Tag Archives: menginap

Doa ketika Berhenti Pada Suatu Tempat

1 Mei

Riyadhush shalihin, Imam Nawawi,
Akhlak dan Tuntunan Kaum Muslimin

Dari Khaulah binti Hakim radhiallahu ‘anha, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang turun – berdiam – di suatu tempat pemondokan lalu mengucapkan – yang artinya: “Saya mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatannya apa saja yang diciptakan olehNya,” maka orang itu tidak akan terkena bahaya sesuatu apapun, sehingga ia pergi dari tempat pemondokannya yang sedemikian itu.” (Riwayat Muslim)

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. itu apabila pergi lalu datang waktu malam, beliau s.a.w. mengucapkan -yang artinya: “Hai bumi.Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah, saya mohon perlindungan kepada Allah dari kejaha-tanmu dan kejahatannya apa saja yang ada di dalam dirimu, juga kejahatannya apa saja yang diciptakan dalam tubuhmu, bahkan kejahatannya segala sesuatu merayap di atasmu. Saya juga mohon perlindungan denganMu – ya Allah – dari kejahatannya singa dan manusia, ular dan kala serta dari penduduk negeri ini – yang dimaksudkan ialah jin – serta dari yang melahirkan – maksudnya iblis yang melahirkan semua syaitan – dan pula dari apa yang diperanak-kan olehnya – yakni syaitan-syaitan anak iblis. (Riwayat Abu Dawud)

AI-Aswad artinya orang. At-Khathabi berkata: wa sakinul balad yaitu jin yang mendiami bumi ini. la berkata: “Albalad – yakni negeri-dari bumi ialah yang digunakan sebagai tempat tinggalnya binatang dan sekalipun di situ tidak ada bangunan atau rumah-rumah.” la berkata lagi: “Dapat diperkirakan bahwa maksudnya Alwalid – yang melahirkan – ialah iblis, sedang mawalad – apa-apa yang dilahirkan olehnya” ialah syaitan-syaitan.

&