Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Hajj ayat 58-60

12 Agu

Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Hajj (Haji)
Surah Madaniyyah; surah ke 22: 78 ayat

tulisan arab alquran surat al hajj ayat 58-60“Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki yangbaik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki.(QS. 22:58) Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat (surga) yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha-mengetahui lagi Mahapenyantun. (QS. 22:59) Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahapemaaf lagi Mahapengampun. (QS. 22:60)” (al-Hajj: 58-60)

Allah Ta’ala mengabarkan tentang orang yang keluar untuk berhijrah di jalan-Nya dalam rangka mencari keridhaan Allah dan mencari balasan disisi-Nya, meninggalkan tanah air, keluarga dan rekan-rekan, serta meninggalkan negerinya karena Allah, Rasul-Nya dan menolong agama-Nya. Kemudian mereka terbunuh di dalam jihad atau mereka wafat di pembaringan, bukan terjun ke dalam peperangan, maka mereka meraih pahala besar dan pujian indah.

Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman: “Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah.” (QS. An-Nisaa’: 100).

Firman-Nya: layarzuqanna HumullaaHu rizqan hasanan (“Benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik,”) yaitu sesungguhnya Dia akan membalas mereka dengan rahmat dan rizki-Nya di dalam surga, sesuatu yang menyejukan mata-mata mereka. Wa innalaaHa laHuwa khairur raaziqiina. Layud-khilannaHum mud-khalay yardlaunaHu (“Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizky. Sesungguhnya Allah memasukkan mereka ke dalam suatu tempat yang mereka menyukainya,”) yaitu surga.

Kemudian Dia berfirman: wa innallaaHa la-‘ilmun (“Dan sesungguhnya Allah Mahamengetahui,”) orang yang betul-betul berhijrah dan berjihad di jalan-Nya serta orang yang berhak melakukan itu.
Haliimun (“Lagi Mahapenyantun,”) yaitu menyantuni, memaafkan dan mengampuni dosa-dosa mereka serta menghapuskannya dengan hijrah dan tawakkal mereka kepada-Nya. Sedangkan orang yang mati terbunuh di jalan Allah di antara orang yang hijrah dan orang yang tidak berhijrah, maka sesungguhnya dia akan hidup di sisi Rabbnya dengan mendapatkan rizki, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:
“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya dengan mendapat rizki.” (QS. Ali `Imran: 169).

Hadits-hadits dalam masalah ini cukup banyak, sebagaimana telah lalu. Sedangkan orang yang wafat di jalan Allah di antara orang yang berhijrah dan orang yang bukan berhijrah, maka ayat-ayat yang mulia dan hadits-hadits shahih mengandung pemberian rizki dan besarnya kebaikan Allah kepadanya.

Firman-Nya: dzaalika wa man ‘aaqaba bimits-li maa’uuqiba biHi tsumma bughiya ‘alaiHi layanshuran-naHullaaHu innallaaHa la’afuwwun ghafuur (“Demikianlah dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah derita kemudian dia dianiaya [lagi], pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahapemaaf lagi Mahapengampun.”)

Muqatil bin Hayyandan Ibnu Jarir menyebutkan bahwa ayat ini turun tentang pasukan perang Sahabat yang bertemu dengan sekelompok pasukan kaum musyrikin di Muharram. Lalu kaum muslimin menyerukan mereka (orang-orang musyrik) agar tidak memerangi mereka di bulan haram. Akan tetapi orang-orang musyrik menolak seruan itu dan mereka tetap memeranginya, serta berbuat dhalim. Maka kaum muslimin memerangi mereka dan Allah pun menolong mereka.

innallaaHa la-‘afuwwun ghafuur (“Sesungguhnya Allah Mahapemaaf lagi Ma”apengampun”)

bersambung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: