Tag Archives: indeks alquran

Perang

21 Nov

·  Keutamaan jihad dan mujahidin (pejuang)

 • Keutamaan jihad
  • Perintah berjuang: 2:218, 3:145, 3:157, 3:200, 4:74, 4:76, 4:77, 4:84, 4:95, 4:104, 5:35, 8:60, 8:65, 9:111, 9:120, 49:15, 61:4, 61:11, 66:9
  • Jihad yang paling mulia: 2:258, 40:28, 40:29, 40:30, 40:31, 40:32, 40:33, 40:34, 40:35, 40:38, 40:39, 40:40, 40:41, 40:42, 40:43, 40:44
 • Keutamaan mujahidin (pejuang)
  • Besarnya keutamaan pejuang: 2:154, 3:142, 3:195, 9:20, 9:88, 9:111, 9:120
  • Orang yang berjuang lebih utama dari yang tidak berjuang: 3:142, 4:95
  • Kaki-kaki yang berdebu di jalan Allah: 9:120
  • Bekerja di jalan Allah: 2:218, 2:261, 2:262, 4:74, 4:94, 4:95, 4:100, 5:54, 8:60, 8:72, 8:74, 9:20, 9:41, 9:60, 22:58, 49:15, 57:10
  • Derajat pejuang: 4:95, 4:96, 57:10
  • Keutamaan memberi nafkah di jalan Allah: 2:195, 2:261, 4:95, 8:60, 9:111, 9:121, 61:11

·  Hukum berjihad

 • Kewajiban berjihad
  • Perintah bersabar pada permulaan dakwah: 2:109, 4:77, 6:106, 15:85, 45:14, 50:39, 73:10, 76:24
  • Permulaan perintah berperang: 2:190, 4:77, 22:39
  • Diwajibkannya berjihad: 2:190, 2:216, 2:244, 5:54, 8:6, 8:8, 8:39, 8:57, 9:5, 9:12, 9:14, 9:29, 9:36, 9:73, 9:123, 47:4, 47:22
  • Hikmah diwajibkannya berjihad: 2:193, 2:251, 8:39, 9:13, 9:14, 9:15, 9:16, 47:4
 • Larangan meninggalkan jihad: 8:15, 8:16, 9:24, 9:81
 • Jihad akan terus berkelanjutan: 2:193, 8:39, 9:5, 9:12, 9:29, 9:36, 9:123
 • Enggan berjihad: 2:216, 4:77, 8:5, 8:6
 • Kewajiban berjihad
  • Asal-usul diwajibkannya berjihad: 47:20, 47:21
 • Perang dan tipu muslihat: 30:3

·  Tidak ikut berperang

 • Tidak ikut berperang tanpa halangan
  • Pelarangan tidak ikut berperang: 4:72, 9:38, 9:39, 9:120
 • Halangan tidak ikut berperang
  • Dibolehkan tidak ikut berperang karena halangan: 9:91, 9:92, 48:17
  • Orang sakit dan orang lemah tidak ikut berperang: 4:95, 9:91
  • Tidak ikut berperang karena ketiadaan nafkah: 9:91, 9:92

·  Sifat-sifat mujahidin

 • Niat mujahid
  • Berjuang untuk meninggikan kalimat Allah: 2:190, 2:193, 2:218, 2:244, 3:13, 4:75, 4:76, 4:95, 8:72, 8:74, 9:20, 9:38, 9:41, 47:4, 61:4, 61:11
 • Sifat-sifat mujahid
  • Niat ikhlas untuk berjuang: 2:190, 47:4
  • Taat dan patuh pada pemimpin: 4:59, 24:48
  • Kesabaran pejuang saat bertemu musuh: 2:249, 2:250, 8:45, 33:22
  • Berani berperang dan tidak pengecut: 4:77, 4:104, 8:15, 8:45, 9:38
 • Sifat-sifat komandan / pemimpin
  • Kewajiban komandan perang: 27:21
  • Mengajak berjuang: 2:249, 4:76, 4:84, 8:60, 8:65
  • Musyawarat komandan dengan orang yang berpengalaman: 27:32, 27:33

·  Persiapan berperang

 • Peralatan tempur
  • Kendaraan tempur
   • Perang dengan menggunakan kuda: 100:1, 100:2, 100:3, 100:4, 100:5
 • Melatih mujahidin
  • Persiapan rohani dan jasmani mujahidin: 2:249, 4:84, 8:60, 8:65
  • Latihan penggunaan senjata: 8:60
 • Mempersiapkan pasukan
  • Kesiap-siagaan dalam berbagai situasi: 4:102
  • Biaya perang diambil dari kas negara: 9:92
  • Keutamaan menyiapkan tentara: 2:195, 4:95
  • Keutamaan infak di jalan Allah: 4:95, 5:12, 8:60, 8:72, 9:20, 9:41, 9:88, 9:111, 9:121, 49:15, 61:11, 64:17
  • Meminta bantuan orang musyrik dalam perang: 9:83, 60:1
 • Teknik-teknik bertempur
  • Pengerahan seluruh pasukan: 4:71, 9:122
  • Berhati-hati terhadap orang yang akan berkhianat: 4:71, 4:101, 4:102, 8:58, 63:4, 64:14
  • Menyimpang demi perang: 8:16
  • Mengintimidasi musuh: 8:57, 8:60
 • Mengatur pasukan
  • Menyusun kompi dan pasukan: 61:4

·  Fase-fase pertempuran

 • Permulaan perang
  • Pemberitahuan dibatalkannya perjanjian: 8:58, 9:2, 9:3
 • Etika berperang
  • Mohon doa orang yang lemah dan orang shaleh: 2:249
  • Hukum membunuh wanita dan anak-anak atau orang tua: 2:190
  • Larangan menyiksa mayat: 2:190
  • Membalas dengan yang serupa: 16:126, 22:60, 42:40
  • Larangan membakar musuh: 2:190
  • Penyiksaan dengan api: 2:190
  • Menyerang musuh: 8:57, 47:4, 66:9
 • Mati syahid
  • Ganjaran mati syahid dan keutamaannya: 2:154, 3:157, 3:169, 3:170, 3:171, 3:195, 4:69, 4:74, 9:111, 47:4, 47:5
  • Keutamaan orang yang mati syahid
   • Besarnya pahala orang yang mati syahid: 3:169, 3:170, 4:74, 22:58, 47:4, 47:5, 47:6
   • Surga di bawah kilatan pedang: 47:6
 • Cara-cara menghentikan perang
  • Musuh memeluk Islam
   • Tidak memerangi musuh yang memeluk Islam: 2:193
 • Hasil-hasil perang
  • Sebab dan syarat kemenangan: 2:249, 2:250, 3:122, 3:125, 3:147, 3:200, 5:23, 8:45, 8:46, 8:65, 8:66, 22:40, 47:7
  • Jizyah (upeti)
   • Dari siapa jizyah diambil: 9:29
  • Tawanan perang
   • Memperbudak tawanan: 2:85, 47:4
   • Pembebasan tawanan: 47:4
   • Perlakuan terhadap tawanan: 8:67

·  Harta rampasan perang dan fai’

 • Hukum harta rampasan perang: 8:1, 48:19, 48:20
 • Pembagian harta rampasan perang
  • Harta rampasan perang dibagi lima: 8:41
  • Harta rampasan perang halal bagi tentara: 8:69, 48:19, 48:20
  • Bagian orang yang tidak ikut berperang: 48:15
 • Fai’ (harta rampasan yang diambil tanpa melalui perang)
  • Mencuri harta rampasan: 3:161
  • Pembagian fai’: 59:7

·  Perjanjian

 • Perdamaian
  • Perjanjian damai dengan musyrikin: 9:8
  • Memenuhi perjanjian dengan orang kafir: 9:4
  • Melanggar perjanjian
   • Pelanggaran oleh orang Islam: 8:58
   • Pengkhianatan orang musyrikin: 9:8, 9:10, 9:12, 9:13
 • Gencatan senjata
  • Hukum gencatan senjata: 8:61, 9:4
  • Gencatan senjata antara Nabi dan orang-orang musyrik: 8:61, 9:4

Politik dan Peradilan

21 Nov

·  Kekuasaan yang sah

 • Kekuasaan umum
  • Kekuasaan pemerintah
   • Sifat-sifat pemimpin: 2:247, 4:139, 4:141, 4:144, 8:73
   • Pemerintahan selain Islam
   • Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan: 5:77, 9:12, 9:34, 11:59, 11:97, 11:98, 14:28, 29:12, 29:13, 34:31, 34:32, 34:33, 40:29, 40:47, 43:54, 45:19, 71:24
   • Orang-orang yang terdekat dengan pemerintah: 3:118, 9:16, 9:23, 9:24, 11:113, 33:1, 58:14, 60:1, 60:4, 60:9, 60:13
  • Cara memegang tampuk pimpinan
   • Melantik pemerintah: 7:142, 7:150
  • Kewajiban pemimpin
   • Tanggung jawab pemimpin: 5:42, 26:215, 27:20, 33:6, 38:26, 49:7
   • Mengawasi pegawai: 7:150, 20:92, 20:93, 27:21, 27:27
   • Gaji pemimpin diambil dari kas negara: 12:72
  • Hak-hak pemimpin
   • Taat dan patuh pada pimpinan: 24:48
   • Dasar-dasar sistem pemerintahan Islam
    • Permusyawaratan dalam Islam: 3:159, 27:32, 27:33, 42:38
    • Keadilan dalam memerintah: 4:58, 4:135, 5:8, 38:26, 42:15, 49:9
 • Kekuasaan khusus
  • Penggunaan pegawai dan penguasa: 7:142, 7:150, 20:29, 20:30, 20:31, 20:32, 28:34

·  Peradilan

 • Keutamaan keadilan dalam hukum: 4:58, 4:135, 5:42
 • Etika peradilan
  • Berlaku adil dalam menjatuhi hukuman: 4:58, 4:135, 6:152, 38:22, 42:15
  • Menjauhi suap dan hadiah: 2:188, 27:36
  • Keburukan tergesa-gesa dalam menjatuhi hukuman: 7:150, 49:6
  • Keputusan hukum bersandar pada apa yang nampak: 12:79, 20:93
  • Kewajiban menggunakan hukum agama: 2:213, 3:23, 4:60, 4:105, 5:43, 5:44, 5:45, 5:47, 5:48, 5:49, 5:50, 5:68, 7:142, 45:18
 • Mahkamah-pengadilan
  • Hakim mendengarkan semua tuduhan dan pembelaan: 7:150, 12:52, 27:22, 27:23
 • Cara hakim mengambil keputusan
  • Keputusan hukum dengan berdasarkan pada sumpah
   • Ancaman keras untuk pelaku sumpah palsu: 24:7, 24:9
   • Pemberatan sumpah: 24:7, 24:9
   • Cara pengambilan sumpah: 5:107
  • Keputusan hukum dengan bersandar pada pengakuan: 12:52
 • Pertentangan
  • Zhafr (berdamai): 42:41

·  Saksi dan bukti

 • Syarat-syarat saksi
  • Keadilan saksi
   • Seorang saksi disyaratkan adil: 4:135, 5:106, 65:2
   • Kesaksian palsu: 4:135, 5:8
   • Saksi terbebas dari tuduhan: 4:135, 6:152
  • Kesaksian wanita: 2:282
 • Orang yang diberi kesaksian
  • Kesaksian atas kelaliman: 25:72
  • Kesaksian atas perbuatan zina: 4:15
  • Kesaksian atas talak dan rujuk: 65:2
  • Kesaksian atas hutang dan harta: 2:282, 4:6, 5:106
 • Keputusan hukum dengan bersandar pada kesaksian
  • Perintah untuk memberikan kesaksian: 2:282
  • Memilih saksi: 2:282
  • Sebaik-baik saksi: 70:33
  • Jumlah saksi: 2:282, 4:15, 5:106, 24:4, 24:13, 65:2
  • Mencari bukti: 2:282, 21:61, 49:6
  • Menyembunyikan kesaksian: 2:140, 2:282, 2:283, 4:135, 5:106, 70:33
  • Mengubah kesaksian: 4:135, 5:8, 5:108
  • Perselisihan antara saksi: 5:107, 5:108
  • Bersegera dalam memberikan kesaksian: 2:282
  • Pengundian pada saat yang sulit: 3:44, 37:141

Pakaian dan Perhiasan

21 Nov

·  Pakaian

 • Etika berpakaian
  • Menutup aurat dengan pakaian: 7:26
 • Pakaian wanita
  • Wanita memanjangkan bajunya: 24:31, 33:59
  • Tabarruj (menampakkan kecantikan dan perhiasan)
   • Wanita yang keluar rumah dengan perhiasannya: 24:60
   • Menampakkan perhiasan di depan muhrim: 24:31, 33:55
  • Hijab: 24:31, 24:60, 33:53, 33:55, 33:59
  • Menutup muka wanita: 24:31
  • Keringanan hijab terhadap orang tua: 24:60
  • Perhiasan pada pakaian wanita: 24:31

·  Perhiasan

 • Perhiasan yang dilarang
  • Tato dan orang yang membuat tato: 4:119
  • Menyambung rambut: 4:119
  • Meperbaiki gigi agar tampak lebih cantik: 4:119
 • Permainan dan hiburan
  • Bermain judi
   • Hukum Berjudi: 2:219, 5:90, 5:91
   • Kerusakan akibat berjudi: 5:91
  • Hiburan dengan nyanyian: 17:64, 53:61

Sejarah

21 Nov

·  Zaman jahiliah

 • Adat-istiadat jahiliah: 2:170, 2:189, 3:103, 3:130, 4:4, 4:7, 4:19, 4:22, 4:23, 4:119, 4:127, 5:3, 5:103, 5:104, 6:136, 6:137, 6:138, 6:139, 6:140, 6:143, 6:144, 6:150, 6:151, 6:152, 7:28, 7:31, 7:32, 7:173, 8:35, 9:37, 10:59, 10:78, 11:62, 11:87, 11:109, 16:35, 16:56, 16:58, 16:59, 16:62, 17:31, 21:53, 23:24, 24:31, 33:33, 33:37, 36:74, 37:69, 37:70, 43:17, 43:22, 43:23, 47:22, 48:26, 49:11, 53:23, 57:20, 58:2, 60:12, 81:8, 81:9, 83:1, 83:2, 83:3, 89:19, 106:1, 106:2
 • Penyembahan berhala: 7:71, 22:71, 26:71, 26:72, 26:73, 26:74, 26:75, 26:76, 29:17, 29:25, 36:74, 37:95, 37:125, 39:3, 53:19, 53:20, 53:23, 71:23
 • Kebanggaan jahiliah: 9:19
 • Masyarakat buta huruf: 3:20
 • Abrahah dan burung Ababil: 105:3, 105:5

·  Beberapa kabar gembira tentang kedatangan nabi Muhammad saw.

 • Para nabi terdahulu membawa kabar gembira kedatangan nabi Muhammad saw.: 2:129, 6:20, 7:157, 26:196, 26:197, 46:10, 61:6
 • Sifat nabi Muhammad saw. dalam kitab Taurat: 48:29
 • Selang waktu antara nabi Isa as. dan nabi Muhammad saw.: 5:19

·  Sejarah sebelum kedatangan nabi Muhammad saw.

 • Kelahiran nabi Muhammad saw.: 93:6
 • Pengasuhan nabi Muhammad saw.: 93:6
 • Kenabian nabi Muhammad saw.
 • Tanda-tanda kenabian Rasul saw.: 3:44, 7:157, 7:158, 10:15, 10:16, 11:100, 12:3, 12:102, 16:103, 28:44, 28:45, 28:46, 29:48, 38:69, 62:2

·  Awal turun wahyu

 • Nabi Muhammad saw. melihat Jibril: 53:7, 53:8, 53:9, 53:10, 53:11, 53:12, 53:13, 53:14, 53:15, 53:16, 53:17, 53:18, 81:23
 • Nabi Muhammad saw. buta huruf: 7:157, 7:158, 62:2
 • Terputusnya wahyu: 93:3
 • Beratnya saat nabi Muhammad saw. menerima wahyu: 73:5

·  Sejarah di Mekah

 • Berdakwah secara terang-terangan
  • Perintah berdakwah secara terang-terangan: 15:94
  • Kekhawatiran Nabi saw. terhadap kaumnya: 3:176, 5:41, 5:68, 6:33, 6:35, 9:80, 9:128, 10:99, 15:88, 16:37, 16:127, 18:6, 26:3, 26:214, 27:70, 34:46, 36:10, 39:19, 42:23, 43:40, 50:45, 80:6
  • Dakwah Nabi saw. kepada kaum kerabatnya: 6:92, 26:214
  • Masyarakat Mekah berpaling dari Nabi saw.: 2:170, 3:63, 3:176, 3:184, 5:104, 6:50, 6:147, 9:129, 11:5, 11:14, 17:45, 17:46, 17:47, 18:6, 18:57, 21:2, 21:6, 21:36, 22:15, 22:68, 23:69, 25:4, 25:5, 25:9, 25:30, 25:60, 26:5, 26:216, 27:80, 27:81, 28:50, 35:42, 38:68, 39:64, 41:4, 41:5, 41:26, 42:13, 43:31, 52:40, 54:2, 54:3, 54:44, 68:9, 70:36, 70:37
  • Allah memantapkan (hati) RasulNya: 2:147, 2:252, 2:258, 3:12, 3:58, 3:120, 3:126, 3:139, 3:146, 3:174, 3:176, 3:184, 3:186, 3:196, 4:45, 4:63, 4:81, 4:84, 4:113, 4:166, 5:41, 5:42, 5:60, 5:67, 5:105, 6:10, 6:33, 6:34, 6:35, 6:42, 6:57, 6:58, 6:70, 6:106, 6:112, 6:114, 6:116, 6:123, 6:135, 6:147, 6:150, 7:2, 7:101, 7:184, 7:196, 7:203, 8:62, 8:64, 9:55, 9:85, 9:129, 10:20, 10:41, 10:46, 10:65, 10:71, 10:94, 10:98, 10:99, 10:109, 11:12, 11:14, 11:17, 11:49, 11:109, 11:112, 11:120, 12:102, 12:103, 12:110, 13:32, 13:38, 13:41, 13:42, 13:43, 14:9, 15:10, 15:11, 15:85, 15:88, 15:91, 15:94, 16:26, 16:43, 16:63, 16:127, 17:48, 17:107, 19:65, 20:9, 20:99, 20:130, 20:131, 21:41, 22:42, 22:43, 22:44, 22:52, 22:67, 22:69, 23:24, 23:72, 24:55, 25:20, 25:31, 25:32, 25:33, 25:36, 25:37, 25:38, 25:39, 25:43, 25:52, 26:69, 26:105, 26:123, 26:139, 26:158, 26:160, 26:174, 26:176, 26:190, 26:194, 27:6, 27:14, 27:45, 27:70, 27:79, 28:50, 28:87, 29:14, 29:36, 29:38, 30:47, 30:60, 31:23, 32:30, 33:48, 34:34, 35:4, 35:8, 35:25, 36:76, 37:174, 37:175, 37:178, 37:179, 38:17, 38:41, 38:45, 38:46, 38:47, 38:48, 39:36, 40:5, 40:55, 40:77, 40:78, 41:43, 43:6, 43:7, 43:8, 43:23, 43:43, 44:17, 46:21, 46:35, 47:13, 48:26, 50:12, 50:13, 50:14, 50:39, 51:52, 51:54, 52:45, 52:48, 68:48, 70:5, 73:10, 76:24, 79:15, 85:17, 85:18, 87:8, 93:4, 93:5, 93:6, 93:7, 93:8, 96:19
  • Penbuktian kerasulan Nabi saw.: 2:119, 3:61, 3:62, 3:81, 3:164, 4:79, 4:166, 4:170, 5:15, 5:19, 7:158, 9:33, 10:108, 36:3, 43:43, 47:2, 48:28
 • Penghinaan kaum Quraisy
  • Pendustaan Quraisy terhadap Nabi saw.: 3:61, 6:25, 6:26, 6:33, 6:35, 6:57, 6:66, 6:135, 6:148, 6:150, 6:156, 6:157, 9:9, 10:15, 10:39, 10:41, 10:53, 13:27, 13:31, 13:43, 15:7, 16:103, 16:113, 17:90, 17:91, 17:92, 17:93, 21:2, 21:3, 21:5, 21:6, 25:4, 26:216, 27:70, 27:80, 27:81, 28:48, 28:49, 32:3, 34:7, 34:8, 34:29, 34:43, 34:53, 35:4, 35:42, 36:69, 36:76, 37:12, 37:36, 37:170, 38:4, 38:5, 38:6, 38:7, 38:8, 38:68, 39:64, 41:4, 41:5, 42:13, 42:24, 43:24, 43:30, 43:31, 43:57, 43:58, 43:88, 44:14, 46:7, 46:8, 46:10, 50:2, 52:29, 52:30, 52:40, 52:42, 54:2, 54:3, 54:44, 68:9, 69:41, 70:36, 70:37, 74:52, 75:31, 75:32, 80:5, 80:6, 109:3, 109:5
  • Cobaan kaum muslimin dari kaum Quraisy: 2:217, 3:140, 3:186, 3:195, 5:57, 5:58, 9:13, 9:40, 16:126, 16:127, 17:47, 17:76, 21:5, 21:6, 21:36, 22:40, 25:4, 27:70, 29:12, 34:53, 47:13, 52:30, 52:42, 60:1, 60:2, 60:9, 72:19, 83:29, 83:30, 83:31, 83:32, 83:33
  • Orang musyrik mengejekan kaum muslimin: 2:212, 34:7, 38:63, 83:29, 83:30, 83:31, 83:32
  • Kaum Quraisy meminta mukjizat: 2:118, 6:8, 6:37, 6:109, 6:111, 7:203, 10:20, 11:12, 13:7, 13:27, 13:38, 15:7, 17:90, 17:91, 17:93, 20:133, 21:5, 25:7, 25:8, 29:50, 98:1
  • Kaum Quraisy bersekutu untuk kufur: 8:30, 38:6, 38:7, 41:26, 51:53, 109:3, 109:5, 109:6
  • Abu Jahal menyakiti Nabi saw.
   • Permusuhan Abu Jahal: 96:9, 96:10, 96:11, 96:12
  • Permusuhan Abu Lahab: 111:1, 111:2, 111:3
  • Penyiksaan terhadap orang mukmin yang lemah: 4:75, 16:41, 16:110, 59:8, 60:1, 60:9
  • Orang-orang musyrik mendustai Al Quran: 4:140, 6:25, 6:68, 8:31, 10:15, 10:37, 10:38, 11:13, 11:35, 15:91, 16:24, 21:5, 25:4, 32:3, 34:8, 34:43, 36:69, 37:15, 42:24, 46:7, 46:11, 52:33, 68:44, 81:25, 83:13
  • Orang-orang musyrik menuduh Nabi saw. menutup-nutupi wahyu: 81:24
  • Orng-orang musyrik menuduh Nabi saw. mengetahui hal ghaib: 7:188
  • Kaum Quraisy menuduh kaum Yahudi mengajari Nabi saw.: 6:105
  • Nabi saw. dituduh sebagai penyihir: 6:7, 10:2, 11:7, 17:47, 21:3, 25:8, 34:43, 37:15, 38:4, 43:30, 46:7, 52:29, 69:42, 74:24
  • Nabi saw. dituduh sebagai orang gila: 7:184, 15:6, 23:70, 34:8, 34:46, 37:36, 44:14, 52:29, 68:2, 68:51, 81:22
  • Nabi saw. dituduh sebagai pembohong: 17:48
  • Nabi saw. dituduh sebagai penyair: 21:5, 36:69, 37:36, 52:30, 69:41
 • Peristiwa Isra’ dan Mi’raj
  • Malaikat naik ke langit bersama Nabi saw.: 17:1
  • Dada Nabi saw. dibelah dan dikeluarkan hatinya: 94:1
  • Nabi saw. melihat Jibril as. dalam bentuk aslinya: 53:14, 53:15, 53:16, 53:17, 53:18
  • Nabi saw. melihat surga: 53:15, 53:16, 53:17, 53:18
  • Kaum Quraisy mendustai peristiwa isra’ dan mi’raj: 17:60, 53:10, 53:12
 • Perjanjian Aqabah kedua
  • Janji setia untuk beriman dan meninggalkan syirik: 5:7, 57:8, 60:12
  • Janji setia kaum wanita pada malam ‘Aqabah: 60:12

·  Hijrah

 • Persiapan untuk hijrah
  • Nabi saw. mengizinkan para sahabat untuk berhijrah: 4:97
  • Izin Allah kepada Nabi saw. untuk berhijrah: 29:56
  • Alasan tidak berhijrah: 4:98, 4:99
  • Berhijrah di jalan Allah: 2:218, 3:195, 4:89, 4:97, 4:100, 8:72, 8:74, 9:20, 16:41, 22:58, 24:22, 29:8, 59:8
 • Gua Tsur: 9:40
 • Nabi saw. memasuki kota Madinah: 17:80

·  Sejarah di Madinah

 • Cobaan kaum muslimin di Madinah
  • Kaum Munafiq menyakiti Rasulullah saw.: 4:61, 4:78, 4:81, 4:113, 5:41, 9:48, 9:50, 9:58, 9:61, 9:65, 9:74, 24:11, 63:5, 63:8
  • Penderitaan para utusan yang ingin memeluk Islam: 6:26, 42:16
  • Orang Yahudi menyakiti kaum muslimin: 2:142, 3:69, 3:72, 3:100, 3:111, 3:118, 3:186, 4:44, 4:46, 4:51, 5:41, 5:57, 5:58, 5:64, 58:8
  • Sikap orang-orang arab badui terhadap Islam: 9:97, 9:98, 9:99, 9:101, 48:11, 48:12, 48:15, 48:16, 49:14, 49:17
 • Beberapa peristiwa di tahun kedua Hijrah
  • Perpindahan arah kiblat ke Ka’bah: 2:142, 2:143, 2:144, 2:150
  • Perang Badar Al Kubra: 8:8, 8:9
  • Perang Bani Qainuqaa’: 59:14
 • Beberapa peristiwa di tahun ketiga Hijrah
  • Perang Hamra Al Asad: 3:172, 3:173, 3:174
 • Beberapa peristiwa di tahun kelima Hijrah
  • Tuduhan terhadap Aisyah ra.: 24:11, 24:12, 24:13, 24:14, 24:15, 24:16
 • Peperangan
  • Perang Badar
   • Mimpi Nabi saw. mengenai perang Badar: 8:43
   • Seruan untuk perang Badar: 8:5, 8:7
   • Rasul saw. memohon bantuan Allah dalam perang Badar: 8:9
   • Perang adu ketangkasan pertama dalam Islam: 22:19
   • Suasana perang Badar: 8:11, 8:41, 8:42, 8:43, 8:44, 8:48, 8:49
   • Kesaksian malaikat dalam perang Badar: 3:124, 3:125, 8:9, 8:10, 8:12
   • Hasil perang Badar: 3:13, 3:123, 3:165, 8:8, 8:17, 54:45
   • Kaum musyrikin menebus tawanan perang Badar: 8:67, 8:68, 8:70
   • Harta rampasan perang Badar: 8:1, 8:41
  • Perang Uhud
   • Perang Uhud dan pengaturan pasukan: 3:121
   • Beberapa hal pasukan dan perang Uhud: 3:144
   • Cobaan besar dalam perang Uhud: 3:143, 3:153
   • Perbuatan syetan dalam perang Uhud: 3:155
   • Orang munafik kembali dalam perang Uhud: 3:167, 3:168, 4:88
   • Nabi saw. cidera: 3:144
   • Kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud: 3:140, 3:152, 3:153, 3:154, 3:155, 3:165, 3:166, 3:172
  • Perang Hunain
   • Kekalahan muslimin pada awal perang: 9:25
   • Hasil perang Hunain: 9:26
   • Janji setia tawanan Hunain untuk memeluk Islam: 9:27
  • Perang Khandaq
   • Kesulitan pada perang Khandak: 33:11, 33:22
   • Munculnya orang munafiq: 33:12, 33:13, 33:15, 33:18
   • Kegagalan pasukan Ahzab (sekutu): 33:20
  • Perjanjian Hudaibiah
   • Kaum musyrikin menghalangi pelaksanakan umrah: 2:114, 2:194, 2:196, 2:217, 5:2, 22:25, 48:24, 48:25, 48:26
   • Bai’at Ridwan: 48:10, 48:18
   • Keutamaan mereka yang berbai’at Ridwan: 48:10, 48:18, 48:19, 48:20
   • Tertundanya pelaksanaan umrah: 48:11, 48:12, 48:15, 48:16
   • Syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah: 60:10
   • Harta rampasan Khaibar untuk mereka yang menghadiri Hudaibiah: 48:15
  • Perang Bani Nadhir
   • Persekongkolan orang munafik dengan Bani Nadhir: 59:11, 59:12, 59:13
   • Pengusiran Bani Nadhir: 59:2, 59:3, 59:5
   • Harta yang diperoleh dari Bani Nadhir: 59:6
  • Perang Tabuk
   • Penderitaan para sahabat dalam perang Tabuk: 9:117
   • Perang Tabuk dalam kondisi paceklik: 9:117
   • Beberapa orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk: 9:38, 9:39, 9:45, 9:102, 9:106, 9:118
   • Sikap orang munafik dalam perang Tabuk: 9:42, 9:44, 9:45, 9:46, 9:47, 9:49, 9:81, 9:83, 9:86, 9:87, 9:90, 9:93, 9:94, 9:95, 9:96
   • Kisah Masjid Dhirar: 9:107, 9:108, 9:110
  • Penaklukan Kota Mekkah
   • Berita gembira tentang penaklukan kota Mekah: 28:85, 48:21
   • Mimpi Nabi saw. tentang pembukaan kota Mekah: 48:27
   • Kisah Hathib bin Abu Balta’ah: 60:1
   • Nabi dan para sahabat memasuki kota Mekah: 48:1, 48:27, 110:1
  • Penaklukan Khaibar
   • Berita gembira penaklukan Khaibar: 48:21
 • Beberapa surat dan perjanjian kenegaraan (hubungan diplomasi)
  • Memenuhi sumpah dan janji: 2:100, 2:177, 3:76, 3:81, 4:90, 5:1, 6:152, 8:56, 9:4, 9:7, 12:66, 13:20, 16:91, 16:92, 16:94, 16:95, 17:34, 23:8, 33:15, 33:23, 48:10, 61:2, 61:3, 70:32

·  Sifat-sifat nabi Muhammad saw.

 • Sifat dan tingkah laku Nabi yang mulia
  • Nama-nama Nabi saw.: 3:144, 33:40, 47:2, 48:29, 61:6
 • Akhlak Nabi saw.
  • Kemuliaan akhlak Nabi saw.: 9:128, 68:4
  • Kerendah-hatian Nabi saw.
   • Rendah diri adalah akhlak para nabi: 6:50, 11:31
   • Hanya seorang manusia biasa: 17:93
  • Kezuhudan Nabi saw.: 20:131
  • Kasih-sayang Nabi saw.: 3:159, 9:61, 9:128
  • Ketaqwaan Nabi saw.: 6:15, 10:15
  • Lembutnya perlakuan Nabi saw.: 3:159, 15:88, 23:96, 26:215
  • Keramahan Nabi saw.: 9:128
 • Ibadah sunnah Nabi saw.
  • Shalat Nabi saw.: 20:130, 73:20
  • Bacaan Al Quran Nabi saw.: 17:110, 46:29, 75:16
 • Mukjizat Nabi saw.
  • Turunnya Al Quran kepada Nabi saw.: 2:23, 2:99, 2:185, 3:3, 3:7, 3:84, 4:105, 4:113, 4:136, 5:67, 6:156, 6:157, 7:203, 17:86, 17:105, 17:106, 18:1, 18:27, 20:133, 21:10, 21:50, 26:192, 26:193, 26:194, 27:6, 29:51, 32:2, 38:8, 38:29, 39:2, 39:41, 42:3, 42:7, 42:17, 42:52, 44:3, 56:80, 69:40, 69:43, 76:23, 98:2
 • Keutamaan Nabi saw.
  • Keridhaan Allah kepada Nabi saw.: 68:3, 93:5, 93:7, 94:1, 94:4
  • Nabi saw. sebagai saksi; pembawa kabar gembira dan peringatan: 2:119, 2:143, 4:41, 5:19, 6:19, 6:92, 7:2, 7:184, 7:188, 10:2, 11:2, 11:12, 13:7, 14:44, 14:52, 15:89, 16:89, 17:105, 18:4, 18:56, 21:45, 22:49, 22:78, 25:56, 26:194, 26:214, 27:92, 28:46, 29:50, 32:3, 33:45, 34:28, 34:44, 34:46, 35:18, 35:23, 35:24, 35:42, 36:6, 36:10, 36:11, 38:4, 38:65, 38:70, 39:17, 40:18, 41:4, 41:13, 42:7, 44:3, 46:9, 48:8, 50:2, 51:50, 51:51, 53:56, 61:13, 67:26, 73:15, 74:2, 79:45
  • Kesaksian Nabi saw. atas umatnya: 2:143, 4:41, 16:89, 22:78, 33:45, 48:8, 73:15
  • Nabi saw. lebih berhak atas diri kaum muslimin: 33:6
  • Keberadaan Nabi saw. adalah jaminan keamanan bagi umatnya: 8:33, 67:28
  • Keutamaan shalawat atas Nabi saw.: 33:56
  • Rasulullah saw. yang membagi dan Allah yang memberi: 8:41
 • Keistimewaan Nabi Muhammad saw.
  • Nabi saw. diutus untuk seluruh umat manusia: 3:64, 3:199, 4:47, 4:79, 4:162, 4:170, 4:171, 4:174, 5:15, 5:19, 5:66, 5:68, 5:81, 5:83, 6:19, 6:20, 6:90, 6:114, 7:158, 10:104, 10:108, 13:36, 16:64, 21:107, 22:49, 25:1, 25:51, 34:28, 39:41, 61:6, 61:9, 62:3, 68:52, 81:27, 98:1, 98:4, 98:6
  • Harta rampasan perang halal bagi Rasul saw.: 8:1, 8:41, 8:69
  • Telaga Kautsar untuk Nabi saw.: 108:1
  • Pengampunan dosa beliau: 9:43, 48:2, 94:2, 94:3
  • Kemenangan Nabi Muhammad saw. dengan ketakutan musuh: 3:151, 8:12, 33:26, 59:2
  • Kemenangan Nabi Muhammad saw. dengan bantuan angin: 33:9
  • Nabi Muhammad saw. mengawini lebih dari empat wanita: 33:50
  • Nabi Muhammad saw. mengawini wanita yang dihibahkan: 33:50
  • Nabi terakhir: 3:144, 9:33, 33:40, 72:7
  • Kota Mekah halal khusus bagi Nabi Muhammad saw.: 90:2
  • Kewajiban tahajjud bagi Nabi saw.: 17:79, 20:130, 73:2, 73:20, 76:26
 • Isteri-isteri nabi Muhammad saw.
  • Ayat kebebasan memilih: 33:28, 33:29
  • Pembagian antara isteri-isteri Nabi saw.: 33:51
  • Hijab isteri-isteri Nabi saw.: 33:53, 33:59
  • Kisah pernikahan beliau dengan para isterinya: 33:37, 33:38

·  Beberapa budi pekerti Nabi saw.

 • Budi pekerti kaum Muhajirin
  • Keutamaan kaum Muhajirin: 2:218, 3:195, 7:157, 8:72, 8:74, 8:75, 9:20, 9:21, 9:100, 9:117, 16:41, 16:42, 16:110, 22:40, 22:41, 22:58, 59:10
  • Kemiskinan dan kesulitan di awal Islam: 2:214, 8:26, 57:10, 93:8
  • Keutamaan orang-orang fakir muhajirin: 57:10, 59:8
 • Budi pekerti kaum anshar
  • Keutamaan kaum anshar: 7:157, 9:100, 9:117, 59:9, 59:10
  • Bantuan kaum anshar untuk Islam: 7:157, 8:72, 8:74, 59:9
  • Sifat kaum Anshar yang mengutamakan orang lain: 59:9
  • Saling mewarisi antara kaum muhajirin dan anshar: 8:72
 • Budi pekerti Al Khulafa Al Rasyidin
  • Budi pekerti Abu Bakar Al Siddiq ra.
   • Abu Bakar ra. akan masuk surga: 92:21
   • Perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar: 49:2
   • Hijrah Abu Bakar bersama Nabi saw.: 9:40
   • Sifat-sifat Abu Bakar ra.
    • Kedermawanan Abu Bakar ra.: 92:21
  • Budi pekerti Umar Bin Khatab ra.
   • Beberapa kecocokan pendapat Umar dengan Al Quran: 2:125, 8:67, 8:68, 9:84, 33:59, 33:33
 • Budi pekerti keluarga Nabi Muhammad saw.
 • Budi pekerti isteri-isteri Nabi saw.
  • Keutamaan isteri-isteri Nabi saw.: 33:6, 33:29, 33:30, 33:31, 33:32, 33:33, 33:34, 33:52, 33:53
  • Budi pekerti Aisyah binti Al-siddiq ra.
   • Peristiwa penuduhan Aisyah
    • Ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan: 24:11, 24:13, 24:16
  • Budi pekerti Zainab binti Jahsy ra.
   • Perintah menikahi Zainab binti Jahsy: 33:37, 33:38
 • Budi pekerti para sahabat
  • Keutamaan sahabat: 9:108, 39:33, 59:10
  • Budi pekerti Zaid bin Haritsah ra.
   • Pengaduan Zaid mengenai isterinya kepada Rasul saw.: 33:37
   • Rasulullah saw. mengangkat Zaid sebagai anak: 33:37, 33:40
 • Budi pekerti orang Arab
  • Budi pekerti orang Quraisy: 106:4

Muamalat

21 Nov

·  Tukar-menukar: 2:275

 • Jual beli
  • Disyariatkannya jual beli dan keutamaannya
  • Perintah mencari nafkah: 2:282, 17:12
  • Perdagangan di darat: 106:2
  • Perdagangan di laut: 2:164, 16:14, 17:66, 30:46, 35:12
  • Etika jual beli
   • Menjauhkan yang haram dalam jual beli: 6:152, 26:181, 26:182, 26:183, 55:8, 55:9
  • Syarat-syarat jual beli
   • Ridha: 4:29
 • Riba
  • Hukum riba: 2:275, 2:276, 2:278, 3:130, 30:39
  • Sanksi riba: 2:276, 2:279
 • Sewa-menyewa
  • Barang sewaan
   • Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang: 28:27
  • Masa sewa
   • Pembatasan masa sewa: 28:27
   • Dibolehkannya sewa menyewa: 18:94, 28:27
 • Hutang-pinjaman
  • Memberi tempo untuk orang yang susah: 2:280
  • Penghapusan hutang: 2:280
  • Hilangnya orang yang belum mebayar hutang: 42:41
  • Hutang si mayit: 4:11, 4:12
  • Berhutang untuk jangka waktu terbatas: 2:282
  • Pencatatan hutang: 2:282, 2:283
  • Akuntansi: 24:33

·  Sumbangan

 • Wasiat
  • Disyariatkannya wasiat: 2:180, 4:11, 4:12, 5:106
  • Menarik kembali wasiatnya: 2:182, 5:107
  • Kesaksian terhadaap wasiat: 2:181, 5:106
 • Sedekah
  • Perintah bersedekah: 2:195, 2:254, 2:261, 2:267, 4:39, 8:3, 9:104, 12:88, 13:22, 16:75, 16:90, 35:29, 57:7, 57:10, 63:10, 93:10
  • Keutamaan sedekah
   • Pahala sedekah: 2:245, 2:261, 2:262, 2:268, 2:274, 13:22
   • Menyuburkan harta dengan sedekah: 2:268, 2:276, 9:103, 34:39
   • Sedekah untuk berjuang di jalan Allah: 2:195, 2:261, 2:262, 8:60, 9:20, 61:11
  • Minta sedekah
   • Memaksa dalam minta sedekah: 2:273
   • Menahan diri dari minta sedekah: 2:273
   • Memberi kepada peminta
    • Ramah terhadap yang minta: 2:263, 17:28
    • Bersedekah dengan cara jahat dan kasar: 2:263, 2:264
  • Syarat-syarat sedekah
   • Niat dalam sedekah: 2:261, 2:262, 2:264, 2:265, 2:272, 4:114, 9:98, 9:99, 76:9, 92:20
   • Harta yang baik dalam sedekah: 2:267
  • Orang yang lebih baik untuk diberi sedekah
   • Sedekah kepada kerabat: 2:215, 4:8, 16:90, 17:26
   • Sedekah kepada orang susah: 2:280
  • Menyembunyikan sedekah: 2:271, 2:274, 14:31, 35:29

·  Pembebasan

 • Mewasiatkan-wasiat
  • Wasiat untuk memelihara anak yatim: 2:220, 4:3, 4:6, 4:127
  • Yang diberi wasiat makan harta anak yatim: 4:6, 4:10, 4:127, 6:152, 17:34

·  Pembatasan

 • Hajru (mengawasi dan mengatur urusan jual beli)
  • Hukum menyia-nyiakan harta: 4:5
  • Orang yang diawasi
   • Mengawasi anak kecil
    • Melepas pengawasan terhadap anak kecil: 4:6, 17:34
   • Mengawasi orang bodoh/boros: 2:282, 4:5

·  Pengukuhan

 • Gadai-boreh
  • Disyariatkannya boreh: 2:283
 • Kafalah (menanggung)
  • Disyariatkannya kafalah: 12:72

·  Ganti-rugi

 • Ghashab (mengambil tanpa izin)
  • Sanksi ghashab: 4:30

Makanan & Minuman

21 Nov

·  Minuman

 • Minuman yang diharamkan
  • Hukum minum arak
   • Diharamkannya arak dan tahap-tahap pengharamannya: 2:219, 4:43, 5:90, 5:91, 16:67

·  Makanan

 • Macam-macam makanan
  • Makanan yang halal
   • Semua yang baik asalnya halal: 2:57, 2:168, 2:172, 5:1, 5:4, 5:5, 5:88, 6:141, 6:142, 6:143, 6:144, 6:145, 7:157, 7:160, 16:72, 16:114, 17:70, 22:30, 23:51
   • Pengharaman yang dihalalkan Allah: 3:93, 5:87, 5:103, 6:138, 6:139, 6:140, 6:143, 6:144, 7:32, 10:59, 16:35, 16:116, 66:1
   • Hukum makan kuda: 16:8
   • Hukum makan bangkai binatang laut: 5:96, 16:14, 35:12
   • Hukum makan ikan: 5:96, 16:14, 35:12
   • Hukum makan makanan Ahli Kitab: 5:5
  • Makanan yang diharamkan
   • Pengharaman memakan darah: 2:173, 5:3, 6:145, 7:133, 16:115
   • Pengharaman segala yang kotor: 2:173, 2:219, 7:157
   • Hukum bangkai
    • Hukum makan bangkai: 2:173, 5:3, 6:145, 16:115
   • Hukum makan daging babi: 2:173, 5:3, 6:145, 16:115
   • Rukhshah (dispensasi) makan barang haram karena terpaksa: 2:173, 5:3, 6:119, 6:145, 16:115
 • Etika pada makanan
  • Larangan berlebih-lebihan: 6:141, 7:31, 90:6
 • Undangan makan
  • Berkumpul untuk makan: 24:61
  • Hak orang lain pada makanan
   • Hak orang lapar pada makanan: 68:24, 90:14
   • Hak orang miskin pada makanan: 74:44, 76:8, 89:18, 90:16
  • Mengutamakan sebagian makanan dari makanan lain: 13:4, 18:19
  • Berjalan setelah makan: 33:53
  • Bercakap-cakap dengan tamu: 33:53
 • Penyembelihan
  • Cara-cara menyembelih
   • Membaca bismillah sebelum menyembelih: 16:115, 22:34, 22:36
   • Cara meletakkan binatang ketika disembelih: 22:36
   • Cara menyembelih binatang yang jatuh dan yang lari: 5:3
  • Syarat makan binatang sembelihan
   • Menyebut nama Allah ketika menyembelih: 5:3, 6:118, 6:119, 6:121, 22:34, 22:36
   • Menyembelih dan menyebut nama selain Allah: 2:173, 5:3, 6:121, 6:138, 6:145, 16:115
   • Pengharaman sembelihan karena selain Allah: 2:173, 5:3, 6:145, 16:115
 • Berburu
  • Disyariatkannya berburu: 5:4, 5:96
  • Perlengkapan berburu
   • Berburu dengan cara melempar: 5:3
   • Berburu dengan panah: 5:94
   • Berburu dengan anjing
    • Hukum hewan buruan yang dimakan anjing: 5:3
    • Anjing pemburu: 5:4
  • Hukum yang bersangkutan dengan berburu
   • Yang dimakan binatang buas haram kecuali setelah disembelih: 5:3
   • Membaca bismillah ketika berburu: 5:4
   • Hukum berburu pada saat ihram: 5:1, 5:2, 5:94, 5:95, 5:96
   • Kafarat berburu pada saat ihram: 5:95

Islam

20 Nov

 • Islam
  • Timbulnya Islam
   • Islamnya ahli kitab: 5:69, 7:157, 7:159
   • Keistimewaan Islam: 2:256, 2:286, 4:28, 4:101, 5:3, 5:93, 6:160, 24:33, 28:84, 64:16
   • Tidak berkumpul dua agama di semenanjung Arab: 9:3, 9:4, 9:5, 9:6, 9:7, 9:28, 59:2
  • Keutamaan Islam
   • Islam agama yang diterima di sisi Allah: 2:132, 3:19, 3:83, 3:85, 3:102, 5:3, 22:78, 39:12, 39:22
   • Islam agama yang paling sempurna: 5:3
   • Islam agama para nabi: 2:130, 2:131, 2:132, 2:133, 2:135, 2:136, 2:137, 2:213, 3:52, 3:64, 3:67, 3:68, 3:80, 3:83, 3:84, 3:85, 3:193, 4:125, 6:161, 6:163, 7:59, 7:65, 7:70, 7:73, 7:85, 9:31, 10:19, 10:72, 10:90, 10:104, 10:105, 11:2, 11:14, 11:26, 11:50, 11:61, 12:38, 12:40, 12:101, 16:120, 16:123, 19:35, 19:36, 20:14, 20:90, 20:98, 21:24, 21:25, 21:56, 21:66, 21:67, 21:73, 21:92, 21:108, 22:26, 22:78, 23:23, 23:32, 23:52, 27:26, 27:31, 27:44, 27:91, 28:88, 29:46, 30:30, 37:86, 37:125, 37:126, 38:5, 38:65, 39:11, 39:12, 39:14, 39:64, 40:28, 40:66, 41:14, 42:13, 43:27, 43:45, 43:64, 46:21, 51:51, 60:4, 98:5, 109:4
   • Islam agama fitrah: 2:138, 3:83, 3:84, 3:95, 6:161, 7:157, 7:172, 11:17, 29:46, 30:30, 91:7, 98:5
   • Ajakan masuk Islam: 2:286, 5:93, 6:147, 6:160, 8:38, 8:70, 22:78, 23:62, 28:84, 29:7, 31:22, 33:35, 40:40, 72:13, 72:14
   • Toleransi Islam: 2:173, 2:184, 2:185, 2:187, 2:203, 2:220, 2:225, 2:233, 2:235, 2:239, 2:275, 2:286, 4:28, 4:43, 4:66, 4:98, 4:99, 4:101, 4:102, 5:3, 5:6, 5:89, 5:95, 6:119, 6:145, 6:160, 7:42, 7:157, 8:66, 9:91, 9:92, 22:78, 23:62, 24:61, 28:84, 29:7, 29:46, 40:40, 58:3, 58:4, 58:12, 64:14, 64:16, 65:7
   • Islam menghapus dosa masa lalu: 2:275, 5:95, 8:38, 8:70, 9:11, 11:3, 20:73, 33:71, 47:2
   • Orang Islam sebagai saksi Allah terhadap manusia: 2:143, 22:78
   • Kekuatan umat Islam di dunia: 7:128, 7:137, 12:21, 12:56, 13:42, 14:14, 18:84, 21:105, 22:41, 24:55, 33:27, 37:77, 48:29
  • Rukun Islam
   • Dua kalimat syahadat rukun Islam
    • Islamnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat: 4:94, 49:14
    • Dua kalimat syahadat-bukti lahiriah keimanan seseorang: 4:94, 49:14, 60:10
   • Shalat rukun Islam: 2:277, 6:92, 6:162, 7:29, 9:5, 9:11, 9:112, 73:20, 98:5
   • Puasa rukun Islam: 2:183, 9:112
   • Zakat rukun Islam: 2:277, 6:141, 9:5, 9:11, 41:7, 70:24, 70:25, 73:20, 98:5
   • Haji rukun Islam: 2:196, 2:197
  • Pengharaman harta dan darah
   • Beriman berarti menjaga harta dan darah: 4:94, 18:88
   • Mengakui kewajiban shalat dan zakat berarti menjaga jiwa: 9:5, 9:11
   • Kepatuhan dan kebebasan dalam Islam
    • Kewajiban saling setia antar sesama muslim: 3:28, 4:144, 8:72, 8:73, 8:75
    • Bebas dari kekafiran dan orang-orang kafir: 3:28, 4:144, 5:51, 5:57, 11:54, 18:50

Cabang-Cabang Iman

20 Nov

·  Cabang-cabang iman

 • Akidah
  • Beriman pada Allah Ta’ala
   • Kewajiban mengenal Allah dan mengesakanNya
    • Dalil-dalil adanya Allah Ta’ala: 2:164, 6:1, 6:14, 6:75, 6:76, 6:77, 6:78, 6:95, 6:97, 6:99, 7:54, 7:57, 7:185, 10:3, 10:5, 10:6, 10:31, 10:67, 10:101, 12:101, 12:105, 13:2, 13:3, 13:4, 13:12, 13:13, 13:17, 14:10, 15:16, 15:19, 15:20, 15:22, 16:3, 16:10, 16:11, 16:13, 16:14, 16:15, 16:16, 16:48, 16:66, 16:67, 16:68, 16:69, 16:78, 16:79, 16:81, 20:54, 21:30, 21:31, 21:32, 22:61, 23:80, 23:84, 24:43, 24:44, 25:45, 25:46, 25:47, 25:48, 25:49, 25:53, 25:54, 25:59, 25:61, 25:62, 26:8, 26:24, 26:28, 26:184, 27:60, 27:61, 27:63, 27:64, 28:73, 29:19, 29:44, 29:51, 29:61, 30:19, 30:20, 30:21, 30:22, 30:23, 30:24, 30:25, 30:27, 30:37, 30:46, 30:48, 31:10, 31:20, 31:25, 31:29, 31:31, 34:9, 35:3, 35:9, 35:12, 35:13, 35:27, 35:41, 36:33, 36:37, 36:38, 36:39, 36:40, 36:41, 36:71, 40:81, 42:28, 42:32, 42:33, 43:9, 50:6, 50:7, 50:9, 50:10, 50:11, 51:20, 51:21, 51:49, 52:35, 52:36, 52:37, 52:38, 55:5, 55:6, 55:7, 56:58, 56:59, 56:60, 56:61, 56:63, 56:64, 56:65, 56:68, 56:69, 56:70, 56:71, 56:72, 57:4, 57:6, 57:17, 67:2, 67:3, 67:4, 67:19, 67:30, 78:6, 78:7, 78:8, 78:10, 78:11, 78:12, 78:13, 78:14, 78:15, 79:28, 79:29, 79:31, 79:32, 88:17, 88:18, 88:19, 88:20, 91:5, 91:6
    • Kepatuhan segala sesuatu pada Allah Ta’ala: 2:74, 3:83, 5:17, 5:18, 5:120, 6:59, 6:73, 10:66, 22:18, 41:11, 55:6, 84:2, 84:5, 99:5
    • Gunung akan hancur bila Allah menampakkan diri di atasnya: 7:143
    • Tauhid Rububiyyah: 2:21, 2:131, 2:139, 3:51, 3:193, 5:28, 5:72, 5:117, 6:45, 6:71, 6:100, 6:102, 6:162, 6:163, 6:164, 7:54, 7:61, 7:67, 7:104, 7:121, 7:172, 9:129, 10:3, 10:10, 10:37, 11:34, 13:16, 13:30, 18:14, 18:38, 18:51, 19:36, 19:65, 21:22, 21:56, 22:66, 26:24, 26:26, 26:28, 26:47, 26:48, 26:77, 26:109, 26:127, 26:145, 26:164, 26:180, 26:192, 27:8, 27:26, 27:44, 27:91, 28:30, 29:61, 32:2, 35:13, 37:5, 37:87, 37:182, 38:66, 39:75, 40:27, 40:62, 40:64, 40:65, 40:66, 41:9, 42:15, 42:53, 43:9, 43:46, 43:64, 43:82, 44:7, 44:8, 45:36, 46:13, 51:23, 53:49, 55:17, 56:80, 59:16, 69:43, 69:52, 70:40, 78:37, 79:19, 81:29, 83:6, 106:3, 113:1, 114:1
    • Tauhid Uluhiyyah: 1:5, 2:21, 2:22, 2:83, 2:126, 2:131, 2:132, 2:133, 2:136, 2:139, 2:163, 2:177, 2:255, 2:256, 2:285, 3:2, 3:6, 3:18, 3:62, 3:64, 3:67, 3:79, 3:80, 3:83, 3:84, 3:110, 3:114, 4:36, 4:39, 4:87, 4:171, 5:73, 6:19, 6:71, 6:79, 6:102, 6:106, 6:151, 6:162, 6:163, 7:59, 7:65, 7:70, 7:73, 7:85, 7:140, 7:158, 9:18, 9:31, 9:129, 10:3, 10:30, 10:31, 10:32, 10:90, 10:104, 10:105, 11:2, 11:14, 11:26, 11:50, 11:61, 11:84, 12:37, 12:38, 12:39, 12:40, 12:108, 13:14, 13:15, 13:16, 13:30, 13:33, 13:36, 14:52, 16:2, 16:22, 16:36, 16:48, 16:49, 16:51, 16:52, 16:73, 17:22, 17:23, 17:39, 17:111, 18:14, 18:26, 18:38, 18:110, 19:35, 19:36, 19:65, 20:8, 20:14, 20:98, 21:22, 21:24, 21:25, 21:29, 21:108, 22:34, 22:62, 23:23, 23:32, 23:59, 23:91, 23:116, 23:117, 24:55, 25:68, 26:47, 26:48, 26:77, 27:25, 27:26, 28:70, 28:71, 28:72, 29:16, 29:46, 29:63, 34:22, 34:24, 34:33, 35:3, 36:23, 37:4, 37:35, 38:65, 39:3, 39:4, 39:6, 39:64, 39:66, 40:12, 40:14, 40:62, 40:65, 40:66, 41:6, 41:37, 43:45, 43:64, 43:84, 44:8, 47:19, 51:51, 52:43, 59:22, 59:23, 60:4, 64:13, 71:3, 72:2, 72:18, 72:20, 73:9, 98:5, 112:1, 112:4, 114:3
    • Arsy: 7:54, 10:3, 11:7, 20:5, 23:86, 23:116, 25:59, 32:4, 39:75, 40:15, 57:4, 69:17, 85:15
    • Kesucian Allah dari sekutu dan anak: 2:22, 2:116, 3:18, 3:79, 3:80, 4:171, 6:100, 6:101, 10:68, 13:30, 14:30, 16:17, 16:20, 16:21, 16:57, 17:40, 17:42, 17:43, 17:111, 18:4, 19:35, 19:89, 19:90, 19:92, 21:17, 21:22, 21:26, 23:91, 25:2, 26:98, 26:213, 27:59, 27:60, 27:61, 27:62, 27:63, 27:64, 28:68, 34:22, 34:27, 34:33, 35:40, 37:4, 37:152, 37:153, 37:158, 37:159, 37:180, 39:4, 41:9, 43:19, 43:81, 43:82, 52:39, 52:43, 53:23, 53:27, 72:3, 72:20, 112:1, 112:3, 112:4
    • Dalil Allah atas hambaNya: 4:165, 6:149, 6:156, 6:157, 7:73, 7:74, 7:172, 8:42, 10:34, 10:35, 20:134, 31:11
    • Berbaik sangka terhadap Allah: 3:154, 12:83, 22:15, 33:10
    • Mendustai Allah: 2:79, 2:80, 2:94, 2:111, 2:116, 2:169, 3:24, 3:75, 3:78, 3:94, 3:181, 3:183, 4:48, 4:50, 4:171, 5:18, 5:64, 5:72, 5:73, 5:103, 6:21, 6:24, 6:91, 6:93, 6:100, 6:136, 6:137, 6:138, 6:139, 6:140, 6:144, 6:148, 6:150, 7:28, 7:33, 7:37, 7:53, 7:152, 7:169, 9:30, 9:31, 10:17, 10:18, 10:38, 10:59, 10:60, 10:66, 10:68, 10:69, 11:13, 11:18, 11:21, 11:35, 11:50, 16:35, 16:56, 16:57, 16:62, 16:105, 16:116, 17:42, 17:73, 18:5, 18:15, 19:34, 19:35, 19:88, 19:91, 20:61, 20:88, 21:18, 21:21, 21:24, 21:26, 21:43, 23:91, 23:117, 28:36, 29:13, 29:68, 32:3, 34:22, 35:40, 37:86, 37:125, 37:149, 37:150, 37:151, 37:152, 37:153, 37:158, 38:27, 39:3, 39:38, 39:43, 40:35, 41:23, 43:15, 43:16, 43:17, 43:19, 43:81, 44:34, 44:35, 46:4, 46:5, 46:28, 52:39, 53:21, 53:27, 61:7, 62:6, 69:44, 72:4, 72:5, 79:24
    • Hukum alam: 6:131, 7:94, 13:11, 17:15, 17:16, 22:18, 26:208, 35:24, 35:43, 47:7, 48:23, 58:21
   • Zat dan sifat Allah
    • Sifat Mukhalafah (berbeda dengan makhluk): 6:91, 6:101, 6:103, 17:111, 19:65, 20:5, 20:50, 21:23, 25:59, 28:88, 30:27, 35:41, 39:67, 42:11, 55:27, 112:1, 112:2, 112:3, 112:4
    • Sifat Kamal (sempurna): 2:255, 5:64, 17:1, 19:64, 21:17, 23:115, 44:38, 50:38, 91:15
    • Menafikan sifat kantuk dan tidur: 2:255, 6:132, 7:7, 19:64, 20:52
    • Memohon hanya kepada Allah: 2:218, 4:104, 17:57, 18:44, 39:9
    • Malaikat naik kepada Allah: 2:254
    • Syafaat hak Allah semata: 2:255, 6:51, 6:70, 6:94, 32:4, 34:23, 39:44, 82:19
    • Memperoleh syafaat dengan izin Allah: 2:255, 10:3, 20:109, 21:28, 34:23, 53:26
    • Segala sesuatu milik Allah: 1:4, 2:107, 2:116, 2:142, 2:255, 2:284, 3:26, 3:109, 3:129, 3:154, 3:180, 3:189, 4:53, 4:126, 4:131, 4:132, 4:170, 4:171, 5:17, 5:18, 5:40, 5:120, 6:12, 6:13, 6:73, 6:101, 7:54, 7:158, 9:116, 10:55, 10:66, 10:68, 14:2, 15:21, 16:49, 16:52, 17:111, 19:40, 19:64, 19:65, 20:6, 21:19, 22:56, 22:64, 23:85, 23:87, 23:88, 23:89, 24:42, 24:64, 25:2, 25:26, 27:91, 30:26, 31:26, 34:1, 34:22, 35:13, 36:83, 37:5, 38:9, 38:10, 39:6, 39:44, 39:63, 40:16, 40:62, 42:4, 42:12, 42:49, 42:53, 43:85, 45:27, 45:36, 46:4, 48:4, 48:7, 48:14, 53:25, 53:31, 57:2, 57:5, 57:10, 63:7, 64:1, 67:1, 73:9, 78:37, 85:9, 92:13, 114:2
    • Kesombongan hak Allah semata: 45:37, 59:23
    • Berpegang teguh dengan (ajaran) Allah: 3:101, 3:103, 4:146, 4:175, 22:78
    • Minta tolong kepada Allah: 1:5, 7:128, 11:41, 12:18, 21:112
    • Santunan Allah: 17:100
    • Hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan marabahaya: 5:76, 6:71, 7:188, 10:18, 10:49, 10:106, 13:16, 20:89, 21:66, 22:12, 25:3, 25:55, 26:73, 48:11, 60:3
    • Keputusan di tangan Allah: 5:76, 6:71, 7:188, 10:18, 10:49, 10:106, 13:16, 20:89, 21:66, 22:12, 25:3, 25:55, 26:73, 48:11, 60:3, 5:76, 6:71, 7:188, 10:18, 10:49, 10:106, 13:16, 20:89, 21:66, 22:12, 25:3, 25:55, 26:73, 48:11, 60:3, 5:76, 6:71, 7:188, 10:18, 10:49, 10:106, 13:16, 20:89, 21:66, 22:12, 25:3, 25:55, 26:73, 48:11, 60:3
    • Siksaan Allah sangat pedih: 2:196, 2:211, 3:11, 4:115, 4:138, 4:169, 5:2, 5:36, 5:73, 5:98, 6:6, 6:165, 7:165, 7:166, 7:167, 8:13, 8:25, 8:48, 8:50, 8:52, 13:6, 39:37, 40:3, 40:22, 58:15, 59:4, 59:7, 65:8, 85:12
    • Allah memiliki kunci alam ghaib: 2:3, 3:5, 3:179, 5:109, 6:50, 6:59, 6:73, 7:187, 9:78, 9:94, 9:105, 11:123, 12:81, 12:102, 13:8, 13:9, 16:77, 18:26, 23:92, 25:6, 27:65, 27:74, 27:75, 31:34, 32:5, 32:6, 33:63, 34:3, 34:14, 34:48, 35:38, 39:46, 41:47, 49:18, 52:41, 59:22, 62:8, 64:18, 67:26, 68:47, 72:26, 72:27, 79:44
    • Para utusan Allah pun tidak mengetahui alam ghaib: 3:179, 5:116, 6:50, 7:188, 10:20, 11:31, 11:49, 19:78, 27:65, 34:14, 52:41, 53:35, 68:47, 72:26
    • Kesabaran Allah terhadap kejahatan hamba: 2:26, 13:5, 16:54, 16:57, 16:61, 16:62, 25:77, 27:73, 37:149, 37:150, 43:33, 43:34, 43:35
    • Mensucikan Allah dari segala sekutu: 6:163, 7:190, 9:31, 10:18, 12:108, 13:16, 16:1, 16:3, 17:43, 18:38, 27:63, 28:68, 30:28, 30:40, 34:22, 34:27, 39:67, 52:43, 59:23
    • Melihat Allah di surga: 10:26, 36:58, 75:23
    • Allah tidak membutuhkan makhlukNya: 3:97, 3:177, 4:131, 4:147, 6:14, 6:133, 10:68, 14:8, 17:111, 18:51, 22:37, 25:2, 29:6, 31:12, 35:15, 39:7, 47:32, 47:36, 47:38, 49:17, 51:57, 55:29, 57:24, 60:6, 64:6
    • Keluasan ilmu Allah: 2:29, 2:30, 2:31, 2:33, 2:72, 2:74, 2:77, 2:85, 2:115, 2:140, 2:149, 2:181, 2:197, 2:215, 2:216, 2:220, 2:231, 2:232, 2:233, 2:235, 2:255, 2:270, 2:282, 2:283, 2:284, 3:7, 3:29, 3:36, 3:66, 3:73, 3:120, 3:121, 3:154, 3:167, 4:32, 4:45, 4:63, 4:104, 4:108, 4:111, 4:126, 4:127, 4:148, 5:7, 5:8, 5:14, 5:54, 5:61, 5:71, 5:97, 5:99, 5:109, 5:116, 6:3, 6:53, 6:58, 6:59, 6:60, 6:73, 6:80, 6:101, 6:117, 6:119, 6:124, 6:132, 7:7, 7:52, 7:89, 8:61, 8:75, 9:42, 9:78, 9:94, 9:101, 9:115, 10:36, 10:61, 11:5, 11:6, 11:31, 11:46, 11:112, 11:123, 12:19, 12:37, 12:76, 12:77, 12:86, 13:8, 13:9, 13:10, 13:33, 13:42, 14:9, 14:38, 14:42, 15:24, 16:19, 16:23, 16:28, 16:70, 16:74, 16:77, 16:91, 16:101, 16:125, 17:30, 17:36, 17:54, 17:55, 17:60, 17:84, 17:85, 18:22, 18:26, 18:65, 18:91, 18:109, 19:70, 19:94, 20:7, 20:52, 20:98, 20:104, 20:110, 21:4, 21:28, 21:47, 21:81, 21:110, 22:68, 22:70, 22:76, 23:17, 23:51, 23:92, 23:96, 24:19, 24:28, 24:29, 24:35, 24:41, 24:64, 25:6, 25:58, 26:188, 26:220, 27:25, 27:65, 27:74, 27:75, 27:93, 28:37, 28:56, 28:69, 28:85, 29:3, 29:10, 29:11, 29:42, 29:45, 29:52, 29:62, 31:16, 31:23, 32:6, 33:2, 33:18, 33:51, 33:54, 34:2, 34:3, 34:11, 34:48, 35:8, 35:11, 35:38, 36:76, 39:7, 39:46, 39:70, 40:19, 41:47, 41:54, 42:12, 42:24, 42:25, 43:80, 43:85, 46:8, 46:23, 47:19, 47:26, 47:30, 48:18, 49:16, 49:18, 50:4, 50:16, 50:45, 53:30, 53:32, 57:3, 57:4, 57:6, 58:3, 58:7, 59:11, 59:22, 60:1, 60:10, 62:7, 64:4, 64:11, 64:18, 65:12, 66:3, 67:13, 67:14, 68:7, 69:18, 69:25, 72:26, 74:31, 79:44, 84:23, 85:20, 87:7, 90:7, 100:10, 100:11
    • Ampunan Allah yang luas: 2:173, 2:182, 2:192, 2:199, 2:218, 2:221, 2:225, 2:226, 2:235, 2:268, 2:284, 3:31, 3:133, 3:135, 3:136, 3:157, 4:23, 4:25, 4:43, 4:64, 4:96, 4:99, 4:100, 4:106, 4:110, 4:116, 4:129, 4:152, 5:3, 5:9, 5:18, 5:34, 5:39, 5:40, 5:74, 5:98, 5:101, 6:54, 6:145, 6:165, 7:153, 7:155, 7:167, 8:29, 8:33, 8:69, 8:70, 8:74, 9:5, 9:91, 9:99, 9:102, 10:107, 11:3, 11:11, 11:41, 11:90, 12:98, 14:36, 15:49, 16:18, 16:110, 16:115, 16:119, 17:25, 17:44, 18:58, 20:82, 22:50, 22:60, 24:5, 24:22, 24:26, 24:33, 24:62, 25:6, 25:70, 27:11, 27:46, 28:16, 33:5, 33:24, 33:35, 33:50, 33:59, 33:71, 33:73, 34:2, 34:4, 34:15, 35:7, 35:28, 35:34, 35:41, 36:11, 36:27, 38:25, 39:5, 39:53, 40:3, 40:42, 41:6, 41:32, 41:43, 42:5, 42:23, 46:8, 46:31, 47:15, 48:2, 48:14, 48:29, 49:3, 49:14, 53:32, 57:20, 57:21, 57:28, 58:2, 58:12, 60:7, 60:12, 61:12, 64:14, 64:17, 66:1, 67:2, 67:12, 71:4, 71:10, 73:20, 74:56, 85:14
    • Kasih sayang Allah yang luas: 1:1, 1:3, 3:8, 3:107, 3:152, 3:159, 4:28, 4:83, 4:96, 4:106, 4:110, 4:152, 5:34, 5:39, 6:12, 6:16, 6:147, 7:72, 7:151, 7:153, 7:156, 9:99, 11:58, 12:53, 12:64, 17:57, 17:87, 18:58, 18:79, 18:80, 18:98, 28:86, 29:51, 30:46, 30:49, 42:30, 43:13, 48:4, 76:31
    • Allah menepati janji: 2:40, 2:80, 3:152, 3:194, 4:47, 4:87, 4:122, 6:115, 6:134, 7:44, 9:111, 10:4, 10:55, 10:64, 11:119, 13:31, 14:22, 14:47, 15:41, 16:38, 17:108, 18:21, 18:98, 19:61, 21:9, 21:97, 21:103, 21:104, 22:47, 25:15, 25:16, 26:206, 28:13, 28:61, 30:6, 30:60, 31:9, 31:33, 33:22, 36:52, 36:63, 38:53, 39:20, 39:74, 40:8, 40:55, 40:77, 40:78, 41:30, 43:42, 43:83, 45:32, 46:16, 46:17, 46:24, 46:35, 48:20, 50:14, 50:20, 50:32, 51:5, 51:23, 52:7, 52:8, 70:42, 70:44, 73:18, 77:7
    • Kekuasaan Allah: 2:73, 2:106, 2:109, 2:148, 2:243, 2:259, 2:284, 3:6, 3:27, 3:29, 3:40, 3:47, 4:30, 4:84, 4:133, 4:169, 5:17, 5:19, 5:40, 5:120, 6:6, 6:17, 6:37, 6:38, 6:64, 6:65, 6:95, 6:98, 6:99, 6:101, 6:102, 6:134, 6:141, 7:4, 7:5, 7:54, 8:59, 9:39, 9:116, 10:31, 10:34, 10:49, 11:56, 11:72, 11:73, 11:82, 13:2, 13:3, 13:5, 13:12, 13:13, 14:20, 14:33, 14:39, 15:26, 15:27, 16:8, 16:16, 16:40, 16:46, 16:65, 16:66, 16:67, 16:68, 16:69, 16:70, 16:77, 16:79, 17:6, 17:12, 17:16, 17:50, 17:51, 17:60, 17:66, 17:68, 17:69, 17:86, 17:99, 17:104, 17:108, 18:8, 18:12, 18:18, 18:19, 18:40, 18:41, 18:42, 18:45, 18:47, 18:48, 19:7, 19:8, 19:9, 19:21, 19:67, 19:98, 20:20, 20:21, 20:22, 20:53, 20:69, 20:105, 20:106, 20:107, 20:128, 21:11, 21:30, 21:31, 21:32, 21:33, 21:44, 21:47, 21:104, 22:6, 22:39, 22:66, 22:70, 23:18, 23:95, 24:45, 25:2, 25:45, 25:46, 25:47, 25:48, 25:49, 25:53, 25:54, 26:4, 26:7, 28:82, 29:19, 29:20, 29:44, 29:61, 30:4, 30:11, 30:19, 30:25, 30:27, 30:50, 30:54, 31:10, 31:16, 31:28, 32:7, 33:17, 33:19, 33:27, 34:9, 35:1, 35:11, 35:12, 35:16, 35:17, 35:27, 35:41, 35:44, 36:9, 36:37, 36:81, 36:82, 39:21, 39:51, 39:67, 40:57, 40:68, 41:9, 41:15, 41:39, 42:12, 42:32, 42:33, 42:34, 43:10, 43:11, 43:12, 43:42, 44:38, 45:22, 45:26, 46:3, 46:32, 46:33, 48:11, 48:21, 50:6, 50:9, 50:15, 50:38, 50:43, 50:44, 51:30, 51:47, 51:48, 51:49, 53:43, 53:44, 53:45, 53:46, 54:50, 55:19, 55:20, 56:59, 56:60, 56:61, 56:64, 56:65, 56:69, 56:72, 56:84, 56:85, 57:22, 58:10, 59:6, 60:7, 64:1, 64:7, 65:12, 66:8, 67:1, 67:16, 67:17, 67:19, 67:30, 70:40, 70:41, 72:12, 75:4, 75:40, 77:38, 79:27, 85:13, 86:8, 88:17, 88:18, 88:19, 88:20, 92:13
    • Sifat Masyi’ah (berkehendak): 2:20, 2:90, 2:105, 2:142, 2:212, 2:213, 2:220, 2:247, 2:251, 2:253, 2:255, 2:261, 2:269, 2:272, 2:284, 3:6, 3:13, 3:26, 3:27, 3:37, 3:40, 3:47, 3:73, 3:74, 3:179, 4:49, 4:90, 4:116, 5:17, 5:18, 5:40, 5:48, 5:54, 5:64, 6:35, 6:39, 6:41, 6:80, 6:83, 6:88, 6:107, 6:111, 6:112, 6:125, 6:128, 6:133, 6:137, 6:148, 6:149, 7:89, 7:100, 7:128, 7:155, 7:156, 7:176, 7:188, 9:15, 9:27, 9:28, 9:106, 10:16, 10:25, 10:49, 10:99, 10:107, 11:33, 11:107, 11:108, 11:118, 12:56, 12:76, 12:99, 12:100, 12:110, 13:13, 13:27, 13:31, 13:39, 14:4, 14:11, 14:19, 14:27, 16:2, 16:9, 16:35, 16:93, 17:54, 17:86, 18:24, 18:39, 22:5, 22:18, 24:21, 24:35, 24:38, 24:43, 24:45, 24:46, 25:10, 26:4, 27:87, 28:56, 28:68, 28:82, 29:21, 29:62, 30:5, 30:37, 30:48, 30:54, 33:24, 34:36, 34:39, 35:1, 35:8, 35:16, 35:22, 36:43, 36:47, 36:66, 36:67, 39:4, 39:23, 39:52, 39:68, 40:15, 42:8, 42:12, 42:13, 42:19, 42:20, 42:27, 42:29, 42:33, 42:49, 42:50, 42:51, 42:52, 43:20, 43:60, 47:4, 47:30, 48:14, 48:25, 53:26, 56:65, 56:70, 57:21, 57:29, 59:6, 62:4, 74:31, 74:56, 76:28, 76:30, 76:31, 80:22, 81:29, 82:8, 87:7
    • Sifat Iradah (berkeinginan): 2:117, 2:185, 2:253, 3:47, 3:59, 3:176, 4:26, 4:27, 4:28, 5:1, 5:6, 5:49, 6:125, 8:7, 9:55, 9:85, 11:34, 11:107, 16:40, 17:5, 17:18, 19:35, 22:14, 22:16, 22:65, 35:2, 36:82, 39:4, 39:38, 40:68, 85:16
    • Sifat Kalam (berfirman): 2:174, 2:253, 4:164, 6:30, 7:143, 7:144, 20:11, 20:12, 20:83, 20:84, 27:8, 27:9, 27:11, 28:30, 28:31, 28:32, 28:34, 28:46, 31:27, 37:104, 79:16, 79:19
    • Sifat Sama'(mendengar): 2:256, 4:134, 4:148, 8:61, 14:39, 20:46, 22:61, 22:75, 24:21, 24:60, 26:15, 26:220, 31:28, 58:1
    • Sifat Bashar (melihat): 4:134, 20:46, 26:218, 96:14
    • Allah tidak dapat dilihat di dunia: 7:143, 25:21
   • Tentang nama-nama Allah
    • Meminta dengan menyebut nama Allah: 3:26, 5:114, 7:180, 17:110
    • Berdoa dengan Asma’ul Husna: 7:180, 17:110, 59:24
    • Mengingkari nama-nama Allah: 7:180
    • Semua nama-nama Allah baik: 20:8
    • Nama-nama Allah (Asma’ul Husna)
     • Ar Rabb (Tuhan): 1:2, 2:5, 2:21, 2:26, 2:30, 2:37, 2:46, 2:49, 2:61, 2:62, 2:68, 2:69, 2:70, 2:76, 2:105, 2:112, 2:124, 2:126, 2:127, 2:128, 2:129, 2:131, 2:136, 2:139, 2:144, 2:147, 2:149, 2:157, 2:178, 2:198, 2:200, 2:201, 2:248, 2:250, 2:258, 2:260, 2:262, 2:274, 2:275, 2:277, 2:282, 2:283, 2:285, 2:286, 3:7, 3:8, 3:9, 3:15, 3:16, 3:35, 3:36, 3:37, 3:38, 3:40, 3:41, 3:43, 3:47, 3:49, 3:50, 3:51, 3:53, 3:73, 3:84, 3:124, 3:125, 3:133, 3:136, 3:147, 3:169, 3:191, 3:192, 3:193, 3:194, 3:195, 3:198, 3:199, 4:1, 4:65, 4:75, 4:77, 4:170, 4:174, 5:2, 5:24, 5:25, 5:28, 5:64, 5:66, 5:67, 5:68, 5:72, 5:83, 5:84, 5:112, 5:114, 5:117, 6:1, 6:4, 6:15, 6:23, 6:27, 6:30, 6:37, 6:45, 6:51, 6:52, 6:54, 6:57, 6:71, 6:77, 6:78, 6:80, 6:83, 6:102, 6:104, 6:106, 6:108, 6:112, 6:114, 6:115, 6:117, 6:119, 6:126, 6:127, 6:128, 6:131, 6:133, 6:145, 6:147, 6:150, 6:151, 6:154, 6:157, 6:158, 6:161, 6:162, 6:164, 6:165, 7:3, 7:20, 7:22, 7:23, 7:29, 7:33, 7:38, 7:43, 7:44, 7:47, 7:53, 7:54, 7:55, 7:58, 7:61, 7:62, 7:63, 7:67, 7:68, 7:69, 7:71, 7:73, 7:75, 7:77, 7:79, 7:85, 7:89, 7:93, 7:104, 7:105, 7:121, 7:122, 7:125, 7:126, 7:129, 7:134, 7:137, 7:141, 7:142, 7:143, 7:149, 7:150, 7:151, 7:152, 7:153, 7:154, 7:155, 7:164, 7:167, 7:172, 7:187, 7:189, 7:203, 7:205, 7:206, 8:2, 8:4, 8:5, 8:9, 8:12, 8:54, 9:21, 9:129, 10:2, 10:3, 10:9, 10:10, 10:15, 10:19, 10:20, 10:32, 10:33, 10:37, 10:40, 10:53, 10:57, 10:61, 10:85, 10:88, 10:93, 10:94, 10:96, 10:99, 10:108, 11:3, 11:17, 11:18, 11:23, 11:28, 11:29, 11:34, 11:41, 11:45, 11:47, 11:52, 11:56, 11:57, 11:59, 11:60, 11:61, 11:63, 11:66, 11:68, 11:76, 11:81, 11:83, 11:88, 11:90
