Tag Archives: Doa

Doa ketika Berhenti Pada Suatu Tempat

1 Mei

Riyadhush shalihin, Imam Nawawi,
Akhlak dan Tuntunan Kaum Muslimin

Dari Khaulah binti Hakim radhiallahu ‘anha, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang turun – berdiam – di suatu tempat pemondokan lalu mengucapkan – yang artinya: “Saya mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatannya apa saja yang diciptakan olehNya,” maka orang itu tidak akan terkena bahaya sesuatu apapun, sehingga ia pergi dari tempat pemondokannya yang sedemikian itu.” (Riwayat Muslim)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. itu apabila pergi lalu datang waktu malam, beliau s.a.w. mengucapkan -yang artinya: “Hai bumi.Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah, saya mohon perlindungan kepada Allah dari kejaha-tanmu dan kejahatannya apa saja yang ada di dalam dirimu, juga kejahatannya apa saja yang diciptakan dalam tubuhmu, bahkan kejahatannya segala sesuatu merayap di atasmu. Saya juga mohon perlindungan denganMu – ya Allah – dari kejahatannya singa dan manusia, ular dan kala serta dari penduduk negeri ini – yang dimaksudkan ialah jin – serta dari yang melahirkan – maksudnya iblis yang melahirkan semua syaitan – dan pula dari apa yang diperanak-kan olehnya – yakni syaitan-syaitan anak iblis. (Riwayat Abu Dawud)

AI-Aswad artinya orang. At-Khathabi berkata: wa sakinul balad yaitu jin yang mendiami bumi ini. la berkata: “Albalad – yakni negeri-dari bumi ialah yang digunakan sebagai tempat tinggalnya binatang dan sekalipun di situ tidak ada bangunan atau rumah-rumah.” la berkata lagi: “Dapat diperkirakan bahwa maksudnya Alwalid – yang melahirkan – ialah iblis, sedang mawalad – apa-apa yang dilahirkan olehnya” ialah syaitan-syaitan.

&

Doa Menghilangkan Rasa Takut

1 Mei

Riyadhush shalihin, Imam Nawawi,
Akhlak dan Tuntunan Kaum Muslimin

Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. itu apabila takut kepada sesuatu kaum – yakni golongan, maka beliau s.a.w. mengucapkan – yang artinya: “Ya Allah, sesungguhnya kita menjadikan Engkau – yakni menjadikan perlindungan dan penjagaanMu – dalam leher-leher mereka – sehingga mereka tidak kuasa memperdayakan kita – dan kita mohon perlindungan kepadaMu dari kejahatan-kejahatan mereka.”
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Nasa’i dengan isnad shahih.

&

Siapakah yang Memperkenankan Doa Orang yang Kesulitan Apabila Ia Berdoa?

5 Jan

La Tahzan; Jangan bersedih!
DR. ‘Aidh al-Qarni; Qisthi Press

Siapakah yang berhak menjadi tempat mengadu orang-orang yang dilanda kegelisahan, kesempitan, kesulitan dan kesedihan? Kepada siapakah mereka harus memohon pertolongan? Siapakah yang layak menjadi tempat bergantung, memohon, meminta dan meratap semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tak lain, adalah hanya Allah yang tiada Ilah selain Dia.

Bagiku dan juga Anda, adalah suatu kewajiban untuk berdoa dan meminta kepada-Nya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun ketika sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan ke haribaan-Nya dan kita juga tetap harus ber-tawassul kepada-Nya, meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbang-Nya sambil memohon, menangis merendahkan diri dan meminta ampunan-Nya. Dan kemudian, tunggulah! Karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, ma’unah (uluran), bantuan dan kemudahan yang bersumber dari-Nya.

{Atau, siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya.} (QS. An-Naml: 62)

Jawabannya adalah Allah-lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang-orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan.

{Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.} (QS. Al-‘Ankabut: 65)

Di sini, saya tidak akan memaparkan doa-doa pengusir rasa duka, gundah dan sedih. Bagaimanapun, sebaiknya Anda mempelajari sendiri kalimat-kalimat doa yang indah dalam kitab-kitab hadist. Setelah itu, mengadulah, merataplah, berdoa dan memohonlah kepada-Nya. Dan bila Anda sudah berhasil menemukan-Nya, berarti Anda telah mendapatkan segalanya. Akan tetapi, jika Anda kehilangan iman kepada-Nya, niscaya Anda telah kehilangan segalanya.

Doa Anda kepada Rabb terhitung sebagai wujud lain dari ibadah. Juga sebagai bukti ketaatan besar yang akan mendatangkan suatu pemberian lebih dari apa yang Anda minta. Maka itu, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakekat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya.

Semua tali akan mengerut kecuali tali-Nya, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu-Nya. Allah Maha Dekat, Maha Mendengar, dan Maha Menjawab. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan.

Dia memerintahkan Anda — karena Anda manusia yang selalu membutuhkan dan lemah, dan Dia Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal dan Maha Terpuji — agar senantiasa berdoa. Dia berkata,

{Berdoalah kamu kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu.} (QS. Al-Mu’minun: 60)

Ketika musibah dan bencana datang silih berganti menimpa Anda, berdzikirlah kepada-Nya, sebutlah nama-Nya, mohonlah pertolongan-Nya, dan mintalah jalan keluar dari-Nya! Tundukkan wajah untuk mengkuduskan nama-Nya demi mendapatkan mahkota kemerdekaan dari-Nya. Lekatkan hidung pada tempat Anda bersujud kepada-Nya agar Anda mendapatkan keselamatan. Angkat kedua tangan Anda, buka kedua telapak tangan Anda, perbanyak memohon kepada-Nya, jangan pernah bosan meminta kepada-Nya, dan jangan pernah berpaling dari depan pintu-Nya. Harapkanlah kelembutan kasih sayang dari-Nya, nantikan pertolongan-Nya, nyaringkan suara Anda tatkala menyebut nama-Nya, dan selalu berbaik sangkalah kepada-Nya. Curahkan seluruh waktu Anda untuk-Nya dan beribadahlah.

Doa Biirul Waalidaini

4 Jan

Kumpulan Doa Sehari-hari
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

doa biirul waalidaini 1 doa biirul waalidaini 2 doa biirul waalidaini 3 doa biirul waalidaini 5 doa biirul waalidaini 6 doa biirul waalidaini 7 doa biirul waalidaini 8 doa biirul waalidaini 9 doa biirul waalidaini 10 doa biirul waalidaini 11 doa biirul waalidaini 12 doa biirul waalidaini 13 doa biirul waalidaini 14doa biirul waalidaini 15 doa biirul waalidaini 16 doa biirul waalidaini 17

Doa Ampuh dengan Asmaul Husna

4 Jan

Kumpulan Doa Sehari-hari
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

doa dengan asmaul husna 1 doa dengan asmaul husna 2

Doa Selamat Dibaca Pada Pagi Hari

4 Jan

Kumpulan Doa Sehari-hari
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

doa selamat dari marabahaya dibaca pagi hari 1 doa selamat dari marabahaya dibaca pagi hari 2

Doa Selamat Dibaca Pada Pagi dan Sore Hari

4 Jan

Kumpulan Doa Sehari-hari
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

doa selamat dari marabahaya 1 doa selamat dari marabahaya 2 doa selamat dari marabahaya 3 doa selamat dari marabahaya 4 doa selamat dari marabahaya 5 doa selamat dari marabahaya 6 doa selamat dari marabahaya 7 doa selamat dari marabahaya 8 doa selamat dari marabahaya 9 doa selamat dari marabahaya 10 doa selamat dari marabahaya 11

Do’a apabila mendiami suatu tempat, baik dalam bepergian atau tidak

4 Jan

Kumpulan Doa dalam Al-Qur’an dan Hadits;
Said bin Ali Al-Qahthani

doa apabila singgah di suatu tempat baik dalam bepergian maupun tidak

Do’a musafir ketika menjelang Subuh

4 Jan

Kumpulan Doa dalam Al-Qur’an dan Hadits;
Said bin Ali Al-Qahthani

doa musafir ketika menjelang subuh

Takbir dan tasbih dalam perjalanan

4 Jan

Kumpulan Doa dalam Al-Qur’an dan Hadits;
Said bin Ali Al-Qahthani

takbir dan tasbih dalam perjalanan