Tag Archives: sunnah datang

Sunnah Datang Kepada Keluarga di Waktu Siang

1 Mei

Riyadhush shalihin, Imam Nawawi,
Akhlak dan Tuntunan Kaum Muslimin

Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jikalau seseorang di antara engkau semua itu telah lama tidak ada-yakni lama dalam bepergian, makajanganlah datang di tempat keluarganya di waktu malam.”Dalam riwayat lain disebutkan: “Bahwasanya Rasulullah s.a.w.itu melarang kalau seseorang lelaki itu datang di tempat keluarganya- dari bepergian – di waktu malam.” (Muttafaq ‘alaih)

Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. itu tidak pernah datang di tempat keluarganya di waktu malam. Beliau s.a.w. datang di tempat mereka di waktu pagi atau petang.” (Muttafaq ‘alaih)

Aththuruq ialah datang di waktu malam.

&