Hadits 13 Hadits Dlaif dan Maudlu’

19 Jan

Silsilah Hadits Dlaif dan Maudlu’ (Palsu);
Muhammad Nashiruddin al-Albani

AHlusy-syaami syauthullaaHi fil ardliHii yantiqu biHim mimman yasyaa-u min ‘ibaadiHi, wa haraamun ‘alaa munaafiqiiHim an tadh-Haruu ‘alaa mu’miniiHim walaa yamuutuu illaa ghamman wa Hamman.
“Penduduk Syam adalah cambuk Allah di bumi-Nya. Allah akan membalas kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dari hamba’ hamba-Nya dengan mereka. Haram bagi kaum munafik untuk mengungguli kaum mukmin dan mereka tidak akan mati kecuali dengan kesedihan dan kesengsaraan. ”

Hadits tersebut dha’if. Telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir dari dua sanad, yaitu al-Walid bin Muslim dari Muhammad bin Ayyub. Memang sanadnya terlihat sahih.

Barangkali karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan berdasarkan riwayat tersebut menjadikan “Keutamaan Negeri Syam” sebagai bab tersendiri dalam bukunya.

Namun hakikatnya tidaklah demikian dikarenakan dua sebab :
1. Riwayat ‘an’anah (yakni menggunakan lahfazh ‘an fulan ‘an fulan penj.). Al-Walid adalah mudallas (mencampur aduk atau sengaja membuat kesalahan). Inilah yang dinyatakan oleh-adz-Dzahabi dalam kitabnya al-Mizan.
2. Sanadnya terhenti (mauquf), yaitu telah diriwayatkan dengan sanad yang mauquf oleh Haitsam bin Kharijah. Ia berkata, “Riwayat ini sanadnya terhenti sampai kepada Khuraim.”

&

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: