Tag Archives: dagang

Muamalat

21 Nov

·  Tukar-menukar: 2:275

 • Jual beli
  • Disyariatkannya jual beli dan keutamaannya
  • Perintah mencari nafkah: 2:282, 17:12
  • Perdagangan di darat: 106:2
  • Perdagangan di laut: 2:164, 16:14, 17:66, 30:46, 35:12
  • Etika jual beli
   • Menjauhkan yang haram dalam jual beli: 6:152, 26:181, 26:182, 26:183, 55:8, 55:9
  • Syarat-syarat jual beli
   • Ridha: 4:29
 • Riba
  • Hukum riba: 2:275, 2:276, 2:278, 3:130, 30:39
  • Sanksi riba: 2:276, 2:279
 • Sewa-menyewa
  • Barang sewaan
   • Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang: 28:27
  • Masa sewa
   • Pembatasan masa sewa: 28:27
   • Dibolehkannya sewa menyewa: 18:94, 28:27
 • Hutang-pinjaman
  • Memberi tempo untuk orang yang susah: 2:280
  • Penghapusan hutang: 2:280
  • Hilangnya orang yang belum mebayar hutang: 42:41
  • Hutang si mayit: 4:11, 4:12
  • Berhutang untuk jangka waktu terbatas: 2:282
  • Pencatatan hutang: 2:282, 2:283
  • Akuntansi: 24:33

·  Sumbangan

 • Wasiat
  • Disyariatkannya wasiat: 2:180, 4:11, 4:12, 5:106
  • Menarik kembali wasiatnya: 2:182, 5:107
  • Kesaksian terhadaap wasiat: 2:181, 5:106
 • Sedekah
  • Perintah bersedekah: 2:195, 2:254, 2:261, 2:267, 4:39, 8:3, 9:104, 12:88, 13:22, 16:75, 16:90, 35:29, 57:7, 57:10, 63:10, 93:10
  • Keutamaan sedekah
   • Pahala sedekah: 2:245, 2:261, 2:262, 2:268, 2:274, 13:22
   • Menyuburkan harta dengan sedekah: 2:268, 2:276, 9:103, 34:39
   • Sedekah untuk berjuang di jalan Allah: 2:195, 2:261, 2:262, 8:60, 9:20, 61:11
  • Minta sedekah
   • Memaksa dalam minta sedekah: 2:273
   • Menahan diri dari minta sedekah: 2:273
   • Memberi kepada peminta
    • Ramah terhadap yang minta: 2:263, 17:28
    • Bersedekah dengan cara jahat dan kasar: 2:263, 2:264
  • Syarat-syarat sedekah
   • Niat dalam sedekah: 2:261, 2:262, 2:264, 2:265, 2:272, 4:114, 9:98, 9:99, 76:9, 92:20
   • Harta yang baik dalam sedekah: 2:267
  • Orang yang lebih baik untuk diberi sedekah
   • Sedekah kepada kerabat: 2:215, 4:8, 16:90, 17:26
   • Sedekah kepada orang susah: 2:280
  • Menyembunyikan sedekah: 2:271, 2:274, 14:31, 35:29

·  Pembebasan

 • Mewasiatkan-wasiat
  • Wasiat untuk memelihara anak yatim: 2:220, 4:3, 4:6, 4:127
  • Yang diberi wasiat makan harta anak yatim: 4:6, 4:10, 4:127, 6:152, 17:34

·  Pembatasan

 • Hajru (mengawasi dan mengatur urusan jual beli)
  • Hukum menyia-nyiakan harta: 4:5
  • Orang yang diawasi
   • Mengawasi anak kecil
    • Melepas pengawasan terhadap anak kecil: 4:6, 17:34
   • Mengawasi orang bodoh/boros: 2:282, 4:5

·  Pengukuhan

 • Gadai-boreh
  • Disyariatkannya boreh: 2:283
 • Kafalah (menanggung)
  • Disyariatkannya kafalah: 12:72

·  Ganti-rugi

 • Ghashab (mengambil tanpa izin)
  • Sanksi ghashab: 4:30