Arsip | 16.54

Tanda Huruf

22 Mei

Ilmu Nahwu Terjemahan Matan al-Ajurumiyyah dan ‘Imrithy
KH. Moch. Anwar; Sinar Baru Algensindo

belajar bahasa arab ilmu nahwu tanda-tanda huruf

 

 

&

Tanda-Tanda Fi’il

22 Mei

Ilmu Nahwu Terjemahan Matan al-Ajurumiyyah dan ‘Imrithy
KH. Moch. Anwar; Sinar Baru Algensindo

belajar bahasa arab ilmu nahwu tanda-tanda Fi'il belajar bahasa arab ilmu nahwu tanda-tanda Fi'il2

 

 

&

Tanda-Tanda Isim

22 Mei

Ilmu Nahwu Terjemahan Matan al-Ajurumiyyah dan ‘Imrithy
KH. Moch. Anwar; Sinar Baru Algensindo

belajar bahasa arab ilmu nahwu tanda-tanda isimbelajar bahasa arab ilmu nahwu tanda-tanda isim2

 

 

&

Isim yang Dirafa’kan

22 Mei

Ilmu Nahwu Terjemahan Matan al-Ajurumiyyah dan ‘Imrithy
KH. Moch. Anwar; Sinar Baru Algensindo

belajar bahasa arab ilmu nahwu isim yang dirafa'kan belajar bahasa arab ilmu nahwu isim yang dirafa'kan2

 

 

&

Pembagian I’rab

22 Mei

Ilmu Nahwu Terjemahan Matan al-Ajurumiyyah dan ‘Imrithy
KH. Moch. Anwar; Sinar Baru Algensindo

belajar bahasa arab ilmu nahwu pembagian i'rab

 

&

Pembagian Kalam

22 Mei

Ilmu Nahwu Terjemahan Matan al-Ajurumiyyah dan ‘Imrithy
KH. Moch. Anwar; Sinar Baru Algensindo

belajar bahasa arab ilmu nahwu pembagian kalam - isim, fiil dan huruf belajar bahasa arab ilmu nahwu pembagian kalam - isim, fiil dan huruf2

 

&

Isim Mufrad, Jamak Taksir, Jamak Muannats Salim dan Fi’il Mudhari’

22 Mei

Ilmu Nahwu Terjemahan Matan al-Ajurumiyyah dan ‘Imrithy
KH. Moch. Anwar; Sinar Baru Algensindo

belajar bahasa arab ilmu nahwu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fiil mudhari'

 

&

Isim Ghair Munsharif dengan satu ‘Illat yang Menduduki Tempat Dua ‘Illat

22 Mei

Ilmu Nahwu Terjemahan Matan al-Ajurumiyyah dan ‘Imrithy
KH. Moch. Anwar; Sinar Baru Algensindo

belajar bahasa arab ilmu nahwu isim ghair munsharif dengan satu 'illat yang menduduki tempat dua 'illat

 

&