     • : 11:92, 11:101, 11:102, 11:107, 11:108, 11:110, 11:111, 11:117, 11:118, 11:119, 11:123, 12:6, 12:23, 12:34, 12:37, 12:42, 12:50, 12:53, 12:98, 12:100, 12:101, 13:1, 13:2, 13:5, 13:6, 13:7, 13:16, 13:18, 13:19, 13:21, 13:22, 13:27, 13:30, 14:1, 14:6, 14:7, 14:13, 14:18, 14:23, 14:25, 14:35, 14:36, 14:37, 14:38, 14:39, 14:40, 14:41, 14:44, 15:25, 15:28, 15:36, 15:39, 15:56, 15:86, 15:92, 15:98, 15:99, 16:7, 16:24, 16:30, 16:33, 16:42, 16:47, 16:50, 16:54, 16:68, 16:69, 16:86, 16:99, 16:102, 16:110, 16:119, 16:124, 16:125, 17:8, 17:12, 17:17, 17:20, 17:23, 17:24, 17:25, 17:27, 17:28, 17:30, 17:38, 17:39, 17:40, 17:46, 17:54, 17:55, 17:57, 17:60, 17:65, 17:66, 17:79, 17:80, 17:84, 17:85, 17:87, 17:93, 17:100, 17:102, 17:108, 18:10, 18:13, 18:14, 18:16, 18:19, 18:21, 18:22, 18:24, 18:27, 18:28, 18:29, 18:36, 18:38, 18:40, 18:42, 18:46, 18:48, 18:49, 18:50, 18:55, 18:57, 18:58, 18:81, 18:82, 18:87, 18:95, 18:98, 18:105, 18:109, 18:110, 19:2, 19:3, 19:4, 19:6, 19:8, 19:9, 19:10, 19:19, 19:24, 19:36, 19:47, 19:48, 19:55, 19:64, 19:65, 19:68, 19:71, 19:76, 20:12, 20:25, 20:47, 20:52, 20:70, 20:73, 20:74, 20:84, 20:86, 20:90, 20:105, 20:114, 20:121, 20:122, 20:125, 20:127, 20:133, 21:2, 21:4, 21:42, 21:46, 21:49, 21:56, 21:83, 21:89, 21:92, 21:112, 22:1, 22:19, 22:30, 22:40, 22:54, 22:67, 22:77, 23:26, 23:29, 23:39, 23:52, 23:57, 23:58, 23:59, 23:60, 23:72, 23:76, 23:86, 23:93, 23:94, 23:97, 23:98, 23:99, 23:106, 23:107, 23:109, 23:116, 23:117, 23:118, 25:16, 25:20, 25:21, 25:30, 25:31, 25:45, 25:54, 25:55, 25:57, 25:64, 25:65, 25:73, 25:74, 25:77, 26:9, 26:10, 26:12, 26:16, 26:21, 26:23, 26:24, 26:26, 26:28, 26:47, 26:48, 26:50, 26:51, 26:62, 26:68, 26:77, 26:83, 26:98, 26:104, 26:109, 26:113, 26:117, 26:122, 26:127
     • : 26:140, 26:145, 26:159, 26:164, 26:166, 26:169, 26:175, 26:180, 26:188, 26:191, 26:192, 27:8, 27:19, 27:26, 27:40, 27:44, 27:73, 27:74, 27:78, 27:91, 27:93, 28:16, 28:17, 28:21, 28:22, 28:24, 28:30, 28:32, 28:33, 28:37, 28:46, 28:47, 28:53, 28:59, 28:63, 28:68, 28:69, 28:85, 28:86, 28:87, 29:10, 29:26, 29:30, 29:50, 29:59, 30:8, 30:33, 31:5, 31:33, 32:2, 32:10, 32:11, 32:12, 32:15, 32:16, 32:22, 32:25, 33:2, 33:67, 33:68, 34:3, 34:6, 34:12, 34:15, 34:19, 34:21, 34:23, 34:26, 34:31, 34:36, 34:39, 34:48, 34:50, 35:13, 35:18, 35:34, 35:37, 35:39, 36:16, 36:25, 36:27, 36:46, 36:51, 36:58, 37:5, 37:31, 37:57, 37:84, 37:87, 37:99, 37:126, 37:149, 37:180, 37:182, 38:9, 38:16, 38:24, 38:32, 38:35, 38:41, 38:61, 38:66, 38:71, 38:79, 39:6, 39:7, 39:8, 39:9, 39:10, 39:13, 39:20, 39:22, 39:23, 39:31, 39:34, 39:54, 39:55, 39:69, 39:71, 39:73, 39:75, 40:6, 40:7, 40:8, 40:11, 40:26, 40:27, 40:28, 40:49, 40:55, 40:60, 40:62, 40:64, 40:65, 40:66, 41:9, 41:14, 41:23, 41:29, 41:30, 41:38, 41:43, 41:45, 41:46, 41:50, 41:53, 41:54, 42:5, 42:10, 42:14, 42:15, 42:16, 42:22, 42:36, 42:38, 42:47, 43:13, 43:14, 43:32, 43:35, 43:46, 43:49, 43:64, 43:77, 43:82, 43:88, 44:6, 44:7, 44:8, 44:12, 44:20, 44:22, 44:57, 45:11, 45:15, 45:17, 45:30, 45:36, 46:13, 46:15, 46:25, 46:34, 47:2, 47:3, 47:14, 47:15, 50:27, 50:39, 51:16, 51:23, 51:30, 51:34, 51:44, 52:7, 52:18, 52:29, 52:37, 52:48, 53:18, 53:23, 53:30, 53:32, 53:42, 53:49, 53:55, 54:10, 55:13, 55:16, 55:17, 55:18, 55:21, 55:23, 55:25, 55:27, 55:28, 55:30, 55:32, 55:34, 55:36, 55:38, 55:40, 55:42, 55:45, 55:46, 55:47, 55:49, 55:51, 55:53, 55:55, 55:57, 55:59, 55:61, 55:63, 55:65, 55:67, 55:69, 55:71, 55:73, 55:75, 55:77, 55:78, 56:74, 56:80, 56:96, 57:8
     • : 57:19, 57:21, 59:10, 59:16, 60:1, 60:4, 60:5, 63:10, 64:7, 65:1, 65:8, 66:5, 66:8, 66:11, 66:12, 67:6, 67:12, 68:2, 68:7, 68:19, 68:29, 68:32, 68:34, 68:48, 68:49, 68:50, 69:10, 69:17, 69:43, 69:52, 70:27, 70:28, 70:40, 71:5, 71:10, 71:21, 71:26, 71:28, 72:2, 72:3, 72:10, 72:13, 72:17, 72:20, 72:25, 72:28, 73:8, 73:9, 73:19, 73:20, 74:3, 74:7, 74:31, 75:12, 75:23, 75:30, 76:10, 76:21, 76:24, 76:25, 76:29, 78:36, 78:37, 78:39, 79:16, 79:19, 79:40, 79:44, 81:29, 83:6, 83:15, 84:2, 84:5, 84:6, 84:15, 85:12, 87:1, 87:15, 89:6, 89:13, 89:14, 89:15, 89:16, 89:22, 89:28, 91:14, 92:20, 93:3, 93:5, 93:11, 94:8, 96:1, 96:3, 96:8, 97:4, 98:8, 99:5, 100:6, 100:11, 105:1, 106:3, 108:2, 110:3, 113:1, 114:1
     • Al Awwal (Maha Pertama): 57:3
     • Al Akhir (Maha Akhir): 57:3
     • Al Bari’ (Maha Pencipta): 59:24
     • Al Bathin (Maha Halus): 57:3
     • Al Badi'(Maha Pencipta): 2:117, 6:101
     • Al Barr (Maha Baik): 52:28
     • Al Bashir (Maha Melihat): 2:96, 2:110, 2:233, 2:237, 2:265, 3:15, 3:20, 3:156, 3:163, 4:58, 4:134, 5:71, 8:39, 8:72, 11:112, 17:1, 17:17, 17:30, 17:96, 20:35, 22:61, 22:75, 25:20, 31:28, 33:9, 34:11, 35:31, 35:45, 40:20, 40:44, 40:56, 41:40, 42:11, 42:27, 48:24, 49:18, 57:4, 58:1, 60:3, 64:2, 67:19, 84:15
     • At Tawwab (Maha Penerima taubat): 2:37, 2:54, 2:128, 2:160, 4:16, 4:64, 9:104, 9:118, 24:10, 49:12, 110:3
     • Al Jami'(Yang mengumpulkan manusia di akhirat): 3:9, 4:140
     • Al Jabbar (Maha Pemaksa): 59:23
     • Al Hasib (Maha Penghitung amal): 4:6, 4:86, 33:39
     • Al Hafiz (Maha Penjaga): 11:57, 34:21, 42:6
     • Al Haq (Maha Benar): 6:62, 10:30, 10:32, 18:44, 20:114, 22:6, 22:62, 23:116, 24:25, 31:30
     • Al Hakim (Maha Bijaksana): 2:32, 2:129, 2:209, 2:220, 2:228, 2:240, 2:260, 3:6, 3:18, 3:62, 3:126, 4:11, 4:17, 4:24, 4:26, 4:56, 4:92, 4:104, 4:111, 4:130, 4:158, 4:165, 4:170, 5:38, 5:118, 6:18, 6:73, 6:83, 6:128, 6:139, 8:10, 8:49, 8:63, 8:67, 8:71, 9:15, 9:28, 9:40, 9:60, 9:71, 9:97, 9:106, 9:110, 11:1, 12:6, 12:83, 12:100, 14:4, 15:25, 16:60, 22:52, 24:10, 24:18, 24:58, 24:59, 27:6, 27:9, 29:26, 29:42, 30:27, 31:9, 31:27, 33:1, 34:1, 34:27, 35:2, 39:1, 40:8, 41:42, 42:3, 42:51, 43:84, 45:2, 45:37, 46:2, 48:4, 48:7, 48:19, 49:8, 51:30, 57:1, 59:1, 59:24, 60:5, 60:10, 61:1, 62:1, 62:3, 64:18, 66:2, 76:30, 95:8
     • Al Halim (Maha Penyabar): 2:225, 2:235, 2:263, 3:155, 4:12, 5:101, 17:44, 22:59, 33:51, 35:41, 64:17
     • Al Hamid (Maha Terpuji): 2:267, 4:131, 11:73, 14:1, 14:8, 22:24, 22:64, 31:12, 31:26, 34:6, 35:15, 41:42, 42:28, 57:24, 60:6, 64:6, 85:8
     • Al Hayy (Maha Hidup): 2:255, 3:2, 20:111, 25:58, 40:65
     • Al Khaliq (Maha Pencipta): 6:101, 6:102, 7:191, 13:16, 24:45, 36:81, 39:62, 40:62, 41:21, 41:37, 56:59, 59:24
     • Al Khabir (Maha Waspada): 2:234, 2:271, 3:153, 3:180, 4:35, 4:94, 4:128, 4:135, 5:8, 6:18, 6:73, 6:103, 9:16, 11:1, 11:111, 17:17, 17:30, 17:96, 22:63, 24:30, 24:53, 25:58, 25:59, 27:88, 31:16, 31:29, 31:34, 33:2, 33:34, 34:1, 35:31, 42:27, 48:11, 49:13, 57:10, 58:3, 58:11, 58:13, 59:18, 63:11, 64:8, 66:3, 67:14, 100:11
     • Dzul Jalali Wal Ikram (Pemilik keagungan dan kemuliaan): 55:27, 55:78
     • Dzut Thaul (Maha Memberi): 40:3
     • Dzul Fadhl (Pemilik keutamaan): 2:105, 2:243, 2:251, 3:74, 3:152, 3:164, 3:170, 3:171, 3:174, 4:54, 4:70, 4:73, 4:83, 4:113, 5:2, 5:54, 8:29, 10:60, 17:70, 27:73, 40:61, 57:21, 57:29, 62:4
     • Zul Ma’arij (Pemilik tempat-tempat naik): 70:3
     • Al Ra’uf (Maha Kasih): 2:143, 2:207, 3:30, 9:117, 16:7, 16:47, 22:65, 24:20, 57:9, 59:10
     • Al Rahman (Maha Pengasih): 1:1, 1:3, 2:163, 13:30, 17:110, 19:18, 19:26, 19:44, 19:45, 19:58, 19:61, 19:69, 19:75, 19:78, 19:85, 19:87, 19:88, 19:91, 19:92, 19:93, 19:96, 20:5, 20:90, 20:108, 20:109, 21:26, 21:36, 21:42, 21:112, 25:26, 25:59, 25:60, 25:63, 26:5, 27:30, 36:11, 36:15, 36:23, 36:52, 41:2, 43:17, 43:19, 43:20, 43:33, 43:36, 43:45, 43:81, 50:33, 55:1, 59:22, 67:3, 67:19, 67:20, 67:29, 78:37, 78:38
     • Al Rahim (Maha Penyayang): 1:1, 1:3, 2:37, 2:54, 2:128, 2:143, 2:160, 2:163, 2:173, 2:182, 2:192, 2:199, 2:218, 2:226, 3:31, 3:89, 3:129, 4:16, 4:23, 4:25, 4:29, 4:64, 4:96, 4:100, 4:106, 4:110, 4:129, 4:152, 5:3, 5:34, 5:39, 5:74, 5:98, 6:54, 6:133, 6:145,