Sejarah

21 Nov

·  Zaman jahiliah

 • Adat-istiadat jahiliah: 2:170, 2:189, 3:103, 3:130, 4:4, 4:7, 4:19, 4:22, 4:23, 4:119, 4:127, 5:3, 5:103, 5:104, 6:136, 6:137, 6:138, 6:139, 6:140, 6:143, 6:144, 6:150, 6:151, 6:152, 7:28, 7:31, 7:32, 7:173, 8:35, 9:37, 10:59, 10:78, 11:62, 11:87, 11:109, 16:35, 16:56, 16:58, 16:59, 16:62, 17:31, 21:53, 23:24, 24:31, 33:33, 33:37, 36:74, 37:69, 37:70, 43:17, 43:22, 43:23, 47:22, 48:26, 49:11, 53:23, 57:20, 58:2, 60:12, 81:8, 81:9, 83:1, 83:2, 83:3, 89:19, 106:1, 106:2
 • Penyembahan berhala: 7:71, 22:71, 26:71, 26:72, 26:73, 26:74, 26:75, 26:76, 29:17, 29:25, 36:74, 37:95, 37:125, 39:3, 53:19, 53:20, 53:23, 71:23
 • Kebanggaan jahiliah: 9:19
 • Masyarakat buta huruf: 3:20
 • Abrahah dan burung Ababil: 105:3, 105:5

·  Beberapa kabar gembira tentang kedatangan nabi Muhammad saw.

 • Para nabi terdahulu membawa kabar gembira kedatangan nabi Muhammad saw.: 2:129, 6:20, 7:157, 26:196, 26:197, 46:10, 61:6
 • Sifat nabi Muhammad saw. dalam kitab Taurat: 48:29
 • Selang waktu antara nabi Isa as. dan nabi Muhammad saw.: 5:19

·  Sejarah sebelum kedatangan nabi Muhammad saw.

 • Kelahiran nabi Muhammad saw.: 93:6
 • Pengasuhan nabi Muhammad saw.: 93:6
 • Kenabian nabi Muhammad saw.
 • Tanda-tanda kenabian Rasul saw.: 3:44, 7:157, 7:158, 10:15, 10:16, 11:100, 12:3, 12:102, 16:103, 28:44, 28:45, 28:46, 29:48, 38:69, 62:2

·  Awal turun wahyu

 • Nabi Muhammad saw. melihat Jibril: 53:7, 53:8, 53:9, 53:10, 53:11, 53:12, 53:13, 53:14, 53:15, 53:16, 53:17, 53:18, 81:23
 • Nabi Muhammad saw. buta huruf: 7:157, 7:158, 62:2
 • Terputusnya wahyu: 93:3
 • Beratnya saat nabi Muhammad saw. menerima wahyu: 73:5

·  Sejarah di Mekah

 • Berdakwah secara terang-terangan
  • Perintah berdakwah secara terang-terangan: 15:94
  • Kekhawatiran Nabi saw. terhadap kaumnya: 3:176, 5:41, 5:68, 6:33, 6:35, 9:80, 9:128, 10:99, 15:88, 16:37, 16:127, 18:6, 26:3, 26:214, 27:70, 34:46, 36:10, 39:19, 42:23, 43:40, 50:45, 80:6
  • Dakwah Nabi saw. kepada kaum kerabatnya: 6:92, 26:214
  • Masyarakat Mekah berpaling dari Nabi saw.: 2:170, 3:63, 3:176, 3:184, 5:104, 6:50, 6:147, 9:129, 11:5, 11:14, 17:45, 17:46, 17:47, 18:6, 18:57, 21:2, 21:6, 21:36, 22:15, 22:68, 23:69, 25:4, 25:5, 25:9, 25:30, 25:60, 26:5, 26:216, 27:80, 27:81, 28:50, 35:42, 38:68, 39:64, 41:4, 41:5, 41:26, 42:13, 43:31, 52:40, 54:2, 54:3, 54:44, 68:9, 70:36, 70:37
  • Allah memantapkan (hati) RasulNya: 2:147, 2:252, 2:258, 3:12, 3:58, 3:120, 3:126, 3:139, 3:146, 3:174, 3:176, 3:184, 3:186, 3:196, 4:45, 4:63, 4:81, 4:84, 4:113, 4:166, 5:41, 5:42, 5:60, 5:67, 5:105, 6:10, 6:33, 6:34, 6:35, 6:42, 6:57, 6:58, 6:70, 6:106, 6:112, 6:114, 6:116, 6:123, 6:135, 6:147, 6:150, 7:2, 7:101, 7:184, 7:196, 7:203, 8:62, 8:64, 9:55, 9:85, 9:129, 10:20, 10:41, 10:46, 10:65, 10:71, 10:94, 10:98, 10:99, 10:109, 11:12, 11:14, 11:17, 11:49, 11:109, 11:112, 11:120, 12:102, 12:103, 12:110, 13:32, 13:38, 13:41, 13:42, 13:43, 14:9, 15:10, 15:11, 15:85, 15:88, 15:91, 15:94, 16:26, 16:43, 16:63, 16:127, 17:48, 17:107, 19:65, 20:9, 20:99, 20:130, 20:131, 21:41, 22:42, 22:43, 22:44, 22:52, 22:67, 22:69, 23:24, 23:72, 24:55, 25:20, 25:31, 25:32, 25:33, 25:36, 25:37, 25:38, 25:39, 25:43, 25:52, 26:69, 26:105, 26:123, 26:139, 26:158, 26:160, 26:174, 26:176, 26:190, 26:194, 27:6, 27:14, 27:45, 27:70, 27:79, 28:50, 28:87, 29:14, 29:36, 29:38, 30:47, 30:60, 31:23, 32:30, 33:48, 34:34, 35:4, 35:8, 35:25, 36:76, 37:174, 37:175, 37:178, 37:179, 38:17, 38:41, 38:45, 38:46, 38:47, 38:48, 39:36, 40:5, 40:55, 40:77, 40:78, 41:43, 43:6, 43:7, 43:8, 43:23, 43:43, 44:17, 46:21, 46:35, 47:13, 48:26, 50:12, 50:13, 50:14, 50:39, 51:52, 51:54, 52:45, 52:48, 68:48, 70:5, 73:10, 76:24, 79:15, 85:17, 85:18, 87:8, 93:4, 93:5, 93:6, 93:7, 93:8, 96:19
  • Penbuktian kerasulan Nabi saw.: 2:119, 3:61, 3:62, 3:81, 3:164, 4:79, 4:166, 4:170, 5:15, 5:19, 7:158, 9:33, 10:108, 36:3, 43:43, 47:2, 48:28
 • Penghinaan kaum Quraisy
  • Pendustaan Quraisy terhadap Nabi saw.: 3:61, 6:25, 6:26, 6:33, 6:35, 6:57, 6:66, 6:135, 6:148, 6:150, 6:156, 6:157, 9:9, 10:15, 10:39, 10:41, 10:53, 13:27, 13:31, 13:43, 15:7, 16:103, 16:113, 17:90, 17:91, 17:92, 17:93, 21:2, 21:3, 21:5, 21:6, 25:4, 26:216, 27:70, 27:80, 27:81, 28:48, 28:49, 32:3, 34:7, 34:8, 34:29, 34:43, 34:53, 35:4, 35:42, 36:69, 36:76, 37:12, 37:36, 37:170, 38:4, 38:5, 38:6, 38:7, 38:8, 38:68, 39:64, 41:4, 41:5, 42:13, 42:24, 43:24, 43:30, 43:31, 43:57, 43:58, 43:88, 44:14, 46:7, 46:8, 46:10, 50:2, 52:29, 52:30, 52:40, 52:42, 54:2, 54:3, 54:44, 68:9, 69:41, 70:36, 70:37, 74:52, 75:31, 75:32, 80:5, 80:6, 109:3, 109:5
  • Cobaan kaum muslimin dari kaum Quraisy: 2:217, 3:140, 3:186, 3:195, 5:57, 5:58, 9:13, 9:40, 16:126, 16:127, 17:47, 17:76, 21:5, 21:6, 21:36, 22:40, 25:4, 27:70, 29:12, 34:53, 47:13, 52:30, 52:42, 60:1, 60:2, 60:9, 72:19, 83:29, 83:30, 83:31, 83:32, 83:33
  • Orang musyrik mengejekan kaum muslimin: 2:212, 34:7, 38:63, 83:29, 83:30, 83:31, 83:32
  • Kaum Quraisy meminta mukjizat: 2:118, 6:8, 6:37, 6:109, 6:111, 7:203, 10:20, 11:12, 13:7, 13:27, 13:38, 15:7, 17:90, 17:91, 17:93, 20:133, 21:5, 25:7, 25:8, 29:50, 98:1
  • Kaum Quraisy bersekutu untuk kufur: 8:30, 38:6, 38:7, 41:26, 51:53, 109:3, 109:5, 109:6
  • Abu Jahal menyakiti Nabi saw.
   • Permusuhan Abu Jahal: 96:9, 96:10, 96:11, 96:12
  • Permusuhan Abu Lahab: 111:1, 111:2, 111:3
  • Penyiksaan terhadap orang mukmin yang lemah: 4:75, 16:41, 16:110, 59:8, 60:1, 60:9
  • Orang-orang musyrik mendustai Al Quran: 4:140, 6:25, 6:68, 8:31, 10:15, 10:37, 10:38, 11:13, 11:35, 15:91, 16:24, 21:5, 25:4, 32:3, 34:8, 34:43, 36:69, 37:15, 42:24, 46:7, 46:11, 52:33, 68:44, 81:25, 83:13
  • Orang-orang musyrik menuduh Nabi saw. menutup-nutupi wahyu: 81:24
  • Orng-orang musyrik menuduh Nabi saw. mengetahui hal ghaib: 7:188
  • Kaum Quraisy menuduh kaum Yahudi mengajari Nabi saw.: 6:105
  • Nabi saw. dituduh sebagai penyihir: 6:7, 10:2, 11:7, 17:47, 21:3, 25:8, 34:43, 37:15, 38:4, 43:30, 46:7, 52:29, 69:42, 74:24
  • Nabi saw. dituduh sebagai orang gila: 7:184, 15:6, 23:70, 34:8, 34:46, 37:36, 44:14, 52:29, 68:2, 68:51, 81:22
  • Nabi saw. dituduh sebagai pembohong: 17:48
  • Nabi saw. dituduh sebagai penyair: 21:5, 36:69, 37:36, 52:30, 69:41
 • Peristiwa Isra’ dan Mi’raj
  • Malaikat naik ke langit bersama Nabi saw.: 17:1
  • Dada Nabi saw. dibelah dan dikeluarkan hatinya: 94:1
  • Nabi saw. melihat Jibril as. dalam bentuk aslinya: 53:14, 53:15, 53:16, 53:17, 53:18
  • Nabi saw. melihat surga: 53:15, 53:16, 53:17, 53:18
  • Kaum Quraisy mendustai peristiwa isra’ dan mi’raj: 17:60, 53:10, 53:12
 • Perjanjian Aqabah kedua
  • Janji setia untuk beriman dan meninggalkan syirik: 5:7, 57:8, 60:12
  • Janji setia kaum wanita pada malam ‘Aqabah: 60:12

·  Hijrah

 • Persiapan untuk hijrah
  • Nabi saw. mengizinkan para sahabat untuk berhijrah: 4:97
  • Izin Allah kepada Nabi saw. untuk berhijrah: 29:56
  • Alasan tidak berhijrah: 4:98, 4:99
  • Berhijrah di jalan Allah: 2:218, 3:195, 4:89, 4:97, 4:100, 8:72, 8:74, 9:20, 16:41, 22:58, 24:22, 29:8, 59:8
 • Gua Tsur: 9:40
 • Nabi saw. memasuki kota Madinah: 17:80

·  Sejarah di Madinah

 • Cobaan kaum muslimin di Madinah
  • Kaum Munafiq menyakiti Rasulullah saw.: 4:61, 4:78, 4:81, 4:113, 5:41, 9:48, 9:50, 9:58, 9:61, 9:65, 9:74, 24:11, 63:5, 63:8
  • Penderitaan para utusan yang ingin memeluk Islam: 6:26, 42:16
  • Orang Yahudi menyakiti kaum muslimin: 2:142, 3:69, 3:72, 3:100, 3:111, 3:118, 3:186, 4:44, 4:46, 4:51, 5:41, 5:57, 5:58, 5:64, 58:8
  • Sikap orang-orang arab badui terhadap Islam: 9:97, 9:98, 9:99, 9:101, 48:11, 48:12, 48:15, 48:16, 49:14, 49:17
 • Beberapa peristiwa di tahun kedua Hijrah
  • Perpindahan arah kiblat ke Ka’bah: 2:142, 2:143, 2:144, 2:150
  • Perang Badar Al Kubra: 8:8, 8:9
  • Perang Bani Qainuqaa’: 59:14
 • Beberapa peristiwa di tahun ketiga Hijrah
  • Perang Hamra Al Asad: 3:172, 3:173, 3:174
 • Beberapa peristiwa di tahun kelima Hijrah
  • Tuduhan terhadap Aisyah ra.: 24:11, 24:12, 24:13, 24:14, 24:15, 24:16
 • Peperangan
  • Perang Badar
   • Mimpi Nabi saw. mengenai perang Badar: 8:43
   • Seruan untuk perang Badar: 8:5, 8:7
   • Rasul saw. memohon bantuan Allah dalam perang Badar: 8:9
   • Perang adu ketangkasan pertama dalam Islam: 22:19
   • Suasana perang Badar: 8:11, 8:41, 8:42, 8:43, 8:44, 8:48, 8:49
   • Kesaksian malaikat dalam perang Badar: 3:124, 3:125, 8:9, 8:10, 8:12
   • Hasil perang Badar: 3:13, 3:123, 3:165, 8:8, 8:17, 54:45
   • Kaum musyrikin menebus tawanan perang Badar: 8:67, 8:68, 8:70
   • Harta rampasan perang Badar: 8:1, 8:41
  • Perang Uhud
   • Perang Uhud dan pengaturan pasukan: 3:121
   • Beberapa hal pasukan dan perang Uhud: 3:144
   • Cobaan besar dalam perang Uhud: 3:143, 3:153
   • Perbuatan syetan dalam perang Uhud: 3:155
   • Orang munafik kembali dalam perang Uhud: 3:167, 3:168, 4:88
   • Nabi saw. cidera: 3:144
   • Kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud: 3:140, 3:152, 3:153, 3:154, 3:155, 3:165, 3:166, 3:172
  • Perang Hunain
   • Kekalahan muslimin pada awal perang: 9:25
   • Hasil perang Hunain: 9:26
   • Janji setia tawanan Hunain untuk memeluk Islam: 9:27
  • Perang Khandaq
   • Kesulitan pada perang Khandak: 33:11, 33:22
   • Munculnya orang munafiq: 33:12, 33:13, 33:15, 33:18
   • Kegagalan pasukan Ahzab (sekutu): 33:20
  • Perjanjian Hudaibiah
   • Kaum musyrikin menghalangi pelaksanakan umrah: 2:114, 2:194, 2:196, 2:217, 5:2, 22:25, 48:24, 48:25, 48:26
   • Bai’at Ridwan: 48:10, 48:18
   • Keutamaan mereka yang berbai’at Ridwan: 48:10, 48:18, 48:19, 48:20
   • Tertundanya pelaksanaan umrah: 48:11, 48:12, 48:15, 48:16
   • Syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah: 60:10
   • Harta rampasan Khaibar untuk mereka yang menghadiri Hudaibiah: 48:15
  • Perang Bani Nadhir
   • Persekongkolan orang munafik dengan Bani Nadhir: 59:11, 59:12, 59:13
   • Pengusiran Bani Nadhir: 59:2, 59:3, 59:5
   • Harta yang diperoleh dari Bani Nadhir: 59:6
  • Perang Tabuk
   • Penderitaan para sahabat dalam perang Tabuk: 9:117
   • Perang Tabuk dalam kondisi paceklik: 9:117
   • Beberapa orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk: 9:38, 9:39, 9:45, 9:102, 9:106, 9:118
   • Sikap orang munafik dalam perang Tabuk: 9:42, 9:44, 9:45, 9:46, 9:47, 9:49, 9:81, 9:83, 9:86, 9:87, 9:90, 9:93, 9:94, 9:95, 9:96
   • Kisah Masjid Dhirar: 9:107, 9:108, 9:110
  • Penaklukan Kota Mekkah
   • Berita gembira tentang penaklukan kota Mekah: 28:85, 48:21
   • Mimpi Nabi saw. tentang pembukaan kota Mekah: 48:27
   • Kisah Hathib bin Abu Balta’ah: 60:1
   • Nabi dan para sahabat memasuki kota Mekah: 48:1, 48:27, 110:1
  • Penaklukan Khaibar
   • Berita gembira penaklukan Khaibar: 48:21
 • Beberapa surat dan perjanjian kenegaraan (hubungan diplomasi)
  • Memenuhi sumpah dan janji: 2:100, 2:177, 3:76, 3:81, 4:90, 5:1, 6:152, 8:56, 9:4, 9:7, 12:66, 13:20, 16:91, 16:92, 16:94, 16:95, 17:34, 23:8, 33:15, 33:23, 48:10, 61:2, 61:3, 70:32

·  Sifat-sifat nabi Muhammad saw.

 • Sifat dan tingkah laku Nabi yang mulia
  • Nama-nama Nabi saw.: 3:144, 33:40, 47:2, 48:29, 61:6
 • Akhlak Nabi saw.
  • Kemuliaan akhlak Nabi saw.: 9:128, 68:4
  • Kerendah-hatian Nabi saw.
   • Rendah diri adalah akhlak para nabi: 6:50, 11:31
   • Hanya seorang manusia biasa: 17:93
  • Kezuhudan Nabi saw.: 20:131
  • Kasih-sayang Nabi saw.: 3:159, 9:61, 9:128
  • Ketaqwaan Nabi saw.: 6:15, 10:15
  • Lembutnya perlakuan Nabi saw.: 3:159, 15:88, 23:96, 26:215
  • Keramahan Nabi saw.: 9:128
 • Ibadah sunnah Nabi saw.
  • Shalat Nabi saw.: 20:130, 73:20
  • Bacaan Al Quran Nabi saw.: 17:110, 46:29, 75:16
 • Mukjizat Nabi saw.
  • Turunnya Al Quran kepada Nabi saw.: 2:23, 2:99, 2:185, 3:3, 3:7, 3:84, 4:105, 4:113, 4:136, 5:67, 6:156, 6:157, 7:203, 17:86, 17:105, 17:106, 18:1, 18:27, 20:133, 21:10, 21:50, 26:192, 26:193, 26:194, 27:6, 29:51, 32:2, 38:8, 38:29, 39:2, 39:41, 42:3, 42:7, 42:17, 42:52, 44:3, 56:80, 69:40, 69:43, 76:23, 98:2
 • Keutamaan Nabi saw.
  • Keridhaan Allah kepada Nabi saw.: 68:3, 93:5, 93:7, 94:1, 94:4
  • Nabi saw. sebagai saksi; pembawa kabar gembira dan peringatan: 2:119, 2:143, 4:41, 5:19, 6:19, 6:92, 7:2, 7:184, 7:188, 10:2, 11:2, 11:12, 13:7, 14:44, 14:52, 15:89, 16:89, 17:105, 18:4, 18:56, 21:45, 22:49, 22:78, 25:56, 26:194, 26:214, 27:92, 28:46, 29:50, 32:3, 33:45, 34:28, 34:44, 34:46, 35:18, 35:23, 35:24, 35:42, 36:6, 36:10, 36:11, 38:4, 38:65, 38:70, 39:17, 40:18, 41:4, 41:13, 42:7, 44:3, 46:9, 48:8, 50:2, 51:50, 51:51, 53:56, 61:13, 67:26, 73:15, 74:2, 79:45
  • Kesaksian Nabi saw. atas umatnya: 2:143, 4:41, 16:89, 22:78, 33:45, 48:8, 73:15
  • Nabi saw. lebih berhak atas diri kaum muslimin: 33:6
  • Keberadaan Nabi saw. adalah jaminan keamanan bagi umatnya: 8:33, 67:28
  • Keutamaan shalawat atas Nabi saw.: 33:56
  • Rasulullah saw. yang membagi dan Allah yang memberi: 8:41
 • Keistimewaan Nabi Muhammad saw.
  • Nabi saw. diutus untuk seluruh umat manusia: 3:64, 3:199, 4:47, 4:79, 4:162, 4:170, 4:171, 4:174, 5:15, 5:19, 5:66, 5:68, 5:81, 5:83, 6:19, 6:20, 6:90, 6:114, 7:158, 10:104, 10:108, 13:36, 16:64, 21:107, 22:49, 25:1, 25:51, 34:28, 39:41, 61:6, 61:9, 62:3, 68:52, 81:27, 98:1, 98:4, 98:6
  • Harta rampasan perang halal bagi Rasul saw.: 8:1, 8:41, 8:69
  • Telaga Kautsar untuk Nabi saw.: 108:1
  • Pengampunan dosa beliau: 9:43, 48:2, 94:2, 94:3
  • Kemenangan Nabi Muhammad saw. dengan ketakutan musuh: 3:151, 8:12, 33:26, 59:2
  • Kemenangan Nabi Muhammad saw. dengan bantuan angin: 33:9
  • Nabi Muhammad saw. mengawini lebih dari empat wanita: 33:50
  • Nabi Muhammad saw. mengawini wanita yang dihibahkan: 33:50
  • Nabi terakhir: 3:144, 9:33, 33:40, 72:7
  • Kota Mekah halal khusus bagi Nabi Muhammad saw.: 90:2
  • Kewajiban tahajjud bagi Nabi saw.: 17:79, 20:130, 73:2, 73:20, 76:26
 • Isteri-isteri nabi Muhammad saw.
  • Ayat kebebasan memilih: 33:28, 33:29
  • Pembagian antara isteri-isteri Nabi saw.: 33:51
  • Hijab isteri-isteri Nabi saw.: 33:53, 33:59
  • Kisah pernikahan beliau dengan para isterinya: 33:37, 33:38

·  Beberapa budi pekerti Nabi saw.

 • Budi pekerti kaum Muhajirin
  • Keutamaan kaum Muhajirin: 2:218, 3:195, 7:157, 8:72, 8:74, 8:75, 9:20, 9:21, 9:100, 9:117, 16:41, 16:42, 16:110, 22:40, 22:41, 22:58, 59:10
  • Kemiskinan dan kesulitan di awal Islam: 2:214, 8:26, 57:10, 93:8
  • Keutamaan orang-orang fakir muhajirin: 57:10, 59:8
 • Budi pekerti kaum anshar
  • Keutamaan kaum anshar: 7:157, 9:100, 9:117, 59:9, 59:10
  • Bantuan kaum anshar untuk Islam: 7:157, 8:72, 8:74, 59:9
  • Sifat kaum Anshar yang mengutamakan orang lain: 59:9
  • Saling mewarisi antara kaum muhajirin dan anshar: 8:72
 • Budi pekerti Al Khulafa Al Rasyidin
  • Budi pekerti Abu Bakar Al Siddiq ra.
   • Abu Bakar ra. akan masuk surga: 92:21
   • Perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar: 49:2
   • Hijrah Abu Bakar bersama Nabi saw.: 9:40
   • Sifat-sifat Abu Bakar ra.
    • Kedermawanan Abu Bakar ra.: 92:21
  • Budi pekerti Umar Bin Khatab ra.
   • Beberapa kecocokan pendapat Umar dengan Al Quran: 2:125, 8:67, 8:68, 9:84, 33:59, 33:33
 • Budi pekerti keluarga Nabi Muhammad saw.
 • Budi pekerti isteri-isteri Nabi saw.
  • Keutamaan isteri-isteri Nabi saw.: 33:6, 33:29, 33:30, 33:31, 33:32, 33:33, 33:34, 33:52, 33:53
  • Budi pekerti Aisyah binti Al-siddiq ra.
   • Peristiwa penuduhan Aisyah
    • Ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan: 24:11, 24:13, 24:16
  • Budi pekerti Zainab binti Jahsy ra.
   • Perintah menikahi Zainab binti Jahsy: 33:37, 33:38
 • Budi pekerti para sahabat
  • Keutamaan sahabat: 9:108, 39:33, 59:10
  • Budi pekerti Zaid bin Haritsah ra.
   • Pengaduan Zaid mengenai isterinya kepada Rasul saw.: 33:37
   • Rasulullah saw. mengangkat Zaid sebagai anak: 33:37, 33:40
 • Budi pekerti orang Arab
  • Budi pekerti orang Quraisy: 106:4

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: