Akhirat 1


At-Tadzkirah Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi;
Imam Syamsuddin al-Qurthubi

MATI

LARANGAN MENGINGINKAN MATI DAN BERDOA MEMINTANYA SEBAB DERITA
Hakekat mati
Isti’tab
Benarkah ada orang yang ingin mati?
KAPAN BOLEH MENGINGINKAN MATI DAN BERDOA MEMINTANYA?
Kenapa ingin mati?
Kesimpulan boleh tidaknya menginginkan mati
MENGINGAT MATI DAN BERSIAP-SIAP UNTUKNYA
Mengingat perkara yang memutus segala kelezatan
Hikmah mengingat mati
Si cerdik dan si bodoh
HAL-HAL YANG MENGINGATKAN MATI DAN AKHIRAT MENYEBABKAN ZUHUD DUNIA
Hukum ziarah kubur bagi lelaki dan perempuan
Pengaruh ziarah kubur terhadap hati manusia
DOA KETIKA MEMASUKI WILAYAH PEKUBURAN DAN HUKUM MENANGIS DI SISI KUBUR
Hal-hal yang terlarang ketika ziarah kubur
TANDA-TANDA IMAN PADA DIRI ORANG YANG MATI
KELUARNYANYAWA ORANG MUKMIN DAN ORANG KAFIR
APA YANG DIALAMI MANUSIA SAAT NYAWANYA DICABUT
Sakaratul maut
Ucapan selamat tinggal dan rasa pedih
Malaikat maut
Sakaratul maut yang dialami Nabi shalallaaHu ‘alaiHi wa sallam
Arti sakaratul maut yang dialami para nabi
Tingkatan-tingkatan sakaratul maut
Maut bencana terbesar
KEMATIAN ADALAH KAFFARAH BAGI SETIAP MUSLIM
Pengertian kaffarah
BERBAIK SANGKA DAN TAKUT KEPADA ALLAH SAAT MENGHADAPI MAUT
Cara berbaik sangka kepada Allah saat menghadapi maut
ADAB MENGHADIRI ORANG MATI DAN MENALQIN MAYIT
Hukum dan cara mentalqin
ADAB-ADAB LAINNYA SAAT MENGHADIRI ORANG MATI
Doa dan perkataan di sisi mayit
Orang yang dianjurkan menghadiri orang mati
Adab dan doa ketika memejamkan mata orang mati

PROSES KEMATIAN
KEHADIRAN SETAN SAAT ORANG MENINGGAL
SU’UL KHATIMAH
DELEGASI MALAIKAT MAUT SEBELUM KEMATIAN TERJADI
Penjelasan Beberapa Pernyataan dalam Hadits Tentang Delegasi Neraka
Arti an-Nadziir
Kisah-kisah tentang an-Nadziir
KAPAN MANUSIA TIDAK MENGENAL SESAMANYA DAN ANJURAN BERTAUBAT
Maksud melihat kenyataan maut
Anjuran segera bertaubat
Hukum taubat
Syarat-syarat taubat
Arti taubat
Taubat Nasuha
Jenis-jenis dosa dan cara bertaubat darinya
Sifat-sifat orang yang bertaubat
Peluang bertaubat
PROSES KEUARNYA ROH DARI JASAD
Hadits lain tentang keluarnya roh
Allah ada di langit?
Bagaimana roh orang mati dibawa ke langit?
SAMBUTAN ROH-ROH DI LANGIT KEPADA ROH ORANG YANG BARU MENINGGAL
Amal orang yang mati diperlihatkan kepada keluarganya yang mati lebih dulu
Mayit dalam kubur sakit hati atas berita buruk
KEMANA PERGINYA ROH DAN BAGAIMANA KEADAANNYA SETELAH KELUAR DARI TUBUH
Nasib nyawa orang kafir
CARA MATI YANG BERBEDA-BEDA BAGI MASING-MASING ORANG
Pencabutan nyawa manusia dalam perbedaan tempat pada waktu yang sama
RUPA MALAIKAT MAUT KETIKA MENCABUT NYAWA ORANG MUKMIN DAN ORANG KAFIR
Komentar para ulama tentang perubahan wujud malaikat maut
AKTIFITAS MALAIKAT MAUT SEHARI-HARI
KENAPA MALAIKAT MAUT DITUGASI MENCABUT NYAWA
PANDANGAN MATA SAAT DICABUTNYA NYAWA
Penjelasan hadits
SUASANA KEHIDUPAN DI ALAM KUBUR
MEMPERCEPAT PENGUBURAN JENAZAH
Penjelasan hadits
MEMBENTANGKAN KAIN DI ATAS LUBANG KUBUR KETIKA MENGUBUR JENAZAH
Hukum membentangkan kain di atas kubur
MEMBACA AL-QUR’AN DAN DOA-DOA DI SISI KUBUR
MANUSIA DIKUBUR DALAM TANAH YANG MENJADI BAHAN PENCIPTAANNYA
Hikmah dan kesimpulan
TANAH, KUBUR, RIZKY, AJAL DAN KEJADIAN MANUSIA
TEMAN SEJATI MANUSIA
DAHSYATNYA PERMULAAN MAUT
KUBUR PERSINGGAHAN AKHIRAT YANG PERTAMA
Asal mula mengubur mayat
Ketentuan hukum tentang kubur
Peringatan atas kelengahan
MEMILIH TEMPAT UNTUK MENGUBUR JENAZAH
Hakekat tanah suci
Masalah nabi Musa memukul malaikat maut
ANJURAN MEMILIH KUBURAN DIMANA TERDAPAT BANYAK ORANG-ORANG SHALIH
Hukum mengubur mayit di pekuburan orang-orang shaleh
SEKALI LAGI, SUASANA PERGAULAN DI ALAM KUBUR
KUBUR BERBICARA
HIMPITAN KUBUR
PENGARUH TANGISAN KELUARGA TERHADAP MAYIT
Tangisan yang menyebabkan disiksanya mayit
KIAT MENYELAMATKAN DIRI DARI HIMPITAN DAN FITNAH KUBUR
DOA PENGUBURAN JENAZAH
BERDIRI SEBENTAR SETELAH MENGUBUR MAYAT SAMBIL MENDOAKAN SUPAYA DITEGUHKAN HATINYA
Hukum dan hikmah berdiri di sisi kubur seusai mengubur
Meratapi mayat
Perbuatan-perbuatan terlarang lainnya berkenaan dengan mayat
TALQIN MAYAT
MELUPAKAN ORANG YANG TELAH MATI, ANGAN-ANGAN DAN KELALAIAN
RAHMAT ALLAH KEPADA HAMBA-NYA SETELAH DIMASUKKAN KE DALAM KUBUR
AKHIR TUGAS MALAIKAT MAUT

ALAM KUBUR

PERTANYAAN MALAIKAT MUNKAR-NAKIR
Pengalaman pertama di alam kubur
Tingkatan –tingkatan pertanyaan kubur
GAMBARAN UMUM PENCABUTAN NYAWA DAN ALAM KUBUR
BANTAHAN TERHADAP ALIRAN-ALIRAN MENYIMPANG
Antara roh dan jiwa
Iman kepada adanya adzab dan fitnah kubur
Adzab kubur tidak ada?
Nasib anak kecil dalam kubur
Kubur salah satu liang neraka, atau salah satu taman surga?
Kepercayaan berbagai golongan tentang adzab kubur
SIFAT MALAIKAT MUNKAR-NAKIR DAN SIFAT PERTANYAAN KEDUANYA
Penguji kubur
Cara Munkar Nakir menanyai orang mati di berbagai tempat
LUAS KUBUR BAGI ORANG MUKMIN
ADZAB KUBUR
Macam-macam adzab kubur bagi orang kafir
ADZAB KUBUR BAGI ORANG KAFIR
PENYEBAB ADZAB KUBUR
Mimpi para nabi
Peringatan atas kekeliruan
SIKSA KUBUR DALAM KISAH ISRA’
KABAR GEMBIRA BAGI ORANG MUKMIN DALAM KUBURNYA
CARA BERLINDUNG DARI ADZAB DAN FITNAH KUBUR
BINATANG DAPAT MENDENGAR SIKSA KUBUR
Bighal Rasulullah mendengar suara adzab kubur
MAYIT MENDENGAR PERKATAAN ORANG HIDUP
Pengakuan masalah ini dengan perkataan Aisyah ra.
TAFSIR SURAH IBRAHIM AYAT 27
Fitnah kubur bagi sebagian kaum mukminin
HAL-HAL YANG MENYELAMATKAN ORANG MUKMIN DARI BENCANA DI ALAM KUBUR, FITNAH DAN ADZABNYA
Pertama, penjaga perbatasan negara
Kedua, mati terbunuh
Keempat, mati sakit perut
Kelima, mati di malam atau siang hari jum’at
Hadits ini berlawanan dengan hadits-hadits sebelumnya?
Orang mati syahid dan orang shiddiq
Sakit perut
Macam-macam lain mati syahid
TEMPAT DUDUK MAYIT DIPERLIHATKAN KEPADANYA PAGI DAN SORE
Penjelasan hadits
ROH SYUHADA DAN ROH YANG LAIN
Lima pertanyaan mengenai para syuhada
Apa maksud “di dalam” burung-burung hijau?
JENIS-JENIS MATI SYAHID
Hakekat mati syahid
Tha’un dan mati syahid
TUBUH HANCUR DIMAKAN TANAH KECUALI TULANG EKOR
Tulang ekor
JASAD PARA NABI DAN PARA SYUHADA

TIUPAN SANGKAKALA

HANCURNYA ALAM SEMESTA
Keterangan hadits
TIUPAN SANGKAKALA YANG PERTAMA
Siapakah yang dikecualikan Allah?
Siapakah yang lebih dekat kepada Allah, nabi Yunus atau nabi Muhammad saw.?
KEPUNAHAN SELURUH MAKHLUK
Di hari kiamat kerajaan bumi- langit hanya milik Allah semata
BENARKAH ALLAH BERTANGAN DAN BERJARI?
BARZAKH
TIUPAN SANGKAKALA YANG KEDUA
Dari tiupan pertama sampai tiupan kedua
Bentuk sangkakala
Kebangkitan orang-orang yang terkubur di dasar laut dan lainnya
Peristiwa-peristiwa yang terjadi antara dua tiupan
Kata ash-Shuur menurut bahasa
Siapa yang meniup sangkakala?
Dengan siapa Israfil meniup sangkakala?
Berapa kali sangkakala ditiup?
PROSES KEBANGKITAN
KEADAAN MANUSIA SAAT DIBANGKITKAN
KEBANGKITAN NABI MUHAMMAD SAW.
KEBANGKITAN HARI DAN MALAM, KHUSUSNYA HARI JUM’AT
MALAIKAT PENGIRING DAN AMAL SESEORANG MUKMIN
DIMANA MANUSIA KETIKA BUMI-LANGIT DIGANTI DENGAN BUMI-LANGIT YANG LAIN
Sifat bumi pengganti
Pengganti langit
Pengganti bumi
PERISTIWA-PERISTIWA YANG TERJADI SEBELUM KIAMAT
Pembahasan hadits
Kapan peristiwa-peristiwa itu terjadi?
PENGHIMPUNAN
Penegasan tentang berjalan dengan wajah
PENGHALAUAN MENUJU MAUQUF
PENGGABUNGAN ANTARA AYAT-AYAT AL-QUR’AN TENTANG PENGHIMPUNAN YANG PADA DHAHIRNYA SALING BERLAWANAN
KEADAAN MANUSIA SAAT PENGHIMPUNAN
Penjelasan beberapa arti kata
Kenapa Ibrahim diberi pakaian pertama kali?
TAFSIR FIRMAN ALLAH DALAM SURAH ‘ABASA: 37
Kondisi tubuh manusia saat dibangkitkan
Siapa yang menemani Nabi Muhammad saat dibangkitkan?
NAMA-NAMA HARI KIAMAT DAN GAMBARAN UMUM PROSES KEJADIANNYA
Penjelasan hadits
Langit terbelah
Tafsir surah at-Takwir: 1-14
Nama-nama hari kiamat
KENGERIAN-KENGERIAN DAN PERISTIWA-PERISTIWA BESAR YANG DIALAMI MANUSIA DI MAUQIF
Orang yang tidak terpengaruh terik matahari di hari kiamat
HAL-HAL YANG MENYELAMATKAN DARI KENGERIAN-KENGERIAN DAN KESULITAN-KESULITAN DI HARI KIAMAT
Dosa yang tidak terhapus dengan ibadah

SYAFAAT

SYAFAAT UMUM NABI MUHAMMAD SAW. KEPADA UMAT MANUSIA DI MAHSYAR
Doa para Nabi
SYAFAAT UMUM DAN AL-MAQAM AL-MAHMUD
Tiga kali ketakutan
Perbedaan pendapat tentang al-Maqam al-Mahmud
Macam-macam syafaat Nabi saw.
Apakah para Nabi juga berdosa dan dihukum karenanya?
Orang kafir meminta syafaat kepada iblis
ORANG YANG PALING BAHAGIA MENDAPATKAN SYAFAAT NABI SAW.

BUKU CATATAN AMAL

PEMBERIAN BUKU CATATAN AMAL
Kalung catatan amal
WAJAH PUTIH DAN WAJAH HITAM
DOSA KECIL DAN BESAR PADA LEMBARAN AMAL

PERTANYAAN DALAM HISAB

HAL-HAL YANG DITANYAKAN KEPADA MANUSIA DAN CARA BERTANYA
Keterangan tentang beberapa kalimat hadits
Ditutupi di dunia dan diampuni di akhirat
DIALOG ALLAH-MANUSIA TANPA JURU BAHASA
Pertanyaan kepada jin dalam hisab
PEMBALASAN ATAS HAK-HAK SESAMA MANUSIA
Menghisab diri sebelum dihisab
Suara Allah Ta’ala
Pahala puasa dalam hisab
Pembalasan atas menganiaya kafir dzimmi
CARA ALLAH MEMBUAT PARA SETERU RELA PADA HARI KIAMAT
Siapakah yang dimaafkan kesalahannya terhadap sesama manusia?
UMAT MUHAMMAD SAW YANG PERTAMA-TAMA DIHISAB
AMAL YANG PERTAMA KALI DIHISAB DAN PERSENGKETAAN YANG PERTAMA KALI DISIDANGKAN
Shalat fardlu digenapkan dengan shalat sunnah
Pertanyaan tentang amar makruf dan nahi munkar
Kewajiban mencegah kedhaliman
KESAKSIAN ANGGOTA-ANGGOTA TUBUH ORANG KAFIR DAN MUNAFIK
Anggota tubuh yang pertama-tama memberi kesaksian
Tanggung jawab seorang pemimpin
Allah melupakan orang kafir?
Orang kafir bertemu dengan Allah?
KESAKSIAN BUMI, SIANG, MALAM DAN HARTA
KESAKSIAN PERSEORANGAN
KESAKSIAN UMAT MUHAMMAD DAN PERTANYAAN ALLAH KEPADA PARA NABI
PARA SAKSI DI ARENA HISAB
KESAKSIAN NABI MUHAMMAD SAW TERHADAP UMATNYA
Hari-hari pelaporan amal
ORANG YANG ENGGAN BERZAKAT, PENGKHIANAT, DAN PELAKU KECURANGAN DI MAUQIF
Soal hukuman pengkhianat; hakekat atau majazz?
Bendera-bendera di hari kiamat
Dipanggil dengan disebutkan nama ayah atau ibu?
Kenapa lambung, dahi dan punggung?
Hari yang lamanya lima puluh ribu tahun
NASIB PARA PEMIMPIN DI HARI HISAB

TELAGA (HAUDH)

TELAGA NABI MUHAMMAD SAW
Hadits-hadits mengenai telaga mudhtharib?
Perbandingan antara umaat Muhammad dan umat-umat lainnya yang datang ke telaga
ROMBONGAN PERTAMA YANG DATANG KE TELAGA NABI MUHAMMAD SAW.
MEREKA YANG DIUSIR DARI TELAGA
Kesimpulan tentang orang-orang yang diusir dari telaga
TIAP-TIAP NABI PUNYA TELAGA
AL-KAUTSAR YANG DIBERIKAN DI SURGA KEPADA NABI SAW

MIZAN

PENIMBANGAN AMAL

PROSES PENIMBANGAN AMAL
Mestikah setiap muslim ditimbang amalnya?
Kenapa amal orang kafir juga ditimbang?
Kata “mizan” ditinjau dari bahasa
Golongan-golongan manusia di akhirat
Penimbangan amal bangsa jin
Kartu bertuliskan syahadat
Perlakuan terhadap hamba sahaya dalam timbangan
ASHHAB AL-A’RAF: NASIB ORANG YANG SAMA KEBAIKAN DAN KEBURUKANNYA
Penyebutan mizan dengan lafazh jamak
Siapa Ashhab al-A’raaf?

SHIRATH

PEMASANGAN SHIRATH
Urutan kejadian-kejadian sebelum pemasangan shirath
Penjelasan beberapa ungkapan hadits
MELINTASI SHIRATH
Lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang
Mendatangi neraka
UCAPAN KAUM MUKMININ DI ATAS SHIRATH
ORANG YANG TIDAK DIHENTIKAN DI ATAS SHIRATH SEKEJAP MATAPUN
Bershadaqah dengan baik, meninggalkan dunia dan gemar beriktikaf di masjid melancarkan perjalann di atas shirath
TIGA TEMPAT PENTING DI AKHIRAT
APA YANG TERJADI DI SEBERANG SHIRATH
SHIRATH KEDUA
Keterangan hadits
AHLI TAUHID YANG MASUK NERAKA
Keterangan hadits
AHLI TAUHID YANG MASUK NERAKA
Keterangan hadits
ORANG YANG MENDAPAT SYAFAAT SEBELUM MASUK NERAKA
Dialog ahli syurga dan ahli neraka tentang syafaat
MEREKA YANG MEMBERI SYAFAAT KEPADA ORANG YANG TELAH MASUK NERAKA
Benarkah orang yang telah masuk neraka mendapat syafaat?
PARA PEMBERI SYAFAAT
Maksud “kebaikan” dalam hadits
Syafaat Nabi kepada kaum jahanamiyin
Bagaikan mutiara ataukah ada cap di kening?
Penghapusan cap
Amal pemberi syafaat?
TANDA ORANG YANG MENDAPAT SYAFAAT
Umat Muhammad tidak berwajah hitam
Penjelasan kata “farigha” dalam hadits
RAHMAT, AMPUNAN, DAN KEMAAFAN ALLAH YANG DIHARAPKAN PADA HARI AKHIRAT
PERTANYAAN ALLAH YANG PERTAMA KEPADA KAUM MUKMININ DAN JAWABAN MEREKA YANG PERTAMA DI AKHIRAT
Putus asa terhadap rahmat Allah
SURGA DIKELILINGI HAL-HAL YANG TIDAK MENYENANGKAN DAN NERAKA DIKELILINGI BERBAGAI KESENANGAN
Melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan menghindari kesenagan
DEBAT SURGA DAN NERAKA
Keutamaan membaca Hauqalah (laa haula walaa quwwata illaa billaaHil aliyyil ‘adhiim)
SIFAT PENGHUNI SURGA DAN NERAKA (1)
SIFAT PENGHUNI SURGA DAN NERAKA (2)
Hati yang seperti hati burung
Dua golongan ahli neraka yang belum diketahui Nabi Semasa hidupnya
MAYORITAS PENDUDUK SURGA DAN NERAKA
Penghuni surga yang paling sedikit
Mereka yang enggan masuk surga
PARA PEMIMPIN TERANCAM NERAKA
Peringatan keras bagi para pemimpin
NASIB PENARIK PUNGUTAN LIAR DAN PEMUTUS SILATURAHIM
Penarik pungutan liar yang masuk neraka
YANG PERTAMA MASUK SURGA DAN YANG PERTAMA MASUK NERAKA
Bukan Hanya 70.000 tetapi 100.000
ORANG YANG PERTAM-TAMA DIBAKAR DALAM NERAKA
MEREKA YANG MASUK SURGA TANPA HISAB
Hukum ruqyah dan pengobatan dengan cos
Orang yang hidup sederhana dan menggali sumur
Beberapa golongan lainnya yang masuk surga tanpa hisab
Para ulama dari berbagai disiplin ilmu
Dua telapak tangan Allah?
UMAT MUHAMMAD SAW. SEPARUH PENGHUNI SURGA ATAU LEBIH
Penjelasan beberapa pernyataan dalam hadits

&

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: