as.
   • Kenabian nabi Harun as. dalam Al Quran: 4:163, 6:84, 10:75, 10:87, 19:53, 21:48, 23:45, 25:35, 26:13, 28:34, 28:35, 37:114, 37:118, 37:119, 37:120, 37:122
   • Hikmah nabi Harun as.: 7:150, 20:94
  • Nabi Daud as.
   • Keutamaan nabi Daud as.: 21:79, 27:15, 34:10, 38:17, 38:18, 38:19, 38:20, 38:21, 38:24, 38:25, 38:26
   • Kenabian nabi Daud as.: 2:251, 6:84
   • Nabi Daud as. mengasuh anaknya dengan baik: 21:78, 21:79
   • Penyebutan kitab Zabur: 3:184, 4:163, 16:44, 17:55, 21:105
   • Kitab Zabur diturunkan kepada nabi Daud as.: 4:163, 17:55
   • Nabi Daud as. sebagai panutan orang bertaqwa: 38:17
   • Sengketa nabi Daud as. dalam Al Quran: 38:21, 38:22, 38:23, 38:24
   • Nabi Daud as. diuji: 38:24
   • Kekuatan perang nabi Daud as.: 2:251
   • Nabi Daud as. makan dari hasil keringat sendiri: 21:80, 34:13
   • Hikmah nabi Daud as.: 2:251, 38:20
   • Kerajaan nabi Daud as.: 2:251, 21:79, 34:10, 38:26
  • Nabi Sulaiman as.
   • Keutamaan nabi Sulaiman as.: 6:84, 27:15, 27:16, 27:17, 27:18, 27:19, 27:21, 27:36, 38:30, 38:39, 38:40
   • Kerajaan nabi Sulaiman as. yang besar: 21:81, 21:82, 27:16, 27:17, 27:18, 27:20, 27:21, 27:22, 27:23, 27:36, 27:37, 27:38, 27:39, 27:44, 34:12, 34:13, 38:31, 38:35, 38:36, 38:37, 38:38
   • Nabi Sulaiman as. berdakwah: 4:163, 27:25, 27:31, 27:44
   • Nabi Sulaiman as. menghakimi: 21:78, 21:79
   • Fitnah nabi Sulaiman as.: 38:32, 38:33, 38:34
   • Kisah nabi Sulaiman as. dengan Ratu Balqis: 27:28, 27:29, 27:30, 27:31, 27:34, 27:35, 27:36, 27:37, 27:38, 27:39, 27:40, 27:41, 27:42, 27:43, 27:44
   • Keterangan tentang kerajaan Saba’: 27:23, 34:15, 34:18
   • Nabi Sulaiman as. wafat: 34:14
  • Nabi Ilyas as.
   • Keutamaan nabi Ilyas as.: 6:85, 37:129, 37:130, 37:131, 37:132
   • Kenabian nabi Ilyas as.: 6:85, 37:123
   • Dakwah nabi Ilyas as.: 37:124, 37:125, 37:126
   • Pendustaan kaum nabi Ilyas as.: 37:127
  • Nabi Ilyasa’ as.: 6:86, 38:48
  • Nabi Yunus as.
   • Keutamaan nabi Yunus as.: 6:86, 21:88, 37:139, 37:143, 37:146, 68:49, 68:50
   • Dakwah nabi Yunus as.: 4:163, 37:147, 37:148
   • Yunus as. dan ikan besar: 21:87, 37:140, 37:141, 37:142, 37:144, 37:145, 68:48, 68:49
   • Keimanan kaum nabi Yunus as.: 10:98, 37:148
  • Nabi Zakaria as.
   • Keutamaan Nabi Zakaria as.: 6:85, 19:7, 21:90
   • Rahmat Allah atas Zakaria as.: 19:2, 19:7, 19:8
   • Nabi Zakaria as. memelihara Maryam (ibu nabi Isa as.): 3:37
   • Kisah nabi Zakaria as. dalam Al Quran
    • Nabi Zakaria as. memohon keturunan: 3:38, 19:3, 19:4, 19:5, 19:6, 21:89
    • Permohonan nabi Zakaria as. dikabulkan: 3:39, 19:7, 19:8, 19:9, 21:90
    • Nabi Zakaria as. menghindari percakapan: 3:41, 19:10, 19:11
  • Nabi Yahya as.
   • Keutamaan nabi Yahya as.: 6:85, 19:7, 19:12, 19:13, 19:14, 19:15
   • Kenabian nabi Yahya as.: 3:39, 6:85, 19:12
   • Beberapa keistimewaan nabi Yahya as.: 3:39, 19:13, 19:14
  • Nabi Isa as.
   • Keutamaan Maryam binti Imran: 3:37, 3:42, 3:43, 3:45, 5:75, 23:50, 66:12
   • Kesucian dan kehormatan Maryam: 3:47, 4:156, 19:20, 21:91, 66:12
   • keutamaan nabi Isa as.: 2:136, 3:45, 3:48, 4:163, 4:172, 6:85, 19:19, 19:21, 19:30, 19:31, 19:32, 19:33, 19:34, 23:50, 43:59, 43:63, 57:27
   • Kisah kandungan dan kelahiran nabi Isa as.: 3:45, 3:47, 3:59, 21:91, 66:12
   • Nabi Isa as. Kalimat Allah dan RahmatNya: 3:45, 4:171, 21:91
   • Nabi Isa as. berbicara ketika masih bayi: 3:46, 5:110, 19:29, 19:30, 19:31, 19:32, 19:33
   • Nabi Isa as. dibantu oleh Ruh al quds: 2:87, 2:253, 5:110
   • Kemunculan nabi Isa as. dan mukjizatnya: 3:46, 3:48, 3:49, 5:110
   • Sifat dan tabi’at nabi Isa as.: 3:45, 3:46
   • Nabi Isa as. diutus kepada Bani Israel: 3:49, 3:50, 5:46, 5:78, 5:110, 43:63, 43:64, 61:6, 61:14
   • Pengikut-pengikut nabi Isa as. meminta hidangan: 5:112, 5:113
   • Rencana pembunuhan Isa as. oleh Yahudi: 4:157
   • Nabi Isa as. diangkat ke langit: 3:55, 4:158
   • Nabi Isa as. akan turun di akhir zaman: 4:159
   • Nabi Isa as. dianggap tuhan oleh kaumnya: 5:17, 5:72, 5:77, 5:116, 9:31, 43:58, 43:65
   • Nabi Isa as. suci dari perbuatan kaumnya: 5:72, 5:75, 5:116, 5:117, 43:59
   • Anjuran tidak mengikuti orang-orang Kristen: 1:7, 2:120, 2:145, 3:105, 5:51, 57:16, 58:9
   • Kebencian orang Nasrani terhadap Yahudi: 2:113, 2:145, 5:14
   • Kitab Injil diturunkan kepada nabi Isa as.: 2:87, 2:253, 3:3, 5:46
   • Peyebutan kitab Injil: 3:3, 3:48, 3:65, 5:47, 5:66, 5:68, 5:110, 7:157, 9:111, 48:29, 57:27
  • Orang-orang shaleh yang diragukan kenabiaannya
   • Luqman
    • Keutamaan Luqman: 31:12
    • Nasihat Luqman kepada anaknya: 31:13, 31:16, 31:17, 31:18, 31:19
   • Zulqarnain: 18:83, 18:84, 18:85, 18:86, 18:87, 18:88, 18:89, 18:90, 18:91, 18:92, 18:93, 18:94, 18:95, 18:96, 18:97, 18:98
   • Khidir: 18:65, 18:66, 18:67, 18:68, 18:69, 18:70, 18:71, 18:72, 18:73, 18:74, 18:75, 18:76, 18:77, 18:78, 18:79, 18:80, 18:81, 18:82
  • Beberapa kejadian pada umat-umat terdahulu
   • Ashabul-Ukhdud: 85:4, 85:5, 85:6, 85:7, 85:8, 85:9
   • Ashabul-Kahfi: 18:9, 18:10, 18:11, 18:12, 18:13, 18:14, 18:15, 18:16, 18:17, 18:18, 18:19, 18:20, 18:21, 18:22, 18:25, 18:26
   • Tiga orang yang berbicara pada masa bayi: 3:46, 5:110
   • Kisah ‘Uzair: 2:259
  • Hikmah dari kisah umat-umat terdahulu: 2:66, 2:252, 2:258, 3:11, 3:112, 3:137, 3:140, 3:146, 5:27, 5:102, 6:6, 6:10, 6:11, 6:34, 6:42, 6:148, 7:4, 7:5, 7:64, 7:72, 7:78, 7:79, 7:84, 7:86, 7:92, 7:93, 7:94, 7:95, 7:100, 7:101, 7:103, 7:175, 7:176, 7:177, 8:52, 8:54, 9:69, 9:70, 10:13, 10:39, 10:73, 10:92, 10:102, 11:49, 11:89, 11:100, 11:101, 11:102, 11:103, 11:120, 12:7, 12:109, 12:111, 13:6, 13:30, 14:5, 14:9, 14:45, 15:4, 15:13, 15:75, 15:76, 15:77, 15:79, 15:90, 16:26, 16:33, 16:36, 16:63, 17:17, 17:77, 18:55, 18:59, 19:74, 19:98, 20:99, 20:128, 21:11, 21:44, 22:45, 22:46, 22:48, 23:30, 23:31, 23:42, 23:44, 24:34, 25:36, 25:37, 25:38, 25:39, 25:40, 26:69, 26:103, 26:105, 26:121, 26:123, 26:139, 26:158, 26:160, 26:171, 26:172, 26:173, 26:174, 26:176, 26:189, 26:190, 26:209, 27:14, 27:45, 27:51, 27:52, 27:58, 27:69, 28:3, 28:40, 28:43, 28:51, 28:58, 28:78, 28:81, 29:14, 29:15, 29:18, 29:20, 29:24, 29:28, 29:34, 29:35, 29:36, 29:37, 29:38, 29:40, 30:9, 30:42, 30:47, 32:26, 33:69, 34:19, 34:45, 35:26, 35:43, 35:44, 36:13, 36:31, 37:73, 37:137, 37:138, 38:3, 38:12, 38:13, 38:49, 39:25, 39:26, 39:50, 40:5, 40:21, 40:30, 40:31, 40:82, 41:13, 43:8, 43:25, 43:56, 44:37, 46:27, 47:10, 47:13, 50:12, 50:13, 50:14, 50:36, 50:37, 51:37, 53:50, 53:51, 53:52, 53:53, 53:54, 54:4, 54:5, 54:15, 54:32, 54:43, 54:51, 57:16, 58:5, 59:15, 60:4, 60:6, 61:14, 64:5, 65:8, 65:9, 65:10, 67:18, 69:12, 77:16, 77:17, 77:18, 79:26, 89:6, 89:7, 89:8, 89:9, 89:10, 89:11, 89:12

·  Tugas para Nabi

 • Menyeru kepada jalan Allah
  • Seruan para nabi untuk mengesakan Allah: 2:83, 2:91, 2:131, 2:132, 2:133, 2:135, 2:136, 2:137, 2:213, 3:51, 3:52, 3:64, 3:67, 3:68, 3:79, 3:80, 3:85, 3:95, 3:193, 4:125, 5:72, 5:117, 6:14, 6:56, 6:74, 6:79, 6:161, 7:59, 7:65, 7:70, 7:73, 7:85, 7:138, 7:140, 9:31, 10:104, 11:2, 11:26, 11:50, 11:61, 11:84, 12:37, 12:38, 12:39, 12:40, 12:108, 13:36, 14:35, 16:2, 16:36, 16:120, 16:123, 17:2, 19:35, 19:36, 20:14, 20:50, 20:90, 20:98, 21:24, 21:25, 21:52, 21:56, 21:66, 21:67, 21:92, 21:108, 22:26, 22:67, 23:23, 23:32, 23:52, 26:24, 26:26, 26:28, 26:77, 26:108, 26:110, 26:125, 26:126, 26:144, 26:150, 26:161, 26:162, 26:163, 26:177, 26:179, 26:184, 27:25, 27:26, 27:31, 27:44, 27:45, 27:91, 28:87, 28:88, 29:16, 29:36, 33:46, 37:86, 37:96, 37:125, 37:126, 38:5, 38:65, 39:11, 39:12, 39:14, 39:64, 40:28, 40:66, 41:14, 42:13, 43:27, 43:45, 43:64, 46:21, 51:51, 57:8, 60:4, 71:3, 74:5, 79:19, 98:5, 109:2
  • Cara berdakwah kepada Allah: 2:256, 2:258, 3:104, 3:110, 3:159, 4:63, 6:52, 6:69, 6:74, 6:90, 6:91, 6:108, 6:143, 6:144, 6:148, 6:149, 7:29, 7:59, 7:61, 7:65, 7:73, 7:74, 7:80, 7:81, 7:85, 7:104, 7:128, 7:199, 9:6, 9:122, 10:77, 10:84, 11:28, 11:29, 11:30, 11:31, 11:34, 11:50, 11:52, 11:88, 11:89, 12:108, 14:5, 14:6, 14:10, 15:94, 16:125, 18:2, 18:22, 18:28, 18:37, 18:38, 18:39, 18:40, 18:41, 19:42, 19:43, 19:44, 19:45, 20:27, 20:28, 20:29, 20:31, 20:32, 20:42, 20:44, 20:47, 20:53, 21:63, 21:66, 23:96, 25:56, 26:16, 26:24, 26:26, 26:28, 26:30, 26:70, 26:72, 26:73, 26:75, 26:76, 26:78, 26:79, 26:80, 26:106, 26:107, 26:108, 26:109, 26:110, 26:112, 26:113, 26:114, 26:124, 26:126, 26:131, 26:132, 26:133, 26:134, 26:135, 26:142, 26:143, 26:144, 26:145, 26:146, 26:147, 26:148, 26:149, 26:150, 26:161, 26:162, 26:163, 26:164, 26:165, 26:166, 26:168, 26:177, 26:178, 26:179, 26:180, 26:181, 26:182, 26:183, 26:184, 26:214, 26:215, 27:28, 27:46, 27:54, 27:55, 28:34, 28:37, 29:28, 29:29, 29:46, 33:48, 34:24, 34:25, 34:26, 34:46, 37:88, 40:29, 40:30, 40:31, 40:32, 40:33, 40:38, 41:33, 41:34, 42:7, 42:15, 43:89, 44:18, 45:18, 46:16, 53:29, 71:5, 71:8, 71:9, 71:10, 71:11, 71:12, 71:13, 71:14, 71:15, 71:16, 71:17, 71:18, 71:19, 71:20, 73:10, 79:17, 79:18, 79:19, 80:1, 80:3, 80:4, 80:8, 87:9, 88:21
  • Amar ma’ruf dan nahi munkar: 2:206, 3:21, 3:104, 3:110, 3:114, 4:114, 5:63, 5:79, 7:80, 7:81, 7:85, 7:86, 7:157, 7:164, 7:165, 7:199, 9:71, 9:112, 11:116, 15:69, 15:71, 16:90, 22:41, 31:17
  • Cobaan pada saat berdakwah: 2:87, 2:91, 2:212, 2:214, 2:217, 3:21, 3:54, 3:111, 3:120, 3:161, 3:166, 3:183, 3:184, 3:186, 3:195, 4:75, 4:100, 4:157, 5:41, 5:49, 5:57, 5:70, 5:110, 6:10, 6:25, 6:33, 6:34, 6:112, 7:60, 7:61, 7:66, 7:67, 7:77, 7:82, 7:88, 7:90, 7:109, 7:124, 7:127, 7:131, 8:30, 9:40, 9:61, 10:65, 10:76, 10:83, 11:12, 11:27, 11:32, 11:53, 11:54, 11:55, 11:62, 11:78, 11:88, 12:32, 12:33, 12:35, 12:42, 14:9, 14:13, 15:6, 15:11, 15:68, 15:80, 15:90, 15:95, 15:97, 16:101, 16:126, 16:127, 17:60, 17:73, 20:40, 20:45, 20:68, 20:72, 21:3, 21:5, 22:40, 22:42, 22:43, 22:44, 22:68, 23:24, 23:25, 23:33, 23:34, 23:38, 23:70, 23:110, 25:4, 25:5, 25:7, 25:8, 25:9, 25:20, 25:31, 25:41, 25:42, 25:52, 26:14, 26:27, 26:29, 26:34, 26:35, 26:105, 26:111, 26:112, 26:116, 26:117, 26:136, 26:141, 26:153, 26:154, 26:160, 26:167, 26:169, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187, 27:13, 27:47, 27:49, 27:56, 27:70, 28:36, 28:48, 29:24, 29:29, 34:43, 34:45, 35:4, 35:25, 36:14, 36:15, 36:18, 36:30, 36:69, 37:36, 37:97, 38:4, 38:6, 38:7, 38:14, 40:5, 40:24, 40:25, 40:26, 40:28, 40:37, 43:7, 43:30, 43:52, 43:53, 44:14, 46:8, 46:22, 50:12, 50:13, 50:14, 51:39, 51:52, 52:30, 52:33, 54:2, 54:9, 54:18, 54:23, 54:24, 54:25, 54:33, 59:8, 60:1, 61:5, 68:2, 68:51, 69:41, 69:42, 72:19, 81:22, 83:29, 83:30, 83:31, 83:32, 83:33, 85:8, 91:14, 96:10, 96:11, 96:12, 108:3, 111:4
  • Pergulatan antara kebenaran dan kebatilan: 2:36, 2:250, 2:251, 2:253, 3:13, 3:55, 3:69, 3:100, 3:140, 3:146, 4:76, 4:84, 4:89, 4:101, 4:104, 4:141, 5:56, 5:82, 6:34, 6:112, 6:113, 6:116, 6:121, 6:123, 6:135, 6:150, 7:88, 7:89, 7:90, 7:118, 8:6, 8:7, 8:8, 8:36, 9:5, 9:32, 9:109, 10:82, 11:38, 11:39, 11:54, 11:55, 11:118, 13:17, 17:6, 17:81, 18:20, 20:123, 21:18, 22:19, 25:52, 27:37, 27:45, 34:49, 48:22, 48:23, 60:2, 60:4, 61:8, 85:8
  • Tugas rasul hanya menyampaikan: 2:119, 2:272, 3:20, 4:80, 5:67, 5:92, 5:99, 6:52, 6:66, 6:69, 6:90, 6:104, 6:107, 7:62, 7:63, 7:68, 7:79, 10:42, 10:43, 10:99, 10:108, 11:12, 11:57, 11:86, 13:7, 13:40, 15:94, 16:35, 16:82, 17:54, 18:6, 18:29, 21:109, 22:67, 24:54, 25:43, 25:56, 26:3, 26:115, 26:208, 26:214, 26:216, 27:92, 28:56, 29:18, 30:52, 30:53, 33:39, 35:23, 36:17, 39:41, 42:6, 42:48, 43:40, 46:23, 50:45, 51:54, 51:55, 52:29, 64:12, 67:26, 72:23, 72:28, 80:7, 88:21, 88:22
 • Para nabi menyampaikan kabar gembira dan peringatan: 2:6, 2:25, 2:119, 2:213, 3:50, 3:164, 3:194, 4:165, 5:19, 5:67, 6:19, 6:48, 6:51, 6:90, 6:92, 6:130, 6:147, 7:2, 7:62, 7:63, 7:69, 7:73, 7:79, 7:86, 7:93, 7:184, 7:188, 10:2, 10:87, 11:2, 11:12, 11:25, 11:26, 12:110, 13:7, 13:30, 14:44, 14:52, 15:49, 15:50, 15:89, 16:2, 16:63, 16:89, 17:15, 17:105, 18:2, 18:4, 18:56, 19:97, 21:45, 22:49, 25:56, 26:115, 26:135, 26:194, 26:208, 26:214, 27:92, 28:46, 29:50, 32:3, 33:39, 33:45, 33:47, 34:28, 34:34, 34:46, 35:18, 35:23, 35:24, 35:37, 36:6, 36:10, 36:11, 37:72, 38:4, 38:65, 38:70, 39:17, 39:71, 40:15, 40:18, 41:4, 41:13, 42:7, 43:23, 44:3, 46:9, 46:21, 48:8, 50:2, 51:50, 51:51, 53:56, 54:16, 54:18, 54:21, 54:23, 54:30, 54:36, 54:41, 61:13, 67:8, 67:9, 67:26, 71:1, 71:2, 74:2, 79:45, 92:14
 • Bimbingan para nabi terhadap kaumnya: 2:213, 6:90, 6:143, 6:144, 6:145, 6:148, 6:149, 6:164, 7:29, 7:69, 7:128

3 Tanggapan ke “Awal Kejadian Makhluk”

 1. tantipratiwi 21 November 2013 pada 06.47 #

  saya kira ceritaa, ternyata liat sendiri ke Al-qur’an

  • untungsugiyarto 21 November 2013 pada 09.07 #

   Semua yang diberitakan oleh Allah dalam al-Qur’an itu benar. Hanya saja selama ini kita sibuk menyimak cerita-cerita/ dongeng yang tidak jelas asal-usulnya. Terima kasih sudah berkunjung…

   • tantipratiwi 21 November 2013 pada 18.31 #

    iya sih betul, maksud bapak sangat baik agar kita tetap membuka dan membaca Al-qur’an

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: